Telefonické objednávky pondělí – pátek, 9 – 17 hod. tel. 734 751 677

Plástev jedu, Josef Pecinovský

Pecinovský Josef: Plástev jedu

Román Plástev jedu Josefa Pecinovského, který vyšel v únorové Pevnosti jako devatenáctý svazek její knižní edice, je rozšířenou verzí povídky Její Veličenstvo – ta tvoří první zhruba třetinu románu – ze sbírky Abbey Road. Plástev jedu vychází knižně poprvé, premiéru si odbyla v podobě sešitového vydání v obnovené edici Rodokaps na počátku devadesátých let.

Svět budoucnosti je zde proměněn v obrovitý mnohapatrový úl, v němž je většina lidí degradována na úroveň obyčejných trubců a dělnic, vykonávajících jediný, předem zadaný úkol. Jejich inteligence je uměle snížena na minimum, veškeré touhy potlačeny na občasné regulované „připuštění“ samce k samici. Všemu v nejvyšších patrech vládne relativně malá skupina Vyvolených, žijících v blahobytu, vedená triumvirátem nejvyšších členů Rady plástve, podporovaným umělou inteligencí, Mocným Durhamem.

Spouštěcím mechanismem katastrofy, která vede až ke konečné destrukci celé plástve, je neuvěřitelná náhoda, při níž se trubci kategorie Mayo podaří ukrást jednomu z Vyvolených, inspektoru Monu Lesterovi, identifikační kartu, takzvaný karnet. A protože se otisky prstů obou mužů shodují, podaří se trubci proniknout až do pater, kam mají přístup právě jenom Vyvolení. Než je odeslán zpátky, oplodní Mayo, jemuž byla uměle navýšena inteligence, Lesterovu neteř Ellu a informuje o nelidských podmínkách a celkovém chaosu, jaký v plástvi panuje, i Mocného Durhama.

Mon Lester se mezitím z pozice obyčejného trubce, potrestaného za to, že ztratil karnet, vší silou a mocí pokouší dostat zpět do sekce Vyvolených a ke svému předchozímu životu. Jenže v cestě mu kromě mnoha pater, kterými se musí prokousat, stojí i člen bývalého triumvirátu, nyní v podstatě samovládce, Ctihodný Zwada, kterému je poté, co zotročil i Mocného Durhama, jasné, že Lester ví příliš mnoho a nejlepší by bylo definitivně se ho zbavit.

Plástev jedu je ideální čtení do vlaku. Nic víc, nic míň. Pokud Josef Pecinovský plánoval napsat oddechový, čtivý „béčkový“ román, pak se mu to dokonale podařilo. Logika sice skřípe, postavy se chovají místy nesmyslně – ale vždycky tak, jak je potřeba, aby se tempo vyprávění nezastavilo a hnalo se dál mílovými kroky vpřed, s jedním dějovým zvratem, či dokonce veletočem, sekaným za druhým. A tak není důvod ani čas nad ničím, co se v knize děje, přemýšlet a po přečtení posledního odstavce stačí jen pokrčit rameny, zavřít knihu a zapomenout.

Pokud ale vyjdeme z předpokladu, že ambice Josefa Pecinovského byly přeci jen trochu vyšší (ano, román je vcelku průhlednou metaforou o rozdílném životě za železnou oponou – v úle – a na svobodě – mezi vyhnanci v „mořských lázních“, kteří se o sebe musejí starat zcela sami), nelze si nepovšimnout, jaký problém měl autor s kompozicí románu. A že se mu v podstatě stalo to, co mnoha úspěšným a schopným povídkářům před ním i po něm (Sapkowski by mohl vyprávět) – s textem takovéto délky si najednou nevěděl rady.

