Telefonické objednávky pondělí – pátek, 9 – 17 hod. tel. 734 751 677

Nejlepší z možných světů?, Elan Mastai: Dnešek není naposled

Mastai Elan: Dnešek není naposled

Naše současná civilizace by mohla být fantastická pro lidi ze začátku 20. století, nás však už všednost možná příliš dusí. Zvlášť, když nás sci-fi literatura připravovala na svět daleko vyspělejší a utopičtější. Co kdybych vám ale řekl, že v naší době jsme skutečně měli původně disponovat neomezenou ekologickou energií, výlet na Měsíc nebyl jen pro vyvolené a technologie měla napomoci splnit každou naši potřebu? Asi byste mi neuvěřili, proto vám dnes něco řeknu o knize, v níž se cestovatel v čase přiznává, že právě on zpomalil lidský vývoj. Zabte toho blba!

Utopická realita, tak podobná šestákové science fiction, byla umožněna převratným vynálezem Dr. Lionela Goettreidera, který roku 1965 představil nový generátor energie a stal se tak legendou, i když sám zanedlouho zemřel na nemoc z ozáření. Tom Barren, samotný vypravěč románu Dnešek není naposled, ovšem navzdory okolnímu světu nevede ideální život. Nikde se nedokázal prosadit, kvůli čemuž byl zklamáním pro otce, geniálního fyzika.

Teprve poté, co Tomovu matku připraví o život vznášedlo, stane se neúspěšný syn formálním členem týmu svého zploditele. Tento vědec vynalezl omezené cestování v čase, jímž se, jak věří, dostane vybraný poutník právě do okamžiku, kdy Goettreider spustil svůj generátor. Tom, bohužel, zase jednou něco tragicky pokazí. Chce svůj obraz před otcem vylepšit alespoň tak, že bez povolení aktivuje stroj času, aby se stal prvním temponautem. Dostane se do Goettreiderovy laboratoře, kde, světe div se, zkazí něco ještě fatálněji. V čase se vrátí opět do roku 2016, jenže už je to skutečnost, jak ji známe my. Tom a jeho nejbližší stále existují, on však chce najít někoho, kdo mu uvěří, a možná dokonce pomůže vrátit světu jeho původní podobu.

Elen Mastai v pěti bodech

  1. Narozen v kanadském Vancouveru jako syn Izraelce a Kanaďanky.
  2. Vystudoval filmovou vědu a stal se scénáristou.
  3. Známý je především filmovým dramatem F Word, mezi další filmy podle jeho scénářů patří krimidrama The Samaritan nebo komedie VIP 2 – Jack se vrací.
  4. Za svůj literární debut Dnešek není naposled obdržel 1, 25 milionu dolarů.
  5. V současnosti žije v Torontu.

Čtení „Dneška“ je již od samotného začátku nenáročné, aniž by však sklouzávalo k braku. Nejenže má celá kniha až absurdně krátké kapitoly, ale Tom navíc vypráví její většinu, zvláště úvod, zjednodušeným popisem připomínajícím místy deníkové zápisy. Autor Elan Mastai se tím pádem dlouho obejde bez hlubší charakterizace postav a delších dialogů. Text se spoléhá na Tomovu perspektivu, respektive jeho schopnost okolní skutečnost břitce komentovat až glosovat, často takříkajíc kouzelným jazykem. Kniha se přitom určitě nesnaží být jednoznačně humoristickou. Na to z ní až příliš čiší nejdřív Tomův pocit životního zklamání a později nostalgie po všestranně vyspělejším prostředí, jež tak učaruje zarytým scifistům. Mastai sice neusiluje o vrstevnatou prózu, ovšem občas dokáže objevit příslovečnou sílu v jednoduchosti. Platí to jak o samotném vyprávění, tak o dialozích, jejichž fragmenty nejsou zpočátku moc nápadité, ale za čas taktéž získají na zajímavosti.

Jakmile nás autor přenese do roku 2016 tak, jak jej známe, projeví se naplno jeho vzdělání v oblasti filmové vědy a scénáristického řemesla. Příběh získává typicky kinematografickou koncentraci děje a jednotlivé interakce postav si zjevně říkají o vizuální zpracování (i když se bez něj obejdou) a zároveň těží z možností tištěného slova, tedy vyobrazení Tomova vnitřního života. Prvotní drama se čím dál tím víc získává komediálních i romantických prvků a v závěru stupňuje napětí nutné k udržení čtenářovy chuti otáčet další a další stránky. Mezitím sdělí spisovatel pár zajímavých poznatků k samotné ideji cestování v čase a zamýšlí se nad našimi nejednoduchými vztahy nebo přístupem k pokroku. Napodobování filmového stylu, jak je vidět, nemusí vždy vést k povrchnosti, zvláště když si spisovatel umí šikovně zahrát s textem.

Dnešek není naposled má leccos společného s dílem španělského spisovatele Felixe J. Palmy Mapa času a nemyslím tím pouze motiv temponautiky. Jde totiž o další titul, jehož samotný námět z něj dělá důležitou knihu o žánru science fiction jako takovém a občas nádherně pronikne do duše jeho fanoušků. Přichází také se silným svébytným příběhem. Jakékoli ne příliš závažné literární nedostatky je mu možno prominout a měli bychom v něm vidět jednu z významných žánrových novinek poslední doby!

  • Elan Mastai: Dnešek není naposled
  • Knižní klub, 2017
  • Překlad: Jiří Engliš
  • Obálka: Soňa Šedivá
  • 384 stran, 349 Kč (v e-shopu Fantasye již za 314 Kč)
10. prosince 2017, Jiří Kábrt

Dnešek není naposled

Dnešek není naposled
Vložit do pytle na zboží  Koupit 349 Kč 314 Kč