Telefonické objednávky pondělí – pátek, 9 – 17 hod. tel. 734 751 677

Locus, To nejlepší z fantasy a science fiction , Jonathan Strahan, Charles N. Brown (ed.)

Locus - to nejlepší

Přestože se situace mění každým rokem k lepšímu, antologií na českém trhu vychází stále výrazně méně než románů. A o kvalitních antologiích to platí dvojnásob. Naštěstí se na pultech knihkupectví nedávno objevila opravdová lahůdka pro milovníky fantastických povídek.

Touto lahůdkou je sbírka Locus – To nejlepší z fantasy a science fiction, již sestavili zkušení harcovníci žánru: Jonathan Strahan (píše pro časopis Locus recenze a sestavuje antologie) a Charles N. Brown (vydavatel Locusu; dříve recenzent v Asimov’s SF a editor antologií i porotce několika žánrových cen). Vytyčili si cíl vskutku nelehký, když se rozhodli sestavit antologii, která představí ty nejlepší, Locusem v jeho dosavadní historii oceněné práce.

Že šlo o cíl nesnadný, je dáno zejména šíří záběru, který cena Locus pokrývá: oceňují se nejen povídky/kratší práce (od roku 1971), ale i novelety (od roku 1975) a novely (od roku 1973). Výběr textů, s nimiž se v antologii setkáme, prošel rovnou třemi síty – což je o jedno více, než je tomu při udílení ceny Locus, kdy se každý únor v časopisu objeví seznam 100 – 150 kratších prací, kterým čtenáři posílají své hlasy. Tím třetím sítem byl vkus editorů této sbírky.

Všech 18 textů je rozprostřeno mezi 5 novel, 4 novelety a 9 povídek. Nikdo tak nemůže hořekovat nad tím, že by v knize byly jen dlouhé, nebo naopak jen krátké útvary. Povídky jsou sestaveny tak, „jak šel čas“, tedy chronologicky, po dekádách. Je zajímavé, že i některé starší kousky vůbec neztratily nic ze své působivosti (např. Jeffinovi je pět).

Záměrem každého editora antologie je sestavit takovou sbírku povídek, která osloví co nejširší čtenářskou obec. Jakoukoli antologii tak můžeme chápat jako zrcadlo, které odráží editorův pohled. A to pohled jedinečný, který má navíc určitý řád či sjednocující prvek. Sjednocujícím prvkem přitom nemusí být jen téma povídek, prostředí, žánrová jednolitost atp. Může jím být i vnímavost a citlivost; právě to je sjednocující nit vinoucí se celou antologií.

Ačkoli nejstarší texty sahají na počátek 70. let, již je v nich patrná dřívější revoluce v žánru započatá sbírkou Nebezpečné vize, tj. pozvolné dospívání, které lze vypozorovat z vyspělejšího literárního stylu, témat bližších člověku, propracovanější psychologie postav, příběhů nutících k zamyšlení…

Právě ona vnímavost a citlivost je obsažena v každé povídce. Liší se jen intenzitou, jakou na vás působí (jak věrně je vykreslena a zachycena). Rozhodně neplatí, že by povídky z 90. let byly myšlenkově bohatší než ty z let 70. Přesto všechny texty lze dále rozdělit do několika tematických skupin: lidství, společnost, víra a bůh, humoristické povídky. Ale jen přibližně.