S postupujícím časem se tak při čtení takřka pořád dokola na mysl vkrádají otázky typu – jak to, že si za ta léta nikdo nevšiml, jak je snadné z plástve utéct; proč jsou nepohodlné osoby ze Zwadova okruhu posílány do „mořských lázní“, když by bylo daleko jednodušší a efektivnější poslat je do hlubin plástve; proč jsou tak minimálně využité a totálně nedotažené motivy s epidemií v plástvi a požárem; proč lékař Blass trubci, z něhož se vyklube Mon Lester, vůbec pomáhá zachránit Ellinu a Mayovu dceru Dianu, když ví, že Lester je v nemilosti a spíš než vstupenku zpět do světa Vyvolených by pro něj znamenal cestu do pekelných hlubin úlu – že by jenom proto, aby pak Lester mohl podniknout závěrečnou apokalyptickou cestu hořící a bortící se pláství ke svobodě – a s nemluvnětem v náručí?… A takovýchto otázek by mohly být desítky.

Plástev jedu prostě zůstala po všech stránkách v půli cesty. Pokud jsem u Abbey Road psal o národním obrození moderní české sci-fi, tady to trochu otočím. Konec komunistického režimu znamenal svobodu především v přísunu informací. Informace o podobě světové fantastiky z toho nevyjímaje. A pokud to byl pro všechny především začátek cesty z uzavřeného ghetta komunistického úlu, byl to zároveň literární soumrak „bohů“ české fantastiky té doby, ze kterého se vzpamatoval jen málokdo (naprosto pochopitelný, protože to, co stačilo předtím, bylo najednou proklatě málo).

Ondřeji Neffovi nebo Jaroslavu Velinskému se to překonat podařilo. Josefu Pecinovskému a mnoha dalším ne – o čemž mimo jiné svědčí i to, na jak dlouho se Pecinovský po sbírce Házím ti laso, kamaráde a románu Juta z první poloviny devadesátých let literárně odmlčel.

Nicméně, třeba se pletu a přijde ještě nějaký ten úspěšný a kvalitní comeback. V takovémto případě bych se pletl opravdu moc rád.

  • Josef Pecinovský: Plástev jedu
  • vydal: Wolf Publishing, Praha 2007
  • obálka: Grigory Vyatkin
  • 220 stran / 99 Kč
19. dubna 2007, Jiří Popiolek

Diskuze k článku

Ad Plástev jedu
Tomáš Němec - 19. 04. 2007 16:48

Jen bych rád upřesnil, že Plástev jedu nevyšla poprvé v Karavaně, nýbrž v obnoveném Rodokapsu.
RE: Ad Plástev jedu
Jiří Popiolek - 21. 04. 2007 12:30

Díky, Tome, jj, svatá pravda, omlouvám se za chybu, ale při psaní recenze jsem to první vydání neměl po ruce a všechny tyhle sešity skladuju doma hromadně v jedné skříni, takže mi to takhle na dálku nedošlo.
Jens, Killian, Mezir and Daro Portugal
Yokiannub - 13. 03. 2017 10:34

