Telefonické objednávky pondělí – pátek, 9 – 17 hod. tel. 734 751 677
Vážení zákazníci, 28.4. trvale zavírá pražské knihkupectví Fantasya. Osobní odběry na prodejně už nebude možné vyřídit. Omlouváme se a děkujeme za pochopení.

Krvavá čest, ed. Ondřej Jireš

ed. Jireš Ondřej: Krvavá čest - ant.

Život za život – Leonard Medek
1. Poslední drakkar

Roubený kostelík hořel jedna radost; jeho sosnové klády proschly žárem lét i mrazem zim a nyní se v hukotu rudo-oranžových plamenů ochotně měnily ve větrem roznášené jiskry a smolný dým.

„Tak, teď už se kněžík zaručeně zimou netřese,“ zasmál se Snorri Svartbard a založil si ruce v bok. „Vlastně by nám, červ jeden, měl být vděčný. Má pohřeb hodný krále.“

„Jo, jenže teď už taky celý kraj ví, že jsme tady,“ podotkl Atli Grendel suše. „Ten oheň musí být vidět na kolik mil.“

„No a?“ opáčil Snorri. „Rybáři na řece o nás stejně už dávno dali zprávu. Nebo myslíš, že si Fáfna nevšimli, když plul kolem jejich chýší? Kuurova moc,“ ohlédl se a ztišil hlas, „stačila na to, aby nás protáhl okolo Magadoburgu, ale už na nic víc. Od rána plujeme bez krytí, pokud‘s to ještě nepostřehl.“

„Tím spíš bychom se neměli zbytečně zdržovat,“ zabručel Čtyřprstý Einar. „Sice bych vsadil i ten palec, co nemám, že Fáfnir běží po vodě rychleji než kterýkoli z těch jejich plochých člunů, jenže než se doopravdy rozletí, chvíli mu to trvá. A taky,“ dodal znechuceně, „nezapomínejte na jezdce. Krajina je tu plochá jako stůl a cesty po ní jistě přímé, jako když šípem střelí, ale řeka se kroutí hned sem a zase tam. Můžou nás zaskočit, ani se nenadějeme.“

„A říkám snad, že tu hodlám prolenošit den?“ Snorri naposledy přeměřil očima šlehající plameny a spokojeně kývl. „Pozdravili jsme zemi, jak bylo slušno, a víc nám není třeba. Pojďme!“

¤ ¤ ¤

Plavili se po Elbě třetí den; od dlouhého, pozvolna se zužujícího ústí, kde museli prvého večera pokradmu proklouznout okolo opevněného přístavu Hammaburg, dál na jihovýchod, kam je vedlo říční koryto. K jejich štěstí celé dny vál stejnoměrný západní vítr, takže štíhlá loď s vysoce zdviženými vazy a dračí hlavou na přídi neochvějně klouzala vpřed, proti línému toku jen o málo pomaleji, než by za stejně příznivého větru dokázala na moři; dokonce ani střídání přílivu a odlivu nemělo valný vliv na její rychlost, byť se v této rovinaté krajině projevovalo hluboko do vnitrozemí.

Neviděni míjeli řídce roztroušené rybářské vesničky a občasné tvrze, dokud se vpodvečer nedostali na dohled magadoburských věží. Obeplout toto druhé velké město však nebylo tak snadné, jako tomu bylo u Hammaburgu, zdaleka ne.

Magadoburg, tržní město a zároveň pevnost na důležitém elbském brodu, se rozprostíral nejen na břehu, nýbrž zasahoval i na bližší z obou říčních ostrovů, a hlídky na jeho hradbách střehly na všechno, co se na vodě i na souši hnulo… Navíc to bylo biskupské sídlo, místo prostoupené mocí Ukřižovaného. Poločlověk Kuura doslova cedil krev, když zvedal z vody mlhu, aby je skrze to nebezpečné hrdlo dostal. Ovšem to už nechali za sebou. S jitrem vpluli do panenské země, dále, než kam – nakolik bylo známo – před Fáfnem pronikla jakákoli jiná severská loď, a když Snorri spatřil nedaleko břehu šindelem zastřešenou vížku křesťanské modlitebny, rád přistál a uctil v nové zemi její staré duchy. Byl si jist, že jejich pomoc v budoucnu budou potřebovat – a upálit kněze zaživa přímo v jeho proklatém kostele byla ta nejlepší oběť, jakou jim mohl složit…

Prozatím se zdálo, že jsou síly země spokojeny. Vítr, už předtím příznivý, ještě o něco zesílil, takže čtvercová plachta zůstávala setrvale vyklenutá jako naplněný břich, a nakonec snad ani nevadilo, že nyní Fáfnir pluje nezahalen.