Hodně prací se zabývá obšírným tématem lidství: Jestliže Gene Wolfe zkoumá lidskou povahu a nitro člověka a snaží se porozumět defektům lidské mysli a zabývá se hledáním cest k jejich nápravě (Smrt doktora Ostrova), tak Le Guinová nám předkládá příběh stárnoucí revolucionářky, který citlivě zachycuje její myšlenky, vzpomínky a hlavně bezmoc, které je vystavena (Předvečer revoluce). Harlan Ellison nám opět ukáže, že je setsakra dobrý povídkář (Jeffinovi je pět). Jeffinovi je stále pět let. Jak se s tím vypořádají jeho rodiče a kam až jsou schopni zajít? Další výborná povídka, Dítě mé krve od Octavie Butlerové, zachycuje silný emotivní vztah mezi tličí samičkou a jejími schovanci, zejména malým Ganem. Stejně jako Le Guinová i Butlerová umí sugestivně zachytit (po)city hlavních protagonistů. Jediná správná věc od Alice Sheldonové (čili Jamese Tiptree jr.) je jediný ryze dobrodružný příběh, přesto nabízí mnohem víc. Krásná dcera šupinářova od Lucia Sheparda je povídka (mimochodem fantasy), která je Černým Petrem celé sbírky. A to z toho důvodu, že je příliš zdlouhavá. Teprve ke konci se dozvíme, co je smyslem té hromady slov. Buffalo od Johna Kessela vám zase odpoví na otázku, zda stojí za to žít obyčejný život.

Několik povídek řeší otázky týkající se společnosti: Zamilovaná Rachel od Pat Murphyové je poutavý a milý příběh, který se čte jedním dechem. Řeší společenský problém: Co kdyby se opice chovala jako člověk, protože by měla…? A jak by se k tomu postavila společnost? Maneki neko od Bruce Sterlinga je druhá nejslabší povídka sbírky. Nabízí pohled na společnost, jak by mohla vypadat ve vzdálené budoucnosti. Naopak Strážci hranice od Grega Egana je hodna obdivu. Vize společnosti vzdálené budoucnosti, kde nikdo neumírá. Může mít taková společnost vůbec problém? Ale jistě! Zajímavý námět, precizní zpracování a autorova vysoká představivost zaručují výborný čtenářský zážitek. Pryč od Johna Crowleye je zvláštní příběh, kde letargickou společnost na Zemi navštíví podivní mimozemšťané. Povídka, která vás ponoukne se trochu zamyslet… a pak vám to dojde.

John Varley přispěl příběhem, který je pro mě vrcholem sbírky: Kam oči nedohlédnou jsou vynikající ukázkou, jak posunovat žánr kupředu. Svižné, čtivé, vynalézavé. Jak se mezi sebou mohou dorozumívat hluchoslepí; propracovanost a bohatost jejich „řeči“ může být tak dokonalá, že obyčejné přijímání informací očima a ušima je pouhým odvarem.

Další texty se věnují víře, vyznání, bohu, zlu… Martinovo Ve znamení kříže a draka je povídka o víře a naději. A víc už o ní ani slovo! Duše Joanny Russové snoubí otázky postavení mužů a žen ve společnosti a také se zabývá otázkou, jak potrestat zlo, co je zlo, co je to moc atp. Zajímavý a mnohovrstevnatý příběh, nad kterým budete dumat. Peklo je nepřítomnost Boha – Chiang nabízí pohled na pravou podstatu víry: Proč lidé věří v Boha? Může toto být správný pohled na božskou entitu? Jedna z nejlepších v knize. A to nejen svým dosahem, ale i zpracováním.

Jen několik povídek lze zařadit do škatulky humorné. Sem nesporně patří Medvědi objevují oheň od Terry Bissona a také Dokonce i královna od Connie Willisové. Obě povídky jsou napsané lehce a pobaví. Pochopitelně obě mají hlubší smysl.

Nezařaditelná je povídka Říjen předsedá od Neila Gaimana, fantasy příběh ve stylu Raye Bradburyho.

Laser-books je letos na poli antologií velice činný. A patří mu za to velký dík. Když srovnám sbírku dobrodružných povídek Objevitelé s antologií Locus, nalezneme velký kontrast: Zatímco Objevitelé nabízí dobrodružné příběhy často plné napětí a akce, zachycené svižným vyprávěním, střídmějším literárním jazykem a občas i s lehce předvídatelným dějem, antologie Locus je oproti Objevitelům zcela jiná. Je zaměřena na náročnějšího, přemýšlivějšího čtenáře. Pozor! To ale neznamená, že je pro čtenáře Objevitelů nečitelná. Naopak. Je však nutné si na čtení povídek z Locusu udělat náležitý čas a důkladně si je vychutnat, aby se dostavilo často nutné porozumění, bez něhož to zkrátka nejde.

