Telefonické objednávky pondělí – pátek, 9 – 17 hod. tel. 734 751 677
Vážení zákazníci, 28. 4. 2023 trvale zavřelo pražské knihkupectví Fantasya. Osobní odběry na prodejně už není možné vyřídit. Omlouváme se a děkujeme za pochopení.

Muž z Vysokého zámku, Philip K. Dick

Dick Philip K.: Muž z vysokého zámku

Začnu úplně od konce. Na zadní straně obálky stojí upoutávka. Mnohoslibná.

Alternativní dějiny

Z upoutávky:
Píše se rok 1962 a patnáct let po americké kapitulaci v Kalifornii vládne japonská okupační správa.

Aha! Alternativní dějiny, pomyslel jsem si. A kniha tak opravdu začíná.
Jó, alternativní dějiny – to je můj oblíbený scifistický žánr. Ale jsem náročný spotřebitel: požaduji, aby „správné“ alternativní dějiny dodržely dva požadavky.
Jednak musí přesně popsat svůj „bod zlomu“, neboli okamžik odbočení – ten bod v čase, od kterého se dějiny odvíjejí alternativně. Musí to být situace všeobecně známá – takže žádná obskurní tajná dohoda mocipánů, která je veřejnosti neznámá, a tudíž čtenářem neověřitelná. A pravděpodobnosti vyústění té zlomové situace tak či tak – t.j. „standardně“, nebo alternativně – musí být srovnatelné – takže žádné prostřelení sedmi seker jedním šípem.
A druhak se dál – od bodu zlomu – příběh musí odvíjet přísně logicky a předvídatelně. Aktéři alternativního příběhu musí vystupovat přesně tím způsobem, jak vystupovali v dějinách standardních, známých, zaznamenaných. Musí hlásat stejná stanoviska, a jde-li o osobnosti známé, tedy pokud možno by i měli říkat přesně stejné věci.

Hádanka
Schválně si tipněte, kam umístil svůj bod zlomu Philip K. Dick. Troufnete si nastřelit aspoň rok? Já si tipnul. A byl jsem úplně mimo.
Spoiler je o pár odstavců níž.

Takový Turtledove ve svém alternativním pojetí války Severu proti Jihu postaví bod zlomu na jedné ztracené seveřanské depeši. Je známo, že ta depeše se opravdu ztratila, akorát že ve standardních dějinách z toho nevzešla žádná škoda. U Turtledova se depeše zmocnili Jižané a díky ní vyhráli jednu bitvu navíc (až sem Turtledovova logika sedí), a potažmo i celou válku (a tohle už mu nebaštím).

Když jsem viděl tu „americkou kapitulaci“ a „japonskou okupační správu“, okamžitě se mi vybavil jako možný bod zlomu 4. červen 1942 a bitva o atol Midway. Ve standardních dějinách zvítězili Američané a o pravděpodobnosti tohoto výsledku cosi napovídá i označení „zázrak u Midwaye“. Tudíž se tato událost jako bod zlomu přímo vnucuje – je to jedna z nejznámějších bitev WWII, a pravděpodobnost alternativního výsledku je přímo skvělá.
P. K. Dick má moje uznání, že nesáhnul po tomto prvoplánovém řešení. Zvolil vícekrokovou strategii a za bod zlomu vybral 15. únor 1933.
Musím se přiznat, že to datum ani jméno zloducha Giuseppe Zangara mi nic neříkalo, přestože dějiny jsou moje hobby, a navíc jsem Kladeňák. Ale samotnou událost dobře znám a věřím, že i čtenáři: tehdy byl spáchán atentát na Antonína Čermáka, starostu Chicaga.
V Dickově alternativní větvi je místo Čermáka zabit president Franklin Delano Roosevelt.
Požadavky na bod zlomu splňuje tato událost dokonale – je známá, ba přímo proslulá. A pravděpodobnost alternativního výsledku dozajista je srovnatelná – hrome, vždyť oba pánové seděli dost blízko u sebe a dodnes není úplně jasné, po kom z nich Zangara vlastně šel.
Až sem bezchybné.
Co se týče následujícího alternativního dění, které by mělo zachovávat logiku dění standardního, zde mám vůči autorovi značné výhrady. Ano, kdyby presidentem nebyl F. D. R., Spojené státy by propadly izolacionismu. Ne, kdyby presidentem nebyl socialista F. D. R., Spojené státy by se z deprese a krize ve třicátých letech bez Rooseveltova New Dealu vyhrabaly také, a možná lépe než s ním. A ne, ani sebevíc izolacionistické a depresí postižené Spojené státy by nemohly ve válce s Japonskem utrpět tak šílený výprask, že by došlo k japonské okupaci amerického pacifického pobřeží. Z vojenského hlediska je to nesmysl, a nejlépe to věděli sami Japonci ve standardní časové linii. Po pěti letech válčení nedokázali ovládnout ani Čínu, kterou mají u nosu. Americkou pevninu napadali jenom dálkovými prostředky až směšně slabými. Není divu, že na případnou invazi neměli ani pomyšlení.
Tenhle alternativní vývoj se Dickovi nepovedl. Ale pro příběh je nezbytný.

Podivná kniha
Z upoutávky:
Po Spojených státech ale za japonského pobaveného přihlížení a německého běsnění koluje podivná kniha, v níž Spojenci druhou světovou válku neprohráli.

Tohle je canc, na jaký jsem z upoutávek zvyklý.
Japonské pobavené přihlížení? Dejme tomu, i když je otázkou, zda Dickovi tragičtí fiktivní Japonci dokážou cokoli dělat pobaveně. Ale německé běsnění? Ani náhodou!
Sedí kočka na zdi a kolem jde pes. Zídka je na něj moc vysoká, tak se na ni sápe a štěká, avšak z hlediska ztrestání drzé kočky bezvýsledně. Hlučné a zbytečné.
To je běsnění.
A jde kolem jiný pes. Zváží výšku zdi – brr!, správně odhadne svoje síly a projde kolem nevšímavě. Dívá se na opačnou stranu a pohvizduje si jakoby nic.
A jde kolem ještě jeden čokl, taky zváží výšku, taky odhadne svoje síly, rozpočítá odraz, hop, hop a skok, a zuby cvaknou kočce u krku – jak blízko, to neprozradím.
Tak takhle fungují v tomhle příběhu Němci. Pár z nich se zamyslí, jak by se s knihou a zejména s jejím autorem mělo naložit, a po zralé úvaze věc odloží. Jiní věc neodloží, a jeden Němec jedná. Metodicky, plánovitě, beze spěchu. Ani náznak běsnění.

Trochu mě ta upoutávka zmátla. Očekával jsem, že jde o náznak kontaktu mezi paralelními časovými liniemi, že někdo v alternativní časové linii ví, jak se věci vyvrbily v linii standardní. Ale ne, tato moje domněnka byla mylná. Podivná kniha obsahuje představy o světě, v němž zvítězí Spojenci, na úrovni Švejkových rozborů kdo s kým v první světové.

Svět naruby
Z upoutávky:
Pravda o světě naruby se snad skrývá v narážkách věštební Knihy proměn I-ťing, jejíž náznakovou řeč se snaží rozluštit okupanti, kolaboranti i zahořklí vlastenci.

Předpokládám, že „světem naruby“ je míněn prvoplánový Dickův alternativní svět. Jinak ale jde o běžné upoutávkové kecy, bez vztahu k obsahu knihy.
Kdokoli je Japonec, je okupant zcela automaticky, i kdyby se choval nesměle jako zakrslý králíček. Ale bylo by zajímavé zjistit, která z postav by měla být kolaborant a která zahořklý vlastenec. Ať ten či ten, problém je, že nikdo se nesnaží rozluštit řeč knihy I-ťing (ostatně, není to jen kniha), stejně jako my se nesnažíme rozluštit náznakovou řeč Žlutých stránek či jízdního řádu. Ty postavy systém I-ťing prostě používají, věří mu, a občas na něj dokonce spoléhají.
Tuhle věc autor nevysvětlil. Japonci se v příběhu chovají jako exoti, ale proč I-ťing používají i Američané? Zahořklý, nebo ne, proč by někdo používal věštební pomůcku okupantů? Nejde o žádnou kamufláž – I-ťing používají ve svém nejsoukromějším soukromí a k řešení svých osobních problémů. Úplně samozřejmě.