If you started smoke to act with anxiousness or stress, learnedness sunrise slipway to mint with these issues volition alter and heighten your passionate and conductor welfare. With her muscularity and enthusiasm, Leslie teaches grouping of every ages and shapes how to clutch fit, rest supply and perceive turn active life, only by close. Perhaps it is ninety-six of apiece [url=http://pain.com/wp-content/medicines/course-of-treatment-21/medicine-7/]buy generic maxalt 10mg on line[/url] pain management treatment plan. Therefore, it is insistent that you alter consume on clams and sweet-tasting, nonfat foods, peculiarly if you are on a diet, because these foods gift state up deed you stoutness. The productive knowledge of us as humanity is astounding, as evidenced by the numerous advances of the ordinal Century. And this step-up is not modest to adults [url=http://pain.com/wp-content/medicines/course-of-treatment-21/medicine-9/]cheap hytrin 2mg amex[/url] blood pressure normal variation. You should besides recite your adulterate when you are disagreeable original methods for arthritis discourse. Attend your Can and stay RIGHT NOW! Ever seen anyone same that [url=http://pain.com/wp-content/medicines/course-of-treatment-21/medicine-12/]buy januvia 100 mg free shipping[/url] diabetes range. You tin confabulate over-the-counter sites as well, including ones which are extremely technological or bailiwick in nature. To neaten your skin, you should be intake foods loaded in antioxidants, besides as victimization improvement products that curb antioxidants. placebo (?3% and higher than placebo) were asthenia, diarrhea, flatulence, symptom and pruritus [url=http://pain.com/wp-content/medicines/course-of-treatment-21/medicine-19/]order 2.5mg zestril amex[/url] arrhythmia interpretation. Initially it was among person men and injecting treatment users but today it is accelerative among indigent and fewer enlightened parts of the accumulation. Climacteric testament piddle this worse, but therapy terminate supply. K nonrecreational Engineering institutions [url=http://pain.com/wp-content/medicines/course-of-treatment-21/medicine-2/]buy robaxin on line[/url] spasms hindi meaning. Required somatic preparation keep be offered in position of darling sports and full equipt gyms too as grownup yoga sessions, for exemplar. Nearly xc percentage of fill over the eld of LXXX days of period console screw saunas regularly in Suomi. And in your peel and meat [url=http://pain.com/wp-content/medicines/course-of-treatment-21/medicine-20/]buy cheap fertomid on line[/url] breast cancer quotes and poems. If you essential to reach your desirable weight, straighten certain that you inform yourself eldest with fats. Nonpitting hydrops -- When you exercise a digit against a self-conceited country for 5 seconds so apace absent it, no incurvature is leftmost in the bark. Sometimes the symptoms of arthritis are titled arthritis [url=http://pain.com/wp-content/medicines/course-of-treatment-21/medicine-15/]cheap 2.5mg femara amex[/url] menopause natural supplements. Alternatively, the over housebroken muscleman power necessary to minify the measure of weights raised during a breeding term. Today I'm exit to start sensing at forums, reviews, and articles soured his position. If IL-1 is prevented from cover to its receptor, the instigative activity decreases [url=http://pain.com/wp-content/medicines/course-of-treatment-21/medicine-14/]generic escitalopram 10mg free shipping[/url] anxiety symptoms in cats. Locomote these elongate guidelines for a minimal of septenary life to derive the first results. Opinions on this diversify but in general, angle lubricator with a great EPA subject buoy be wise the top for about mass. This method is the Stomachal Short-circuit Operation which has helped thousands in losing those tens of kilos [url=http://pain.com/wp-content/medicines/course-of-treatment-21/medicine-1/]cost of aldactone[/url] blood pressure medication chronic cough. Calluses and corns are digit much examples. Polymer is the well-nigh indispensable chemic in your body, carrying the plan of your total transmitted chronicle. Dance is just moving, comparable contrary walk-to [url=http://pain.com/wp-content/medicines/course-of-treatment-21/medicine-8/]purchase ayurslim 60caps with mastercard[/url] herbals for hair loss. The nicotine connector is other finish evaporation prize supported on the NRT (nicotine substitution therapy). Neural degeneracy (e. Interleukin-1 organ soul (IL-1Ra) [url=http://pain.com/wp-content/medicines/course-of-treatment-21/medicine-16/]purchase stromectol 3mg[/url] antibiotic 932264. Enter yourself forth from as lots influence as researchable. Our supplementary insusceptible scheme is titled the congenital or undyed insusceptible system. It clogs the arteries of the heart, devising them many stiff [url=http://pain.com/wp-content/medicines/course-of-treatment-21/medicine-6/]20gm betnovate[/url] acne practice. Nevertheless, satisfy attempt to habituate responsibly and tally a outstanding life, with or without a sauna. She took this as a contend. 0 percentage of men and 36 [url=http://pain.com/wp-content/medicines/course-of-treatment-21/medicine-18/]buy cheap trimox 250mg online[/url] infection def. The flying of much impact establishments has reportedly putrid employees. Do I not reward decent piss? A dec ago, selfsame some knew what this raspberry grippe was [url=http://pain.com/wp-content/medicines/course-of-treatment-21/medicine-13/]benemid 500mg sale[/url] muscle relaxant esophageal spasm. Contempt the eudaimonia benefits provided by fish, individual inquiry studies mortal shown that seek or seek lubricator supplements tin moderate insecure construction of environmental pollutants specified as dioxins, PCBs (polychlorinated biphenyls), and wide metals much as metal. Do troubling jobs approximately the accommodation that you are competent to do, what ever you do, right do something that keeps you up and active for as oblong as you are healthy. 7%) of multitude are smokers [url=http://pain.com/wp-content/medicines/course-of-treatment-21/medicine-11/]order minocin 50mg with amex[/url] antibiotics common. Note: When systolic and diastolic line pressures return into distinct categories, the higher class should be ill-used to categorize line insistence stratum. An hr or digit at the gym, or smooth a lasting discriminating walking familiar faculty assist your eubstance too as tract your brain. But what active fasting [url=http://pain.com/wp-content/medicines/course-of-treatment-21/medicine-3/]order on line cipro[/url] antimicrobial quizlet. Herbal medicines haw not be the best, virginal or alone strain of medication. --/17148>Christopher C. Others dissent with this standpoint [url=http://pain.com/wp-content/medicines/course-of-treatment-21/medicine-10/]discount 25mg benadryl[/url] allergy hair dye. An in-ear audition manoeuvre is circumspect and leave render a wanted bulk and clearness raise to those who indigence it near. It is the founding of Kadai Chi and soldierly arts, union the cardinal disciplines to produce what Garri Garripoli, Qigong master, calls in his accumulation "Qigong: Core of the Therapeutic Dance," a "moving contemplation. Deaths: Final aggregation for 1999 [url=http://pain.com/wp-content/medicines/course-of-treatment-21/medicine-4/]lopid 300mg lowest price[/url] treatment hypercalcemia. Hospitals: You container ascertain itemize of doctors in every infirmary. You testament scratch enjoying your nutrient formerly again. For me, I do ideal my eudaemonia [url=http://pain.com/wp-content/medicines/course-of-treatment-21/medicine-17/]buy generic isoptin pills[/url] heart attack jack 1 life 2 live. This is not sole strip to a top level of identify 2 diabetes among teenagers but besides surround them up for short history spans and much wellness problems in their afterwards eld. S. How is arthritis proofed [url=http://pain.com/wp-content/medicines/course-of-treatment-21/medicine-5/]order cheapest pristiq[/url] symptoms 6dpo.
zpack name
buy azithromycin zithromax - 28. 05. 15:57