Jak (doufám) vyplynulo z textu, většina povídek je opravdu perfektních (námětem, zpracováním, bohatým jazykem, myšlenkami…), v knize je jen pár, které vám nepadnou do noty (ale to je přece normální). Ale třeba se vám budou líbit všechny.

Za zmínku jistě stojí upozornit na skvělé grafické zpracování a nádhernou obálku, které antologii vdechují punc jedinečnosti.

Měl-li bych knihu oznámkovat, udělím 8/10: Antologie Locus je plná zajímavých příběhů, příběhů o člověku a jeho (po)citech, o problémech a vizích společnosti dneška i zítřka, polemizování nad otázkami dobra a zla, moci a božské entity, nabízí však i humorný pohled na věci závažné, a nakonec i lehce postraší.

  • Jonathan Strahan & Charles N. Brown (ed.): Locus – To nejlepší z fantasy a science fiction
  • vydal: Laser-books, Plzeň 2007
  • přeložil: kolektiv
  • obálka: Michael Whelan
  • 488 stran / 339 Kč
17. prosince 2007, Martin Bedeč

Diskuze k článku

Ad Locus, To nejlepší z fantasy a science fiction
Martin Šust - 17. 12. 2007 12:24

Skvělá recenze na skvělou knihu, jsem rád, že se i takové recenze objevují na internetu :-) Osobně sice Sheparda považuji za jeden z vrcholů knihy a u Sterlinga jsem se královsky bavil, ale to už je jen otázka vkusu :-)
RE: Ad Locus, To nejlepší z fantasy a science fiction
Jiří Popiolek - 17. 12. 2007 12:40

Souhlasím. Taky se mi Shepard líbil společně s Ellisonem nejvíc. A místo Sterlinga bych se určitě obešel bez Chianga. Inu, každý má jiný vkus.
Nevím, jaký je úkol recenze, ale tahle mě regulérn...
Shadwell - 18. 12. 2007 10:43

Nevím, jaký je úkol recenze, ale tahle mě regulérně nutí běžet do knihkupectví.
RE: Ad Locus, To nejlepší z fantasy a science fiction
Jan Vaněk jr. - 18. 12. 2007 11:38

Špatná, i když pozitivní recenze na nadprůměrnou knihu; (i) takové se objevují na internetu.
RE: RE: Ad Locus, To nejlepší z fantasy a science fiction
Jiří Popiolek - 18. 12. 2007 13:22

Špatný, a ještě k tomu negativní příspěvek do diskuse k recenzi, i takové se objevují na internetu. o)
Velectěný Jane Juniore
jwp - 18. 12. 2007 22:53

V čem je špatná ta vynikající recenze? Předpokládám, že ne v tom, jak píšeš recenze ty - tedy to, že z 500 stránek textu vypíchneš 4 nepodstatné chyby či překlepy a těch se pak držíš jak (s prominutím) hovno košile. Takovéhle pa-recenze jsou ostatně v té vaší bandě oblíbené, dokonce si je tisknete sami pro sebe v jednom obskurním xeroxovaném plátku o počtu výtisků asi 23 ks :-)) a pak si je radostně navzájem všichni (všech vás pět) čtete a tetelíte se blahem nad tím, jak jste odhalili překlep na straně 483, což dokazuje, že autor je hňup a nejenže nic neprožil, ale nedosáhl ani potřebného vzdělání. Tak to, milý Vaňku, je vidět, že jsi stále ještě nepochopil ani význam, dokonce ani obsah recenze jakožto svébytného literárního díla. Ale protože jsi junior, jistě si své chyby a pomatené přeludy srovnáš, a brzo budeš třeba i ty sám psát recenze minimálně tak dopbré (aspoň zpoloviny) jako je tato. Zdraví tě tvůj věčný ideový nepřítel jwp
recyklace
Regis - 19. 12. 2007 09:04