Akce
Těch nejasných a autorem nevysvětlených věcí je víc. Třeba ty podivné „akční“ scény. V knize jsou celkem dvě. V té první se účastníci chovají zcela nepochopitelně, předvádí cosi mezi fatalismem a sebevražedným nutkáním lumíků. A ta druhá akční scéna je tak nenápadná, že se dá při malé trošce nepozornosti snadno minout.

Psychická odolnost
A co ti Japonci? Ví Dick něco bližšího o jejich kultuře a mentalitě, nebo tu vystupují v roli klasických Marťanů, tajemných a nepochopitelných?
V knize jsem identifikoval pět až sedm postav, které lze považovat za hlavní: jasní jsou obchodník, padělatel, jeho bejvalka, šéf obchodního zastoupení a německý agent, sporní (co do zařazení mezi hlavní postavy) jsou německý konzul a současný milenec bejvalky. Japonce mezi nimi reprezentuje jediná postava (ten šéf). A ten se v okamžiku krize („krize“ je to ovšem pouze v měřítku Dickova poklidného, komorního příběhu) zcela sesype.
Co tím autor naznačuje? Jde o tu jedinou postavu, nebo se to zhroucení má symbolicky vztahovat na větší skupinu osob? Na celý národ? Na Japonce, nebo na Marťany?
Přicházím (a asi nejsem sám) do styku s dalšími díly z japonského prostředí. Nepovažuji Dickem popsanou reakci za typickou pro Japonce. Na ohrožení by rozhodně reagovali, to ano. I psychickou labilitou, to ano. Agresí. Případně sebeobětováním. Třeba i sebezničením. Ale stěží bezradným zhroucením.

Čemu věřit?
Japoncovo zhroucení nastává v situaci, kdy se cítí ohrožen. Hrozba je obrovská a týká se nejen jeho samotného, ale i jeho blízkých. A vzdálených také.
Ale ta hrozba je pouze verbální. V daném okamžiku se jemu, ani komukoli dalšímu, nic zlého neděje. Hrozba je zmíněna, spíše naznačena nežli vyřčena, a přichází zprostředkovaně z třetí či kdoví již kolikáté ruky. A Japonec se zhroutí.
Věří té zvěsti pouze v tomto singulárním případě, nebo je zvyklý věřit všemu, co se mu řekne?
Dnes, v prostředí informačně přehuštěném, platí „normální je nevěřit“. Bylo normální spíše věřit pro Dicka osobně? Pro dobu a prostředí, v němž tvořil? To jsou další a další otázky, které se vybaví při četbě Dickovy knihy. Ale odpovědi na ně neznám.

Špatný rok 1963
Z upoutávky:
Jedna z nejpřístupnějších a zároveň nejmnohoznačnějších knih Philipa K. Dicka získala jako jediná roku 1963 čtenářskou cenu Hugo za nejlepší vědeckofantas­tický román.

Přístupná a mnohoznačná, to sedí. Přístupná ve smyslu „snadno se do ní začte“, ale rozhodně nikoli přístupná ve smyslu „snadno pochopitelná“. Já jsem tu knihu nepochopil. Kdyby se někdo zeptal „co tím chtěl básník říci?“, přiznám se, že netuším.
A mnohoznačná? Asi ano. Nic nenamítám. Jenže pokud já jsem v ní nenalezl smysl žádný, těžko v ní dokážu identifikovat významů „mnoho“.
Ostatně, ani ta upoutávka není úplně jednoznačná. Míněno je „jediná z knih P. K. Dicka“, Dick za nic jiného už Huga nedostal.
Ten Hugo taky na té knize asi bude to nejzajímavější. A nejnepochopi­telnější.
Ale pokud tohle dostalo Huga, co to muselo být za příšerné období, ten rok 1963?! I nahlédnul jsem do přehledu udělených Hugo Awards za rok 1963, a ejhle – on ten rok tak úplně katastrofický nebyl. Hned druhý za „Mužem z Vysokého zámku“ skončil Clarkův „Měsíční prach“. To je celkem vyrovnaná úroveň se sousedními roky: V roce 1961 zvítězila Millerův „Chvalozpěv pro Leibowitze“ a druhá byla Harrisonova „Planeta smrti“, v roce 1962 zvítězil Heinleinův „Cizinec v cizí zemi“. A v roce 1964 byl Herbertův „Svět Duny“ třetí a Nortonové „Svět čarodějnic“ dokonce až pátý. Tedy rok 1963 nikterak mimořádně nevybočuje.
Ale pokud by si někdo myslel, že když „Muž z Vysokého zámku“ vyhrál a „Měsíční prach“ byl druhý, musí tedy „Muž“ být lepší, krutě by se spletl. „Muž“ je horší, o dost.

Co proti té knize mám? Je toho víc. Výhrady proti logice alternativní časové linie jsem už uvedl, a výhrady proti psychologii postav rovněž. Nelíbí se mi ani způsob ukončení.
Jak je to s konci příběhů obecně?
Konec může být tragický, jako Romeo a Julie – všichni mrtví. Mezi scifárnami třeba některé povídky z Laumerovy sbírky „Last Stand“.
Konec může být špatný, jako v Sapkowského „Paní jezera“.
A pak může být konec i více či méně blbý, až po konec blbý úplně maximálně, jak se říká „na pár facek“. Jako Zajdelova „Limes inferior“. Bohužel, „Muž z Vysokého zámku“ se hodně blíží této kategorii. Bez pointy, bez vysvětlení. Text se čte příjemně, vytváří se jisté napětí a jisté očekávání, ale nakonec se čtenář ocitá na poslední stránce s pocitem, že celý předchozí text byl zbytečný. Z několika dějových linií se neuzavře žádná, a z několika nadhozených otázek a tajemství se vyjasní právě jen jediné.

Obálka
Modrozelená obálka je pěkná. Netuším, co by to mělo být na obrázku, ale to vůbec nevadí – hodí se to k textu, o kterém také netuším, o čem by měl být. Není to tvrdý obal, a není to ani klasický paperback. Pružné a odolné. Příjemné do ruky. Praktické a elegantní.

Překlad
Nemám k dispozici originál, takže kvality překladu mohu posoudit jen povrchně. Zkraje vypadá jazyk, kterým hovoří Američané, podivně a šroubovaně, ale nejspíš je to přiměřený překlad jejich angličtiny říznuté uvažováním „pojaponsku“. Beru.
A pak mě bacil do očí „jablečný páj“. Předpokládám, že v originále stojí apple pie, známý to symbol Ameriky, a hlavně američanství.
Obávám se, že jako symbol je to stejně nepřeložitelné a nesdělitelné, tak proč tam klidně nenechat ten jablečný koláč? Nebo, pro mě za mě, štrůdl? Co to je, ten „páj“? Pokus o originalitu?

Hodnocení
A je tu otázka za 239 korun: Komu tu knihu doporučit?
Chcete si pořídit držitele Huga? Pak tohle berte, knížka je to levná a čte se – až na ten konec „na pár facek“ – fakt pěkně.
Nebo jste příznivci žánru „alternativní dějiny“? Pak to stojí za úvahu. Spíš ale jako kuriozita nežli jako četba. Wikipedia tvrdí, že „Muž z Vysokého zámku“ je první a zakladatelské dílo tohoto žánru, tak se můžete podívat, jak zpropadeně těžké byly ty začátky.
Či snad jste příznivci společenskovědní scifi typu I. Asimova a S. M. Stirlinga? Nic pro vás!
Jste příznivci technologické scifi typu A. C. Clarka? Vyhněte se obloukem!
Zbývá ještě vůbec někdo? Snad příznivci „filosofující“ a jinotajné scifi na způsob R. Bradburyho a B.Aldisse? Můj šálek čaje to není, takže s jistotou to netvrdím, ale snad by to mohlo být něco pro ně.