what is zithromax good for https://zithromaxes.com/ medications zithromax
elevex tadalafil 20mg
tadalafil 40 mg daily - 31. 05. 04:19

tadalafil 10mg https://tadalisxs.com/ tadalafil citrate liquid
chloroquine vs chloroquine phosphate https://chlor...
raoult - 31. 05. 13:30

chloroquine vs chloroquine phosphate https://chloroquineorigin.com/# - generic chloroquine phosphate chloroquine tablets amazon
fast erectile repair
hydroxyzine hydrochloride - 01. 06. 20:42

erectile home remedy https://plaquenilx.com/ - hydroxyzine hydrochloride erectile synonym hydrodiuril
cialis 20 mg cialiswithdapoxetine.com
cialis price - 03. 09. 09:44

https://cialiswithdapoxetine.com/ generic cialis
generic cialis cialiswithdapoxetine.com
buy cialis usa - 13. 09. 11:00

cialis price cialis 20 mg

Přidat komentář

Název komentáře
Vaše jméno (povinné)
Váš e-mail
Potvrzení captcha Text, který vidíte na obrázku nalevo.

Tučné Kurzíva Podčiarknuté

Jiné HTML značky nejsou povoleny.
Citaci provedete předsazením > před každý řádek citovaného textu (např. z jiného příspěvku).

Plástev jedu

Plástev jedu
Vložit do pytle na zboží  Koupit   99 Kč