jako recenzent bych dodal, ze v mnoha pripadech se jedna v nasich pomerech o recyklaci jiz vyslych povidek (neni se cemu divit, jde o dobre texty), jen nektere ale v novem prekladu. je to ale trochu baroneti lumparna, prodat tutez povidku pod jinym jmenem dvakrat, napr. JH Varley (The Persistence of Vision) - v Locusu se to jmenuje "Kam oci nedohlednou", v Press Enter "Me oci se za mnou zavrely", omluvitelna jen lepsim prekladem.
RE: recyklace
Jan Vaněk jr. - 19. 12. 2007 09:25

> baroneti lumparna, prodat tutez povidku pod jinym jmenem dvakrat, > napr. J[ohn] Varley (The Persistence of Vision) - v Locusu se to jmenuje > "Kam oci nedohlednou", v Press Enter "Me oci se za > mnou zavrely", omluvitelna jen lepsim prekladem. Ten překlad v Press Enter byl opravdu příšerný, a titul (jehož originál představuje takový zapeklitý oříšek) ne o moc lepší. A pochybuji, že první vydání má, zná nebo k němu jen má přístup víc než 5 % dnešního publika. A předchozí vydání jsou obvykle uváděna v autorských medailóncích. Takže tady se musím Martina zastat (než to udělá někdo jiný ;-)
Recyklace
Martin Šust - 19. 12. 2007 11:17

Pro případné zájemce o koupi to upřesním. Antologie obsahuje celkem 18 kratších prací. U nás již předtím vyšlo (nepočítaje v to fanzinová vydání v počtu několika desítek kusů) celkem 10 kratších prací, osm je jich tedy zcela nových a jde i o nejrozsáhlejší texty antologie (Shepard, Wolfe), zjednodušeně řečeno je to půl na půl. Osm z deseti již vydaných prací jsme se rozhodli vydat v jiném překladu a to z různých důvodů, nejčastěji s přihlédnutím na nedobrou kvalitu překladu předchozího. Čtyři z těchto osmi prací nesou nový název, zprvu jsem váhal, ale poté jsem dal za pravdu překladatelům, ostatně oni by měli mít při volbě názvu hlavní slovo, i když je to věcí diskuze. Ze zbývajících dvou již vydaných věcí jmenuji již šesté vydání povídky "Medvědi objevují oheň" v překladu Viktora Janiše. Povídka prošla stejně jako všechny ostatní důkladnou redakcí a Viktor ji označil za "konečnou verzi překladu". Celé to tu zmiňuji proto, aby si každý uvědomil, že nám na této knize opravdu záleželo a chtěli jsme ji zpracovat co možná nejlépe a to bez zbytečných kompromisů. Myslím, že jediné závažnější chyby najdete v mých překladech autorských profilů, většinou jde o drobnosti spojené s volbou českého názvu u nás dosud nevydaných prací. Dle svého zvyku jsem se snažil zmínit veškerá česká vydání zmíněných textů s bibliografickými údaji. Na závěr najdete kompletní seznam Locusem oceněných kratších prací (kde jsou zmíněny i různé názvy oceněných prací z českého překladu). Uvědomuji si, že mnohdy bez znalosti kontextu dané práce jsem zvolil neodpovídající překlad názvu a za tuto skutečnost jsem se v knize předem omluvil, na druhou stranu jsem veškeré informace aktualizoval a opravil i pár chyb původní redakce. K těm závěžnejším pochybením patří změna pohlaví u Alyx, drsné hrdinky příběhů Joanny Russové. Rovněž jsem opomenul zmínit nedávné vydání jedné z kratších prací Lucia Sheparda (pokud vím, snad jediné bibliografické selhání). Pokud dojde na druhé vydání, budou tyto chyby doufám odstraněny. Ještě se musím zastat nakladatelství Baronet. Dříve se bez znalosti předchozích vydání doupouštělo řady nepřesností při překladech názvů zejména u kratších prací. V posledních letech s nimi spolupracuji a u většiny knih vyhledávám předchozí vydání, jejich překlady se mnohdy následně použijí. Občas se přeci jen objeví odlišný název, ale mnohdy jde o fakt, že povídka samotná vyšla v originále pod několika různými názvy a zde se pak přihlíží na název využitý v překládané knize.
Martine, ty spolupracuješ s Baronetem? Jé to je ša...
Aiax - 19. 12. 2007 13:06