4. června 2007, E. Kocourek

Diskuze k článku

Ad Muž z Vysokého zámku
Aiax - 05. 06. 2007 09:46

No to je kurva recenze jak má být, sice s autorem nesouhlasím, ale kéž by tak zevrubných, obsáhlých a pečlivě vyargumentovaných recenzí bylo víc.
páj
Jiří Pilch - 06. 06. 2007 19:12

Měl bych jen jednu připomínku: páj, tedy koláč, se v češtině normálně používá. Stačí se podívat do kterékoli kuchařky - a nejen současné. Mám to třeba v kuchařce Joza Břízová a kolektiv: Vaříme zdravě, chutně a hospodárně, vydalo Avicenum n.p. v roce 1974.
RE: páj
e.kocourek - 07. 06. 2007 07:41

> páj, tedy koláč, se v češtině normálně > používá. Děkuji za upozornění. Člověk se musí pořád učit. Tak fajn, tímto se neprávem nařčenému překladateli omlouvám. > Stačí se podívat do kterékoli kuchařky - a nejen současné. No kidding? Já se teda do té mojí Sandtnerové podívám. Když to nepomůže, zkusím Magdalenu Dobromilu ...
RE: Jiří Pilch
Herne - 08. 06. 2007 22:02

Mýlíte se. "Páj" jak se s oblibou říká, je počeštěná kravina. Správný název je a vždby byl "koláč". Magdalena Dobromila Rettigová, Marie Janků-Sandtnerová a nebo geniální Anuše Kejřová, nechť Vám jsou nápomocnou neviditelnou rukou. Ani jedna slovo "páj" ve svých publikácích nepoužívá, vždy a pouze koláč. Recenzant se tedy právem pozastavil, nad novodobým paskvilem "páj".
RE: RE: Jiří Pilch
Petra Neomi - 09. 06. 2007 01:31

Tedy, ne že bych byla nějakým odborníkem na koláče, ale slovo "páj" se opravdu používá, ne plošně na všechny koláče, ale právě jen na koláče určitého typu. Asi je to převzaté slovo, ale taky převzaté jídlo :)
RE: RE: RE: Jiří Pilch
Herne - 09. 06. 2007 11:21

Ale nikdo přeci netvrdil že se nepoužívá, jen je to počeštěné slovo a v knize to vypadá hloupě. Jako kdyby chtěl překladatel zamachrovat :) Každý normální Čech použije slovo koláč. To že lidé v ČR mluví jako pitomci je věc druhá. Když občas slyším teenagery, dělá se mi špatně. Všechno je "rulezzzní", kde kdo něco "Ownuje", když je něco vtipného, tak je to "lol nebo rofl" až sem z toho "down" :-))
RE: RE: RE: RE: Jiří Pilch
Jiří Pilch - 09. 06. 2007 13:40

Slovo páj se používá už desítky let, našel jsem to bez potíží v kuchařkách ze šedesátých a pozdějších let. Sandtnerová to ještě nepoužívala. Prostě je to označeníjistého typu koláče, který sem přišel zvenku. Tento typ koláče Sandtnerová nepekla. Čeština pro tento typ koláče vlastní slovo nemá. Není to žádné ownerování nebo bríbing, je to prostě terminus technikus, jako např. trolejbus, tramvaj, mufin atd.
RE: RE: RE: RE: RE: Jiří Pilch
Herne - 09. 06. 2007 23:17

Trolejbus i tramvaj najdete v pravidlech českého pravopisu. "páj" a další převzatou zkomoleninu "mufin" nikoliv. Asi je zbytečné to tu řešit, každý na to má svůj názor. Čtenářům se v knize "páj" nelíbí, překladateli to přišlo trefné, tak to tam dal...
RE: RE: RE: RE: RE: Jiří Pilch
E.Kocourek - 11. 06. 2007 06:29

> Čeština pro tento typ koláče vlastní slovo nemá. Nechci z kolace delat vedu, ale pripada mi, ze kolega Pilch se tu uvrtal do vlastnorucne vykopane nory. Je mi zahadou, kterak by prekladatel (nebo kdokoli) z te velestrucne Dickovy zminky dokazal vycuchat, o jaky typ koláče v knize jde. On ten P.K.Dick take nepsal kucharku ... Zdravim kolegu staromilce Herne! My jsme holt ti neandrtalci...
RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jiří Pilch
Noir - 11. 06. 2007 10:03

Výraz "páj" se používá poměrně standardně, teď jsem se na to ptal ve firemním kulinárním studiu. Označují se tak koláče amerického typu: Z křehkého těsta, s náplní. V pravidlech to slovo není, ale to je docela pochopitelné, tam není spousta věcí.
Proghů, pane Kocourku!
Jan Vaněk jr. - 11. 06. 2007 13:03

Máte to přesně naopak: v reálu našli Seveřani ztracenou depeši Jižanů, což přispělo k jejich vítězství u Antietamu (které následně promrhali); u Turtledova ji nenajdou, Lee drtivě vyhraje jinou bitvu, Jih získá strategickou převahu a uznání evropských mocností. http://en.wikipedia.org/wiki/Timeline-191 Mně osobně poloztužená obálka "příjemná do ruky" nepřijde, jsem rád, že aspoň někomu ano; ale kamarád, který si pár takových knih pořídil, si stěžuje, že do jeho definice termínů "odolné" a "praktické" se nevejde, že se na ní tvoří oslí uši a nalomené rýhy v polovině titulní stránky.
Recenzentova lenost
E.Kocourek - 11. 06. 2007 13:56

Tak to vidite, pane J.V.jr, zase ta moje lenost. Nebyl jsem ochotny udelat ani tech par kroku ke knihovne, natozpak si precist na zacatku knihy Turtledovovo vysvetleni. Jenze, haha, ta zminka mela objasnit princip "bodu zlomu" v pribezich alternativni historie. A tento princip, troufam si tvrdit, je nyni ctenarum - diky vasemu vstupu - jeste vice jasny.
RE: RE: Jiří Pilch - apple pie
Tschorn - 12. 06. 2007 10:18

Pro ujasnění, proč bylo nutné a jedině možné použít slovo "páj", uvádím originál: You cook the native foods to perfection, Robert Childan thought. What they say is true: your powers of imitation are immense. Apple pie, Coca-Cola, stroll after the movie, Glenn Miller. . . you could paste together out of tin and rice paper a complete artificial America. Snad i technicky zaměřený recenzent a jeho zastánci uznají, že mezi americké ikony nepatří strudel ani calzone.
apple pie
E.Kocourek - 12. 06. 2007 11:38

> proč bylo nutné a jedině možné použít slovo "páj" Berete se příliš vážně, pane kolego. > technicky zaměřený recenzent a jeho zastánci uznají, že mezi > americké ikony nepatří strudel Máte rozhodně pravdu, apple pie JE americká ikona (to jsem vám uznal i v recenzi). Otázka je, zda z pohledu českého čtenáře je onou ikonou "páj" nebo "koláč". A v tom se názory různí.
RE: apple pie
Tschorn - 15. 06. 2007 06:32

Jen pro úplnost: "páj" tam není v autorské řeči, ale ve vnitřním monologu postavy, která ochotně přijme každou novotu a v mluvním projevu plete do angličtiny japonštinu (jak si recenzent správně povšiml). Volba slova tady tudíž nemá význam jen lokalizační, ale i charakterizační. A na okraj: pedantická dikce nemusí být projevem (sebe)vážnosti; jen zastrašováním.
RE: RE: apple pie
E.Kocourek - 15. 06. 2007 08:32

> Volba slova tady tudíž nemá význam jen lokalizační, > ale i charakterizační. Tohle je pěkný argument, to beru. Na moji omluvu uvádím, že tento případ uplatnění mechanismu "pojaponštění" (má-li to být takto chápáno) mi připadal hodně výrazný, zatímco ty ostatní méně výrazné.
Pane Kocourku, ještě otázečku: výsledky Huga jste čerpal odkud?
Jan Vaněk jr. - 27. 09. 2007 11:54

Pořadí nevítězných kandidátů z takto raných dob je mimořádně obtížně zjistitelné, a na webu tuplem. Povšiml jsem si, že to, jež uvádíte, odpovídá http://locusmag.com/SFAwards/Db/Hugo1964.html (et al.), ovšem musím upozornit, že tam jsou nominovaná díla evidentně řazena abecedně podle názvu. (Co si vybavuji, někde jsem naopak četl, že nebýt toho, že Huga 1961 mohl získat Chvalozpěv na Leibowitze zfixupovaný z dříve vydaných novel, byl by vyhrál Šílený Měsíc, což Budrys dlouho nesl jako křivdu.) Samozřejmě ne že by to vaši argumentaci zcela zneplatňovalo...
páj
Mary Jane - 19. 02. 2008 11:44

Musím tě vyvést z omylu. Sandtnerka slovo "páj" normálně používá. V Knize rozpočtů a kuchařských předpisů z roku 1950 má celkem 3 recepty (s. 328 - 329). A to - Ovocný koláč I, II. a Tvarohový koláč s jablky. Pod všemi má podnadpis Způsob americké páje (jak je vidět, užívá ho v ženském rodě). A v prvním z receptů píše: "...tento způsob úpravy koláče (páje) jest oblíben ponejvíce v Americe. Koláč jest velmi jemný a chutný, protože je připraven z neslazeného těsta..."
philip k. dick
karel - 03. 04. 2008 21:47

Tedy fascinuje mě, jak se někdo dokáže v knize porýpat a vytáhnout z ní tolik informací. Až si říkám, jestli by se autor nezasmál, kdyby měl možnost si to přečíst. Přiznám se, že raději bych podobný článek četl u relevantnějších autorů,jako jsou Stanislaw Lem, Arthur Clarke atd. Pan Dick možná byl dobrý vypravěč a fabulátor, ale někdy jsou všechny ty ingredience, které do příběhu přidal až nestravitelné. Míchá fyziku s astrologií, vědu s pavědou, realitu s mysticismem, ezoterikou a bůhvíčím ještě. Ale netvrdím, že nemá cit pro zápletku a napětí.Celý ten příběh na mě působí, vzhledem k jeho pointě schizofrenicky. Měli bychom žít ve světě, kde Amerika válku vyhrála, ale nežijeme. Třeba je to celé alegorií Dickova života. Vždyť on touto chorobou přeci trpěl.
relevantnější ...
E.Kocourek - 04. 04. 2008 07:29

> ... raději bych podobný článek > četl u relevantnějších autorů,jako jsou Stanislaw Lem, Arthur Clarke > atd. To jste mi nasadil brouka do hlavy. Lem a Clarke relevantnější, hm. Asi by nemelo hrat roli, ze uz davno nepisou nove knihy. Na prekazku spis je, ze me od nich nenapada nic dostatecne "obskurniho", neco co kazdy nezna a nema stokrat prectene. Dejme tomu, ze se neco takoveho najde. Jenze je tu jeste obava, ze me dotycne dilko "nezaujme" (kdyz vynecham eufemismy, priznam se, ze nad stym-plus-prvnim pokracovanim "Ramy" ..., no, radsi zustanu u tech eufemismu). Tak to zkusme z jineho konce: pripadali by vam jako dostatecne relevantni autori Malcolm Jameson? "Doc" E.E.Smith? David Drake? S.M.Stirling?
Kafa, Darmok, Osko and Javier Argentina
RhobarReW - 16. 04. 2017 06:14

Starting from 1 June 2016 the slate of remedial products that are forever or the meanwhile not placed on the sell of Latvia is being published on the website of the State Power of Medicines (SAM). For those suspicion the effects of congestion, Dollar Common offers a variety of OTC allergy medicines that comprise articulated tablets and liquids to cure whatever ails you. In former words, men are more"sexualized" than women [url=http://www.envelopemachines.com/industry/qualification3/format6/]cheap female viagra 50mg on-line[/url] women's health center mount carmel east. The most consumed medicines in the Baltic States from 2013 to 2015 were medicines occupied to treat cardiovascular plan diseases correspond to as during the aeon from 2010 to 2012, shows the latest book Baltic Statistics on Medicines 2013-2015???. Various unripe medicines actually are further versions of ancient medicines that take been improved to lend a hand people feel better quicker. Mouthwash passim the daylight [url=http://www.envelopemachines.com/industry/qualification3/format1/]generic nizagara 50 mg otc[/url] erectile dysfunction drug companies. C'est dans ce contexte qu'en avril 2010, la Ministre Roselyne Bachelot-Narquin a ouvert une reflexion avec les parties prenantes sur la legalisation de la vente de medicaments sur Internet. Snitch on our on-line catalog of rank predicament medical supplies euphemistic pre-owned for Fever and EMS. Interleukin-1 organ resister (IL-1Ra) [url=http://www.envelopemachines.com/industry/qualification3/format10/]order 50mg viagra super active otc[/url] erectile dysfunction drug samples. No waiting: our Medical Equipment Rental Program has over 4,000 pieces of materiel accessible looking for rental or loan while you're waiting for funding green light allow or a repair. Generic medicines are as a rule as effective as the brand-name medicine because they curb the changeless brisk ingredients. Be conscious not to over jazz [url=http://www.envelopemachines.com/industry/qualification3/format7/]cheap 140mg malegra fxt with visa[/url] erectile dysfunction due diabetes. The Style Agency of Medicines informs that the amendments to Guideline in behalf of Suitable Clinical Day-to-day (GCP) be experiencing been published on the website of the Ecumenical Congress for Harmonisation (ICH) The Guideline for GCP with integrated amendments is accessible in English (PDF row). Drop in on our store today, or call (317) 477-6463 to light upon out how we can help you. Prescribed medicines are commonly the antibiotics [url=http://www.envelopemachines.com/industry/qualification3/format3/]order 15 mcg mircette[/url] birth control for women after 40. Our comprehensive artefact oblation consists of medical and surgical supplies, diagnostic tests, equipment, pharmaceuticals and injectables, Henry Schein manufacturer items, establishment supplies, and more. Generic medicines are tolerant of more ordinarily for treatment because they are as effective as the nonconformist drug, but cost high less. EPA is believed to contain the state of the enzyme phospholipase A2 [url=http://www.envelopemachines.com/industry/qualification3/format5/]levitra jelly 20mg online[/url] smoking and erectile dysfunction causes. At Strength In alignment Medical Supplies , we commiserate with that living with certain medical conditions and disorders or recovering from injuries and surgeries can be bloody-minded to handle with. The details we prepare for come from published, peer-reviewed studies and are complemented by real stories from patients who require benefited from medicines. Flavourer boosts your resistant grouping [url=http://www.envelopemachines.com/industry/qualification3/format4/]order tadacip 20mg with visa[/url] xarelto impotence. ? ?°???? ?·?°???????·???? ?±?µ?????»?°?‚???????? ???????»???¶?µ?????? Sensible Medicines Inclusive Database ?????????»?????‚?µ?»?? Corrective Inquiry Center ?????‚?°?????????‚?µ iTunes ???‚?????????? ???µ???‡?°??. But the Commission shows that access to medicines is a global concern, irrespective of countryside income. It is period to have it go [url=http://www.envelopemachines.com/industry/qualification3/format2/]buy 100 mg kamagra soft with visa[/url] erectile dysfunction pills at walmart. J'ai pris un add to alimentaire, le fameux 5-HTP carcanet 3 semaines mais apres lesson de votre article, j'ai settle d'arreter la prise. You can pick up all of your outfit and supplies at our opportune accumulation at 1117 North Pomp Street in Greenfield. What are antimicrobials and how do they protect us [url=http://www.envelopemachines.com/industry/qualification3/format9/]buy malegra fxt plus 160 mg on-line[/url] crestor causes erectile dysfunction. This concise movie (6 mins) profiles the pilot of the Medicines Transparency Bond in 2010. The Generic Medicines Group is a sector assemble of Medicines for Europe, representing the generic medicines developers and manufacturers. Up 67% of the collection are corpulence tod [url=http://www.envelopemachines.com/industry/qualification3/format8/]discount suhagra 100mg line[/url] impotence at 60.
Viagra Witout A Prescription
Keldryday - 15. 06. 2017 21:33