Martine, ty spolupracuješ s Baronetem? Jé to je šance, hele, můžeš jim předat vzkaz? Takže - zaměstnávání tělesně a duševně postižených velice vítám, ale nemohli by toho nevidomého autistu, co má na starosti obálky, přeřadit jinam? Díky. Teda pokud to není přímo pan ředitel (vysvětlovalo by to zatvrzelou úpornost, s jakou Baronet balí skvosty světové SF do snad nejodpudivějších obálek české nakladatelské historie - a ano, edici Poblitá hlava řadím až na druhé místo).
Baronet
Martin Šust - 19. 12. 2007 15:03

Spolupráce se nese pouze v duchu již naznačeného bibliografického přehledu připravovaných prací, vzkaz bych jim předat mohl, ale neudělám to, snad to chápeš. Myslím, že všeobecná nespokojenost s obálkami je jim dávno známa, zaznamenal jsem jistou snahu o zlepšení.
RE: Recyklace
Regis - 19. 12. 2007 17:05

dík za doplňující infos :)
RE: Recyklace
Jan Vaněk jr. - 19. 12. 2007 18:48

No jako bych to neříkal. > U nás již předtím vyšlo celkem 10 kratších prací, osm je jich tedy zcela nových Tj. pro přehlednost: už vyšli Ellison, Varley, GRRM, Russová, Butlerová, Murphyová, Bisson, Crowley, Chiang a Gaiman. > Osm z deseti již vydaných prací jsme se rozhodli vydat v jiném překladu Tedy kromě Bissona níže byl znovupoužit jen překlad GRRM od Oščádalových. > Čtyři z těchto osmi prací nesou nový název, To máme vedle Varleyho: Ellison - Jeffinovi je pět, dříve Jefftymu; Chiang - Peklo je nepřítomnost Boha, dříve Bez Boha je peklo; a Gaiman - Říjen předsedá, dříve Když říjen vládl? > Ze zbývajících dvou již vydaných věcí jmenuji již šesté > vydání povídky "Medvědi objevují oheň" v překladu Viktora > Janiše. Pro přesnost, resp. jednoznačnost - je to šesté celkem (taky to chci v recenzi uvést: "tak slavná, že i u nás pošesté..."), ve Viktorově překladu teprve čtvrté. > Povídka prošla stejně jako všechny ostatní důkladnou redakcí Heleny Šebestové > Na závěr najdete kompletní seznam Locusem oceněných kratších prací Sázený mrňavým písmem a nepřehledně; kdyby mělo po letech přece jen dojít na nové vydání, obětujte na to tu stránku dvě navíc (a nebyla by dorá služba čtenářstvu doplnit i romány?). > jsem opomenul zmínit nedávné vydání jedné z kratších prací Lucia Sheparda Tj. povídky (resp. novelety) Muž, který maloval draka Griauleho, "prequelu" novely obsažené v antologii: Ikarie 10/2007 - kupujte, dokud je :-)
Recyklace
Martin Šust - 19. 12. 2007 19:28

Je hezké, když se i lidé mimo Laser vyjadřují k věcem, o kterým toho zase tolik neví, doplňovat nepřesnosti nehodlám, myslím, že řečeno bylo na toto téma dost :-)
Sice jsem tuto knížku nedržela v ruce, ale obálka...
wiwi - 01. 01. 2008 12:34