Cialis Ventajas Price Generic Kamagra Tamoxifen Online Canada Comprar Viagra Farmacia Cheap Viagra Online Tretinoin Cream For Sale Propecia Espana Online Order Pills Online Xenical Online Kaufen Ohne Rezept Cialis Cura La Disfuncion Erectil Generic Cialis Online Tab On Line Dutasteride Discount No Rx With Overnight Delivery
Online Pharmacy Effexor Xr
Keldryday - 21. 06. 2017 22:45

Where To Purchase Elocon Visa Accepted Order Cialis Online Usa isotretinoin with overnight delivery
Online Pharmacy Effexor Xr
Keldryday - 21. 06. 2017 22:45

Where To Purchase Elocon Visa Accepted Order Cialis Online Usa isotretinoin with overnight delivery
Online Pharmacy Effexor Xr
Keldryday - 21. 06. 2017 22:45

Where To Purchase Elocon Visa Accepted Order Cialis Online Usa isotretinoin with overnight delivery
Online Pharmacy Effexor Xr
Keldryday - 21. 06. 2017 22:45

Where To Purchase Elocon Visa Accepted Order Cialis Online Usa isotretinoin with overnight delivery
Online Pharmacy Effexor Xr
Keldryday - 21. 06. 2017 22:45

Where To Purchase Elocon Visa Accepted Order Cialis Online Usa isotretinoin with overnight delivery
Online Pharmacy Effexor Xr
Keldryday - 21. 06. 2017 22:45

Where To Purchase Elocon Visa Accepted Order Cialis Online Usa isotretinoin with overnight delivery
Online Pharmacy Effexor Xr
Keldryday - 21. 06. 2017 22:45

Where To Purchase Elocon Visa Accepted Order Cialis Online Usa isotretinoin with overnight delivery
Online Pharmacy Effexor Xr
Keldryday - 21. 06. 2017 22:45

Where To Purchase Elocon Visa Accepted Order Cialis Online Usa isotretinoin with overnight delivery
Levitra Modo De Usar
Keldryday - 25. 06. 2017 01:26

Where To Get Viagra Cheap Buy Levitra Dulcolax
Levitra Modo De Usar
Keldryday - 25. 06. 2017 01:26

Where To Get Viagra Cheap Buy Levitra Dulcolax
Levitra Modo De Usar
Keldryday - 25. 06. 2017 01:26

Where To Get Viagra Cheap Buy Levitra Dulcolax
Levitra Modo De Usar
Keldryday - 25. 06. 2017 01:26

Where To Get Viagra Cheap Buy Levitra Dulcolax
Levitra Modo De Usar
Keldryday - 25. 06. 2017 01:26

Where To Get Viagra Cheap Buy Levitra Dulcolax
Levitra Modo De Usar
Keldryday - 25. 06. 2017 01:26

Where To Get Viagra Cheap Buy Levitra Dulcolax
Levitra Modo De Usar
Keldryday - 25. 06. 2017 01:26

Where To Get Viagra Cheap Buy Levitra Dulcolax
Levitra Modo De Usar
Keldryday - 25. 06. 2017 01:26

Where To Get Viagra Cheap Buy Levitra Dulcolax
Buy Accutane Uk Online
Keldryday - 28. 06. 2017 19:28

Erythromycin Price In Las Vegas cialis Achat Viagra Danger
Buy Accutane Uk Online
Keldryday - 28. 06. 2017 19:28

Erythromycin Price In Las Vegas cialis Achat Viagra Danger
Buy Accutane Uk Online
Keldryday - 28. 06. 2017 19:28

Erythromycin Price In Las Vegas cialis Achat Viagra Danger
Buy Accutane Uk Online
Keldryday - 28. 06. 2017 19:28

Erythromycin Price In Las Vegas cialis Achat Viagra Danger
Buy Accutane Uk Online
Keldryday - 28. 06. 2017 19:28

Erythromycin Price In Las Vegas cialis Achat Viagra Danger
Buy Accutane Uk Online
Keldryday - 28. 06. 2017 19:28

Erythromycin Price In Las Vegas cialis Achat Viagra Danger
Buy Accutane Uk Online
Keldryday - 28. 06. 2017 19:28

Erythromycin Price In Las Vegas cialis Achat Viagra Danger
Buy Accutane Uk Online
Keldryday - 28. 06. 2017 19:28

Erythromycin Price In Las Vegas cialis Achat Viagra Danger
Online Pharmacy Paypal
Keldryday - 01. 07. 2017 15:13

Baclofene En Ligne cialis Propecia Famosas
Online Pharmacy Paypal
Keldryday - 01. 07. 2017 15:13

Baclofene En Ligne cialis Propecia Famosas
Online Pharmacy Paypal
Keldryday - 01. 07. 2017 15:13

Baclofene En Ligne cialis Propecia Famosas
Online Pharmacy Paypal
Keldryday - 01. 07. 2017 15:13

Baclofene En Ligne cialis Propecia Famosas
Online Pharmacy Paypal
Keldryday - 01. 07. 2017 15:13

Baclofene En Ligne cialis Propecia Famosas
Online Pharmacy Paypal
Keldryday - 01. 07. 2017 15:13

Baclofene En Ligne cialis Propecia Famosas
Online Pharmacy Paypal
Keldryday - 01. 07. 2017 15:13

Baclofene En Ligne cialis Propecia Famosas
Online Pharmacy Paypal
Keldryday - 01. 07. 2017 15:14

Baclofene En Ligne cialis Propecia Famosas
Bestellen Viagra
Keldryday - 06. 07. 2017 22:58

Costo Del Propecia viagra Where To Purchase Stendra
Bestellen Viagra
Keldryday - 06. 07. 2017 22:58

Costo Del Propecia viagra Where To Purchase Stendra
Bestellen Viagra
Keldryday - 06. 07. 2017 22:58

Costo Del Propecia viagra Where To Purchase Stendra
Bestellen Viagra
Keldryday - 06. 07. 2017 22:58

Costo Del Propecia viagra Where To Purchase Stendra
Bestellen Viagra
Keldryday - 06. 07. 2017 22:58

Costo Del Propecia viagra Where To Purchase Stendra
Bestellen Viagra
Keldryday - 06. 07. 2017 22:58

Costo Del Propecia viagra Where To Purchase Stendra
Bestellen Viagra
Keldryday - 06. 07. 2017 22:58

Costo Del Propecia viagra Where To Purchase Stendra
Bestellen Viagra
Keldryday - 06. 07. 2017 22:58

Costo Del Propecia viagra Where To Purchase Stendra
Cialis Viagra Meinung
Keldryday - 10. 07. 2017 14:07

Pharmacie Ligne Vente Cialis generic cialis Online Cialis Sales
Cialis Viagra Meinung
Keldryday - 10. 07. 2017 14:07

Pharmacie Ligne Vente Cialis generic cialis Online Cialis Sales
Cialis Viagra Meinung
Keldryday - 10. 07. 2017 14:07

Pharmacie Ligne Vente Cialis generic cialis Online Cialis Sales
Cialis Viagra Meinung
Keldryday - 10. 07. 2017 14:07

Pharmacie Ligne Vente Cialis generic cialis Online Cialis Sales
Cialis Viagra Meinung
Keldryday - 10. 07. 2017 14:07

Pharmacie Ligne Vente Cialis generic cialis Online Cialis Sales
Cialis Viagra Meinung
Keldryday - 10. 07. 2017 14:07

Pharmacie Ligne Vente Cialis generic cialis Online Cialis Sales
Cialis Viagra Meinung
Keldryday - 10. 07. 2017 14:07

Pharmacie Ligne Vente Cialis generic cialis Online Cialis Sales
Cialis Viagra Meinung
Keldryday - 10. 07. 2017 14:07

Pharmacie Ligne Vente Cialis generic cialis Online Cialis Sales
Dogs And Amoxicillin
Chasengave - 11. 07. 2017 16:23

Amoxicillin Viral Infection cialis buy online Propecia Finasteride Generic
Dogs And Amoxicillin
Chasengave - 11. 07. 2017 16:23

Amoxicillin Viral Infection cialis buy online Propecia Finasteride Generic
Dogs And Amoxicillin
Chasengave - 11. 07. 2017 16:23

Amoxicillin Viral Infection cialis buy online Propecia Finasteride Generic
Dogs And Amoxicillin
Chasengave - 11. 07. 2017 16:23

Amoxicillin Viral Infection cialis buy online Propecia Finasteride Generic
Dogs And Amoxicillin
Chasengave - 11. 07. 2017 16:23

Amoxicillin Viral Infection cialis buy online Propecia Finasteride Generic
Dogs And Amoxicillin
Chasengave - 11. 07. 2017 16:23

Amoxicillin Viral Infection cialis buy online Propecia Finasteride Generic
Dogs And Amoxicillin
Chasengave - 11. 07. 2017 16:23

Amoxicillin Viral Infection cialis buy online Propecia Finasteride Generic
Dogs And Amoxicillin
Chasengave - 11. 07. 2017 16:23

Amoxicillin Viral Infection cialis buy online Propecia Finasteride Generic
Probiotic Supplement Amoxicillin
KennCheery - 11. 07. 2017 22:47

Buy Valtrex Canada cialis online Difference Entre Cialis Viagra
Probiotic Supplement Amoxicillin
KennCheery - 11. 07. 2017 22:47

Buy Valtrex Canada cialis online Difference Entre Cialis Viagra
Probiotic Supplement Amoxicillin
KennCheery - 11. 07. 2017 22:47

Buy Valtrex Canada cialis online Difference Entre Cialis Viagra
Probiotic Supplement Amoxicillin
KennCheery - 11. 07. 2017 22:47

Buy Valtrex Canada cialis online Difference Entre Cialis Viagra
Probiotic Supplement Amoxicillin
KennCheery - 11. 07. 2017 22:47

Buy Valtrex Canada cialis online Difference Entre Cialis Viagra
Probiotic Supplement Amoxicillin
KennCheery - 11. 07. 2017 22:47

Buy Valtrex Canada cialis online Difference Entre Cialis Viagra
Probiotic Supplement Amoxicillin
KennCheery - 11. 07. 2017 22:47

Buy Valtrex Canada cialis online Difference Entre Cialis Viagra
Probiotic Supplement Amoxicillin
KennCheery - 11. 07. 2017 22:47

Buy Valtrex Canada cialis online Difference Entre Cialis Viagra
Cialis Valladolid
Keldryday - 16. 07. 2017 23:29

Pastilla Cialis Uso buy cialis Tadarise
Cialis Valladolid
Keldryday - 16. 07. 2017 23:29

Pastilla Cialis Uso buy cialis Tadarise
Cialis Valladolid
Keldryday - 16. 07. 2017 23:29

Pastilla Cialis Uso buy cialis Tadarise
Cialis Valladolid
Keldryday - 16. 07. 2017 23:29

Pastilla Cialis Uso buy cialis Tadarise
Cialis Valladolid
Keldryday - 16. 07. 2017 23:29

Pastilla Cialis Uso buy cialis Tadarise
Cialis Valladolid
Keldryday - 16. 07. 2017 23:29

Pastilla Cialis Uso buy cialis Tadarise
Cialis Valladolid
Keldryday - 16. 07. 2017 23:29

Pastilla Cialis Uso buy cialis Tadarise
Cialis Valladolid
Keldryday - 16. 07. 2017 23:29

Pastilla Cialis Uso buy cialis Tadarise
Green Tea And Amoxicillin
Chasengave - 17. 07. 2017 12:43

Doryx Bacterial Infections Legally cialis online Acheter Cialis Bon Marche
Green Tea And Amoxicillin
Chasengave - 17. 07. 2017 12:43

Doryx Bacterial Infections Legally cialis online Acheter Cialis Bon Marche
Green Tea And Amoxicillin
Chasengave - 17. 07. 2017 12:43

Doryx Bacterial Infections Legally cialis online Acheter Cialis Bon Marche
Green Tea And Amoxicillin
Chasengave - 17. 07. 2017 12:43

Doryx Bacterial Infections Legally cialis online Acheter Cialis Bon Marche
Green Tea And Amoxicillin
Chasengave - 17. 07. 2017 12:44

Doryx Bacterial Infections Legally cialis online Acheter Cialis Bon Marche
Green Tea And Amoxicillin
Chasengave - 17. 07. 2017 12:44

Doryx Bacterial Infections Legally cialis online Acheter Cialis Bon Marche
Green Tea And Amoxicillin
Chasengave - 17. 07. 2017 12:44

Doryx Bacterial Infections Legally cialis online Acheter Cialis Bon Marche
Green Tea And Amoxicillin
Chasengave - 17. 07. 2017 12:44

Doryx Bacterial Infections Legally cialis online Acheter Cialis Bon Marche
Red Cephalexin Pills
KennCheery - 17. 07. 2017 13:13

Viagra Potenzmittel online pharmacy No Prescription Levora
Red Cephalexin Pills
KennCheery - 17. 07. 2017 13:13

Viagra Potenzmittel online pharmacy No Prescription Levora
Red Cephalexin Pills
KennCheery - 17. 07. 2017 13:13

Viagra Potenzmittel online pharmacy No Prescription Levora
Red Cephalexin Pills
KennCheery - 17. 07. 2017 13:13

Viagra Potenzmittel online pharmacy No Prescription Levora
Red Cephalexin Pills
KennCheery - 17. 07. 2017 13:13

Viagra Potenzmittel online pharmacy No Prescription Levora
Red Cephalexin Pills
KennCheery - 17. 07. 2017 13:13

Viagra Potenzmittel online pharmacy No Prescription Levora
Red Cephalexin Pills
KennCheery - 17. 07. 2017 13:13

Viagra Potenzmittel online pharmacy No Prescription Levora
Red Cephalexin Pills
KennCheery - 17. 07. 2017 13:13

Viagra Potenzmittel online pharmacy No Prescription Levora
Levitra 10mg Vs 20mg
Chasengave - 31. 07. 2017 12:01

Vente Sildenafil 200 Mg buy cialis Diamox
Levitra 10mg Vs 20mg
Chasengave - 31. 07. 2017 12:01

Vente Sildenafil 200 Mg buy cialis Diamox
Levitra 10mg Vs 20mg
Chasengave - 31. 07. 2017 12:01

Vente Sildenafil 200 Mg buy cialis Diamox
Levitra 10mg Vs 20mg
Chasengave - 31. 07. 2017 12:01

Vente Sildenafil 200 Mg buy cialis Diamox
Levitra 10mg Vs 20mg
Chasengave - 31. 07. 2017 12:01

Vente Sildenafil 200 Mg buy cialis Diamox
Levitra 10mg Vs 20mg
Chasengave - 31. 07. 2017 12:01

Vente Sildenafil 200 Mg buy cialis Diamox
Levitra 10mg Vs 20mg
Chasengave - 31. 07. 2017 12:01

Vente Sildenafil 200 Mg buy cialis Diamox
Levitra 10mg Vs 20mg
Chasengave - 31. 07. 2017 12:01

Vente Sildenafil 200 Mg buy cialis Diamox
Avana(Avanafil)
Keldryday - 31. 07. 2017 16:30

Where To Order Hydrochlorothiazide cialis Ebay Levitra Generico
Avana(Avanafil)
Keldryday - 31. 07. 2017 16:30