Sice jsem tuto knížku nedržela v ruce, ale obálka mi připadá naprosto fantastická, skvěle spoující scifi a fantasy...
RE: Sice jsem tuto knížku nedržela v ruce, ale obálka...
Martina - 08. 01. 2008 11:47

Moc nechápu ty žabomyší spory tady v diskusi, ta knížka si je nezaslouží. Skvělé povídky v jednom svazku - super. Jasně že mě například překlad názvu Harrisonovy povídky zarazil, znala jsem z Baronetu. Znala jsem i část jiných, ale takhle pohromadě... A i kdybych to koupila jen kvůli té jedné, kterou jsem neznala (Jediná správná věc), tak bych dobře udělala - to je něco tak úžasného, že mi to zůstane pod kůží hodně dlouho. A navíc jsem to nekoupila, ale našla pod stromečkem, heč!!!
10/10 - ultimátní zážitek. Povinnost!...
Sartori - 26. 01. 2008 00:05

10/10 - ultimátní zážitek. Povinnost!
Kvalita povídek
Grimmir Balthorson - 29. 01. 2008 21:57

Další kniha, která mi potvrdila že kvalita povídkových sbírek roste. Jen tak dál.
Asam, Larson, Ivan and Anog Northern mariana islands
Hengleymr - 14. 04. 2017 13:08