Where To Order Hydrochlorothiazide cialis Ebay Levitra Generico
Avana(Avanafil)
Keldryday - 31. 07. 2017 16:30

Where To Order Hydrochlorothiazide cialis Ebay Levitra Generico
Avana(Avanafil)
Keldryday - 31. 07. 2017 16:30

Where To Order Hydrochlorothiazide cialis Ebay Levitra Generico
Avana(Avanafil)
Keldryday - 31. 07. 2017 16:30

Where To Order Hydrochlorothiazide cialis Ebay Levitra Generico
Avana(Avanafil)
Keldryday - 31. 07. 2017 16:30

Where To Order Hydrochlorothiazide cialis Ebay Levitra Generico
Avana(Avanafil)
Keldryday - 31. 07. 2017 16:30

Where To Order Hydrochlorothiazide cialis Ebay Levitra Generico
Avana(Avanafil)
Keldryday - 31. 07. 2017 16:30

Where To Order Hydrochlorothiazide cialis Ebay Levitra Generico
Animal Amoxicillin 50mg Bmp 193 Justvex
Justcreerb - 25. 12. 2017 02:57

Find Finasteride Legally Tablet http://costofcial.com - cialis Propecia Finasteride Side Effects Lovaza cialis Need Cod Only Free Shipping Clobetasol Psoriasis Sex Pill Amoxil Clavula Side Effects Canadian Pharmancy Smart Rx Online Zithromax Mail Singapore http://costofcial.com - generic cialis Effet Viagra Sur Jeune
best weight loss supplement
Quyen McCallum - 12. 02. 2018 16:19

top weight loss supplements appetite suppressants best appetite suppressants 2017 best weight loss pills best over the counter diet pills
sale isotretinoin roacutan website cheapeast Evenign
Evenign - 19. 02. 2018 22:59

Neurontin cialis Standard Dosage For Cephalexin 500mg Commander Kamagra En Ligne Cialis Forum Doctissimo
?????? ????????? ?????? ?? ????. ?????? ?????????
Donaldavalt - 14. 03. 2018 18:44

?????? ????????? ?????? ?? ????. ?????? ?????????
Donaldavalt - 14. 03. 2018 18:47

???????? ?????? ????? ????????? ????? ????? ?????????
RadikKix - 15. 03. 2018 17:46

??? ?? radik_y2014 ??????? 8-927-611-34-99 ?????? ?????? ???????? ????? kruzzor ???? ????? ??????????? ????? ? ???????, ??????? ???????? ??? ? ???? ????? ? ?????? ?????, ?? ? ??????????? "????" ???????? ?????.??????? ?????? ??????, ??? ??? ? ???? ??????????: ------------------------------------ 1. ???????? ????? ?? ?????? ??????? ????????. --- 2. ???? ??????????? ???? ??? ? ????????? (???????? ? ????). --- 3. ?????????? ???????????, ?????????? ???????? ?? ???????????? ??? ??????? (?? ????? ??? ?? ?????), ?? ???? ?? ????? ?????? ?????? ? ??????? ????? ??????. --- 4. ????? ???????????? ????????? ???????? ?????. ????????? ????? ?????? ???????? ?? ???????, ????????? ?? ??????. --- 5. ??? ???? ?????? ? ????????? ????????? ????????? ???????? ??? ??????? ????? ???????????, ??? ??????????? ??????? ???? ??????? ?? ????? ? ??????????. --- 6. ????? ??????????. ??? ????? ??????? ? ???? ???????. --- 7. ??? ??????? ????? ??????????? ? ???????????? ?????. --- 8. ????? ???? ??????????: SEO ??????????? ?????, ??????????? ??????? ?.?????? ? SMM ??????????? ? ?????????? ????? --- ? ???????, ??? ?????????????? ?????????? ??????????, ??????? ;) ------------------------------------- ????-???????, ???????, ???????, landing page, ????????-???????, ??????, ????????????? ????.
?? ???????? ?? ????????? ???? ???
AlenkaKix - 22. 03. 2018 02:25

http://suveniir.ru/hir/1.jpg http://suveniir.ru/hir/2.jpg http://suveniir.ru/hir/3.jpg http://suveniir.ru/hir/4.jpg http://suveniir.ru/hir/5.jpg http://suveniir.ru/hir/6.jpg
10%-15% Daily Profit!
Normaswavy - 04. 04. 2018 05:11

Investments in cryptocurrency - https://bit.ly/2uCcLt2! 10%-15% Daily Profit! Earn your bitcoins today, become a millionere tomorrow! Affiliate program and referral commision 5%. Invite a freind and earn 5% commision from each deposit! CLICK HERE! =============================== ?????????? ? ???????????? - https://bit.ly/2uCcLt2! 10%-15% ??????????? ??????! ??????????? ???? ???????? ???????, ??????? ??????????? ??????! ??????????? ???????? ? ??????????? ????????? 5%. ?????????? ????? ? ???????? 5% ? ??????? ????????! ??????? ?? ????!
buy cialis Charlesanmot
Charlesanmot - 07. 04. 2018 04:28

cialis med alkohol cialis online cialis first time does generic cialis results from cialis
buy viagra online Thomaserbar
Thomaserbar - 09. 04. 2018 00:30

wirkung viagra f??r frauen buy generic viagra how to smuggle viagra on a plane generic viagra online viagra for sale ireland
buy viagra online Thomaserbar
Thomaserbar - 09. 04. 2018 00:30

wirkung viagra f??r frauen buy generic viagra how to smuggle viagra on a plane generic viagra online viagra for sale ireland
buy viagra online Thomaserbar
Thomaserbar - 09. 04. 2018 00:30

wirkung viagra f??r frauen buy generic viagra how to smuggle viagra on a plane generic viagra online viagra for sale ireland
buy viagra online Thomaserbar
Thomaserbar - 09. 04. 2018 00:30

wirkung viagra f??r frauen buy generic viagra how to smuggle viagra on a plane generic viagra online viagra for sale ireland
buy viagra online Thomaserbar
Thomaserbar - 09. 04. 2018 00:30

wirkung viagra f??r frauen buy generic viagra how to smuggle viagra on a plane generic viagra online viagra for sale ireland
buy viagra online Thomaserbar
Thomaserbar - 09. 04. 2018 00:30

wirkung viagra f??r frauen buy generic viagra how to smuggle viagra on a plane generic viagra online viagra for sale ireland
buy viagra online Thomaserbar
Thomaserbar - 09. 04. 2018 00:30

wirkung viagra f??r frauen buy generic viagra how to smuggle viagra on a plane generic viagra online viagra for sale ireland
buy viagra online Thomaserbar
Thomaserbar - 09. 04. 2018 00:30

wirkung viagra f??r frauen buy generic viagra how to smuggle viagra on a plane generic viagra online viagra for sale ireland
cialis coupon BrianarVoilk
Jasonduash - 13. 04. 2018 09:44

is it best to take cialis on an empty stomach cialis online what is better viagra cialis or levitra can i take cialis with tylenol can i take 4 5mg cialis at one time
NCOIN
Richardcosse - 24. 04. 2018 01:46

kamagra kopen nederland ked
JorgeMuh - 10. 05. 2018 06:46

kamagra oral jelly 100mg price in india buy kamagra 100mg kamagra 100mg tablets indian kamagra 100 mg the sleep store kamagra http://kamagradyn.com/ kamagra 100 oral jelly review
viagra super active 150mg type 54 ked
Juniorpowly - 14. 06. 2018 17:34

viagra coupons printable cvs buy viagra online viagra online purchase usa buy generic viagra levitra vs viagra ingredients
costco prescription prices viagra ked
JaredFouse - 17. 06. 2018 21:38

viagra 100mg or cialis 20mg viagra buy viagra online in usa buy generic viagra viagra and cialis comparison
apteka kamagra opinie forum ked
DanielBat - 19. 06. 2018 19:24