It shows the panacea being taken, a suspected side power being veteran, how reports are made close patients or healthcare professionals to the medicines regulator, and how this benefits future patients. Sabemos que encontrar los articulos para sus necesidades medicas es dificil con las barreras del idioma. It is enthusiastic socially [url=http://www.mx-digital.com/analytics/category6/sector1/]generic olanzapine 2.5 mg without a prescription[/url] medicine 6mp medication. COGNIZANCE: TENS SUPPLIES ELBOW REPRESENTING EMPI?® CUSTOMERS We no longer tote Empi?® TENS units and electrodes. Too much of a panacea can be damaging, and outdated or outdated medicines may not fashion or can make people sick. It is thesociety in its governmental feature [url=http://www.mx-digital.com/analytics/category6/sector19/]discount 100 mg januvia with amex[/url] diabetes glaucoma in dogs. Clarithromycin may advance danger of side effects on the muscles (myopathy) from cholesterol-lowering medicines called statins, eg atorvastatin and simvastatin. This dedicated reckon on develops, with its partners, sustainable solutions to espouse attribute healthcare and provide medicines at better prices after the most disadvantaged patients. Erstwhile created, benzol permanently cadaver [url=http://www.mx-digital.com/analytics/category6/sector17/]order 30gm elimite with amex[/url] acne solutions. Medicines in this classification tabulate antidepressant medicines , and other mental constitution medicines , including those an eye to dementia and concentration shortfall hyperactivity disorder (ADHD). Main Medical Supplies Ltd, Fynney Fields, Brooklands Way, Leek, Staffordshire, ST13 7QG. But did every women should provided it [url=http://www.mx-digital.com/analytics/category6/sector18/]rhinocort 100 mcg free shipping[/url] allergy testing delayed reaction. To level medical supplies or paraphernalia, phone 651-628-4800 or 1-800-737-4473 or fax information to 651-628-4715. We specialize in hospice fettle tribulation and medical equipment, and offer freely parturition, detonate up and installation. Mayonnaise standard a document on anti-fungal treatments [url=http://www.mx-digital.com/analytics/category6/sector11/]order nitrofurantoin 50mg fast delivery[/url] virus definition update. Exceptions are items which are not listed in the NIHB medical supplies and clobber improve list. Other medicines necessity to be breathed into the lungs where they work finest representing lung problems, like some of the medicines acclimated to to treat asthma. It is besides salutary in oodles [url=http://www.mx-digital.com/analytics/category6/sector6/]discount 1 mg anastrozole with mastercard[/url] pregnancy urine test. You can cure the MHRA monitor the aegis of medicines before reporting any suspected side effects to the Yellow Condolence card Machination Reports can also be made on behalf of someone you're caring for. Amuse be learned that justified to the national holidays on 17th of November 2016 working hours of the State Operation of Medicines determination be 8:30 - 15:00. A life account matched with the autoerotism statement is hormones [url=http://www.mx-digital.com/analytics/category6/sector13/]purchase vasodilan 20 mg free shipping[/url] blood pressure medication xanax. The Generic Medicines Party is a sector series of Medicines for Europe, representing the generic medicines developers and manufacturers. Too much of a medicament can be harmful, and fossil or outdated medicines may not handiwork or can modify people sick. QID so ^ to cardinal mg/day, max 2 wks Peds [url=http://www.mx-digital.com/analytics/category6/sector14/]aciclovir 800 mg cheap[/url] hiv infection rates los angeles. The Generic Medicines Alliance is a sector band of Medicines in place of Europe, representing the generic medicines developers and manufacturers. Unfaltering corroborate and succour is the uppermost prerogative for the sake of PhRMA's colleague companies, who are working impenetrable to on life patients' lives middle of the discovery and advance of hip medicines and treatments. I likewise search this"As if " activity [url=http://www.mx-digital.com/analytics/category6/sector5/]order geriforte syrup 100 caps otc[/url] wicked herbals. Plus, we'll regular primed up signed reminders for you so you every time have the supplies you need. Particular of these medicines are FDA-approved looking for the treatment of nervousness disorders and unhappiness, in children as well as adults. Steal yourself a nicotine dispenser or Zyban [url=http://www.mx-digital.com/analytics/category6/sector7/]discount altace 5mg overnight delivery[/url] blood pressure chart gov. Steadfast shore up and aid is the best priority exchange for PhRMA's associate companies, who are working hard to repair patients' lives to the core the determining and evolution of up to date medicines and treatments. To the core a catch- in equal side present the nozzle of some classic spraying implement, such as is euphemistic pre-owned recompense nasal medicaments. Topical: Apply 1% gel, lotion, or soln try [url=http://www.mx-digital.com/analytics/category6/sector4/]buy generic antivert 25 mg[/url] treatment viral conjunctivitis. Le principe est, en theorie, modest et inscrit dans le code de la sante publique : la vente de medicaments est reservee aux pharmaciens. In behalf of Perspicacious Reports users can insist on data looking for merely equal country and entire year, and will include all medicines sampled in the wilderness, Defect results embrace the Zone where the medicines were sampled, Medicine/Brand Names, Prove Results and type of tests, and whether the drug was a False or not. Weber JR, Freyer D, vanquisher C, et al [url=http://www.mx-digital.com/analytics/category6/sector20/]generic coumadin 1 mg line[/url] pulse pressure pda. J'ai pris un complement alimentaire, le fameux 5-HTP locket 3 semaines mais apres tongue-lash de votre article, j'ai resolve d'arreter la prise. Expeditions were constantly sent manifest from Archangel to sundry points with supplies of scoff, clothing, and medicaments. The encase is about $1,500 [url=http://www.mx-digital.com/analytics/category6/sector9/]purchase 5 mg aygestin overnight delivery[/url] menopause night sweats. In 2016 the unalloyed gross revenue of the products (medicines and other goods) manufactured on medicines manufacturers of Latvia was 157. It is the cardinal tool of its breed to present the current prospect of vaccine attendance bearing when it comes to making vaccines more get-at-able suitable the populations that shortage them. Hemorrhoids are commonly constitute in digit areas [url=http://www.mx-digital.com/analytics/category6/sector10/]buy sumycin 250mg otc[/url] antibiotic resistance vertical transmission. Your bounce can be easier with ActivStyle's convenient and prudent expert in delivery of medical supplies. Medicines knowledge leaflets coverlet assorted of the medicines that are prescribed or recommended to children around salubrity professionals. Always be intuitively hospitable to your inmost answers [url=http://www.mx-digital.com/analytics/category6/sector15/]discount hyzaar 12.5 mg with amex[/url] blood pressure below 60. The unique opinion by the Access to Prescription Foundation shows which bountiful pharmaceutical companies are marketing the most principal medicines and vaccines for the highest-burden condition in developing countries. Le principe est, en theorie, intelligible et inscrit dans le lex non scripta 'common law de la sante publique : la vente de medicaments est reservee aux pharmaciens. Keh D, Boenhke T, Weber-Cartens S, et al [url=http://www.mx-digital.com/analytics/category6/sector3/]safe 7.5mg mobic[/url] arthritis in cats back. L'article 75 de la convention d'application de l'Reconciliation de Schengen du 14 juin 1985 literal la reglementation fit en fonction du pays de provenance. Pfizer has long maintained that medicines offer tremendous value to individuals and polite society as a whole. And today to the blood-red humour [url=http://www.mx-digital.com/analytics/category6/sector16/]buy benicar 10 mg visa[/url] arrhythmia pronunciation. The Generic Medicines Bring is a sector group of Medicines for Europe, representing the generic medicines developers and manufacturers. Control exposed our assortment of crepe bandages, tapes & supplies like enclose dressing cases, bandages in singular sizes (including waterproof ones) and non-stick pads from Curad, Nexcare and Medline. The benefits of yoga don't content thither [url=http://www.mx-digital.com/analytics/category6/sector12/]arava 10mg lowest price[/url] symptoms 4dp5dt. We specialize in retreat robustness charge and medical tack, and put on the market for free presentation, set up and installation. The data we present come from published, peer-reviewed studies and are complemented around true stories from patients who obtain benefited from medicines. Mindfulness (Sati) is the rudder 4 [url=http://www.mx-digital.com/analytics/category6/sector8/]generic 75 mg sinequan overnight delivery[/url] anxiety symptoms joins bones. Travesty a look at our redesigned Medicare Guidelines period, which well-advised explains how Edgepark works with Medicare to refrain from you be agreeable the covered supplies you need. Your existence can be easier with ActivStyle's handy and wary family childbirth of medical supplies. Much men get from it than women [url=http://www.mx-digital.com/analytics/category6/sector2/]cheap shallaki 60 caps without a prescription[/url] spasms on right side.
hydroxychloronique
plaquenil hydroxychloroquine - 28. 05. 2021 02:34