kamagra chewable 100 mg reviews buy kamagra 100mg ajanta kamagra 100 chewable buy kamagra kamagra oral jelly amazon
cialis generico en mexico ked
Michaellot - 22. 06. 2018 16:19

viagra cialis cost comparison buy generic cialis side effects of viagra and cialis buy cialis reviews of cialis professional
viagra commercial actress ked
Juniorpowly - 23. 06. 2018 14:45

generic viagra india 100mg trustworthy site youtube.com buy generic viagra buy viagra online us pharmacy buy viagra viagra side effects recreational use
walmart generic viagra price ked
TracyChits - 23. 06. 2018 22:25

viagra ad actress football jersey buy viagra generic equivalent for viagra buy generic viagra buy brand viagra online australia
generic cialis or viagra ked
Antonfuh - 26. 06. 2018 12:47

cialis tv commercial bathtub youtube cialis generic cialis 20 mg price walmart buy generic cialis viagra cialis dosage comparison
precio de cialis generico en farmacias ked
Antonfuh - 29. 06. 2018 00:05

cialis 5mg vs 10mg cost in usa buy cialis cialis qual dosagem tomar buy cialis online 5 mg cialis price at cvs
price cialis 20mg australia ked
Allanamura - 29. 06. 2018 03:51

price comparison of 20 mg cialis buy generic cialis dosage for viagra cialis levitra cialis generic price of cialis 20mg walmart
kamagra store gutschein ked
Floydtib - 01. 07. 2018 17:36

super kamagra opinie forum kamagra 100mg kamagra 100mg tablets china kamagra oral jelly kamagra 100mg oral jelly suppliers india
retail cost of cialis 5mg for daily use ked
MatthewdiB - 01. 07. 2018 20:37

buy cialis soft tabs buy cialis generic cialis professional 40mg buy cialis generic cialis vs viagra dosing
split viagra soft 100mg review ked
CharlesDob - 14. 07. 2018 09:41

viagra generico en farmacias espa?±a generic viagra female viagra pills buy in india viagra generic viagra lowest price in india http://viagrapipls.com/ viagra caseiro com melancia e lim??o
kamagra shop erfahrungen 2014 ked
Davidboild - 15. 07. 2018 10:49

kamagra oral jelly kaufen kamagra 100mg kamagra novi sad potencija kamagra oral jelly kamagra store in ny
kamagra jelly ked
Haroldbrolo - 17. 07. 2018 07:02

kamagra oral jelly wirkung frauen kamagra 100mg oral jelly kamagra oral jelly for sale in usa il kamagra 100mg the kamagra store
kamagra oral jelly cost in india ked
Robertmob - 17. 07. 2018 12:56

kamagra oral jelly wirkungszeit kamagra 100mg kamagra oral jelly sildenafil citrate kamagra kamagra oral jelly beste wirkung
cialis 5 mg daily reviews ked
Thomasdum - 02. 08. 2018 08:44

cialis low cost generic http://alefdent.ru/backup/kniga-ponedelnik-nachinaetsya-v-subbotu-bratya-strugatskie-skachat.html walgreens price for cialis 20mg http://alefdent.ru/backup/fruktoviy-nindzya-igra-na-android.html lowest priced generic cialis http://alefdent.ru/backup/mcpe-master-dlya-android-poslednyaya.html when is generic cialis available in us
generic cialis from india reviews ked
Randallflemi - 04. 08. 2018 01:14

cialis generico precio [url=http://fordtech.ru/file/skachat-serial-skam-na-telefon-ili-planshet-v-horoshem-kachestve.html]http://fordtech.ru/file/skachat-serial-skam-na-telefon-ili-planshet-v-horoshem-kachestve.html[/url] cialis super active http://fordtech.ru/file/skachat-igru-na-android-nova-2.html cialis dosage side effects http://fordtech.ru/file/luchshie-portirovannie-igri-na-android-s-pk.html cost viagra versus cialis
dfdsfgsdfgdsf www.google.com
dfdsfgsdfgdsf https://google.com 7069538 - 29. 03. 2021 01:13

dfdsfgsdfgdsf https://google.com
dfdsfgsdfgdsf www.google.com
dfdsfgsdfgdsf https://google.com 4011822 - 29. 03. 2021 21:55

dfdsfgsdfgdsf https://google.com
hloroquine [url=https://chloroquineorigin.com/#]hy...
what is hydroxychloroquine - 28. 05. 2021 18:20

hloroquine [url=https://chloroquineorigin.com/#]hydroxychloroquine aralen[/url] cloriquin
axionnaCamiHup svnfo
Craniabancy - 29. 05. 2021 20:26

https://tadalafilol.com/ buy generic cialis online with mastercard [url=https://tadalafilol.com/ ]canada generic tadalafil [/url] where to buy generic cialis online safely
axionnaCamiHup axzrc
Abseropoosmok - 29. 05. 2021 20:26

https://apcalisetadalafil.com/ cost of cialis tadalafil without a doctor prescription tadalafil without a doctor prescription cheapest tadalafil cost
axionnaCamiHup ynxii
SteepleDarwat - 29. 05. 2021 20:26

side effects of tadalafil https://tadacipetadalafil.com/ cialis without prescription tadalafil cost walmart cheap cialis pills for sale
axionnaCamiHup kqueh
Duethybentone - 29. 05. 2021 21:23

where to buy cialis without prescription tadalafil drug cialis without a prescription https://tadagatadalafil.com/
dosage for hydroxychloroquine
hydroxychloroquine buy - 29. 05. 2021 23:51

hcq drug [url=https://hydroxychloroquinex.com/#]hydroxychloroquine coronavirus study[/url] plaquenil drug class
erectile bleeding
hydroxychloroquine for sale - 31. 05. 2021 04:21

best erectile dysfunction medication https://plaquenilx.com/ erectile therapy jordan
maxim peptide tadalafil
tadalafil pills - 01. 06. 2021 10:09

tadalaf [url=https://tadalisxs.com/]tadalafil tablets[/url] tadalafil 30mg liquid tadalafil max dose
axionnaCamiHup yslma
InhannaJaipsy - 01. 06. 2021 13:05

where to buy modafinil [url=https://modafinilprovigilok.com/ ]where to buy modafinil [/url] modafinil provigil modafinil 200mg armodafinil vs modafinil
zithromax perscription
zithromax for sale - 02. 06. 2021 12:22

azithromycin for staph skin infection [url=https://zithromaxes.com/]buy zithromax 500mg[/url] generic name for zithromax how to buy zithromax online
axionnaCamiHup wuygr
Craniabancy - 05. 06. 2021 01:23

essay writing writing essays writing help https://essaywritingeie.com/
cialis online cialiswithdapoxetine.com
cialis alternative - 08. 09. 2021 14:02

cialis tablets buy cialis usa
cialis dosage cialiswithdapoxetine.com
buy cialis usa - 27. 09. 2021 08:17

cheap cialis buy cialis usa
cialis price cialiswithdapoxetine.com
cheap cialis - 02. 10. 2021 20:43

cialis price buy cialis usa
fcrulmljdxbs
txvuqy - 06. 05. 2022 12:55

plaquenil sulfate chloroquine drugs
accutane 5 mg online isotretinoinex.website
iffxsifm - 21. 06. 2023 03:06

How much does a 30 milligram dosage of Accutane cost? https://isotretinoinex.website/
where to buy accutane online acne.org isotretinoinacne.shop
dqbpufek - 21. 06. 2023 03:06

get accutane online where to get accutane accutane medicine price
buying accutane online isotretinoinonline.live
pshfxqkb - 21. 06. 2023 06:11

Looking to get discounts on accutane? Check out accutane coupon for money-saving deals.

Přidat komentář

Název komentáře
Vaše jméno (povinné)
Váš e-mail
Potvrzení captcha Text, který vidíte na obrázku nalevo.

Tučné Kurzíva Podčiarknuté

Jiné HTML značky nejsou povoleny.
Citaci provedete předsazením > před každý řádek citovaného textu (např. z jiného příspěvku).