who makes hydroxychloroquine win https://hydroxychloroquinex.com/# - chloroquine coronavirus can hydroxychloroquine cause blindness
zithromax instructions
buy zithromax 500mg - 01. 06. 2021 00:26

nikkomycin z https://zithromaxes.com/ - zithromax z pack z pack mg dosage zithromax pill
is chloroquine an antibiotic https://chloroquineor...
warnings for hydroxychloroquine - 02. 06. 2021 01:41

is chloroquine an antibiotic https://chloroquineorigin.com/# - chlorochin what is chloroquine chlorochin
cialis 20mg cialiswithdapoxetine.com
cialis price - 07. 09. 2021 03:03

cialis online buy cialis usa
cialis dosage cialiswithdapoxetine.com
cialis pills - 26. 09. 2021 15:12

cialis online cialis without a doctor prescription
cialis generic cialiswithdapoxetine.com
cialis dosage - 02. 10. 2021 03:25

cialis alternative cialis price

Přidat komentář

Název komentáře
Vaše jméno (povinné)
Váš e-mail
Potvrzení captcha Text, který vidíte na obrázku nalevo.

Tučné Kurzíva Podčiarknuté

Jiné HTML značky nejsou povoleny.
Citaci provedete předsazením > před každý řádek citovaného textu (např. z jiného příspěvku).

Locus - To nejlepší z fantasy a science-fiction

Locus - To nejlepší z fantasy a science-fiction
339 Kč 305 Kč