Obyvatelé poříčních vísek tak jako tak prchali, když zahlédli na vodě dlouhé, jejich zkušenosti cizí plavidlo, a co se týče zbrojných jezdců, jichž se tak obával Einar… Potřikráte během odpoledne spatřili jízdní hlídky; pokaždé je zpovzdálí sledovaly, dokud si nebyly jisty, že drakkar nepřistává a pílí dál mimo jejich území, a pouze jednou přiletěl varovný šíp, když zbrojenci měli dojem, že se loď příliš přiblížila jimi střeženému břehu.

Zkrátka, plavba ani nemohla ubíhat líp a Snorri si spokojeně broukal, když od kormidelního vesla mhouřil oči na lesknoucí se hladinu. Samozřejmě ta pohoda nevydrží věčně; to věděl. Ale prozatím šlo všechno dobře a člověk musí užívat, dokud mu osud přeje.

¤ ¤ ¤

Do večera urazili od požářiště jistě dalších dvacet mil, jestli ne víc; i dobrý chodec by na tu dálku potřeboval aspoň dva dny. Před západem slunce vyvázali Fáfna k nevelkému ostrůvku, kde si na naplaveném dřevu uvařili večeři, a pak zase pospíchali dál. Snorriho u kormidla vystřídal křivoústý Ivar, bystrooký Ragnvald se postavil na příď, aby vyhlížel zákruty toku a nánosové mělčiny, ale dokud zůstane noc natolik jasná, aby rozeznali vodu před sebou, nebylo důvodu, proč se zastavit – neustálý pohyb jim byl ochranou právě tak jako štíty zavěšené na bocích lodi.

Přesto si Snorri oddechl, když se za houstnoucího šera nadzvedla jedna z palubních desek a Kuura, bělejší než jindy, vylezl z úkrytu. Že strávil celý den pod palubou, bylo obvyklé, ale dnes tam zůstal nápadně dlouho.

„Jak je?“ zeptal se Snorri polohlasně a přistrčil mu misku s vystydlým jídlem.

„Už mi v tomhle století bylo i líp,“ zavrčel poločlověk, vytahuje zpoza opasku tisovou lžíci. „Co bys taky čekal… Ale lepší se to. Je to dobrá krajina, tady,“ nasál vzduch jako větřící pes. „Taky tu sice cítím působení těch z Říma, ale v lesích lidé pořád obětují starým bohům. To je poznat. Ještě je odkud čerpat sílu; brzy budu v pořádku.“

„To rád slyším,“ pokývl Snorri. „Bude to dojista dlouhá pouť, než nalezneme střed světa… Zatím to jde dobře, ale určitě budeme brzo potřebovat jak tvoje kouzla, tak tvoje paže v boji.“ „Hm,“ udělal Kuura lhostejně a věnoval se kaši. Teprve, když ji všechnu spořádal, projevil opět zájem o širší svět.

„Co tam vidíš, Svartbarde?“ zeptal se s lehkým posměchem kapitána, zadumaně civějícího do černé vody.

„Ale… Vlastně nic,“ pokrčil rameny Snorri. „Jenom si tak říkám… Fáfnir je nejspíš první langskip, který tyhle břehy spatřily…“

„A taky poslední,“ skočil mu do řeči poločlověk. „Svět by se musel obrátit nazpátek, aby se dračí lodě vrátily. A co má být?“

„A tak si říkám,“ opakoval kapitán, jako by jej neslyšel, „zapamatuje si nás ta řeka? Bude budoucím pokolením šeptat naše jména? Anebo zapadnou, jako když se písek sype mezi prsty?“

„Chachacha! Svartbard má básnivou náladu!“ rozesmál se Kuura. Potom zvážněl: „Tekoucí voda si pamatuje málo, Snorri. Jenom to, co se stalo výš proti proudu, a i to jenom tak dlouho, dokud se v tůních všechna nevymění. A co se téhle vody týká…“

Nahnul se přes bort a svěsil ruku do vlnek, narážejících na klinkrový bok. Když se narovnal, tvářil se zamyšleně.

„Tahle voda si pamatuje vraždění,“ řekl tiše. „Spoustu krve, která smáčela její břehy…“

„Válka?“ zdvihl obočí Snorri.

„Ne. Vraždění. Rány do zad a přepady za tmy.“ Kuura se zahleděl do tmy před přídí. „Už je to nějaký čas, možná ještě před zimou, a stalo se to daleko před námi,“ pokračoval, „ale ta rána se nezaceluje. Buďme bdělí, Svartbarde. Plujeme do míst, kde se dosud brousí dýky.“

30. listopadu 2012, Leonard Medek

Diskuze k článku

Precio De Cialis Generico
Keldryday - 19. 06. 2017 02:13

Bupropionxl Generic Sildenafil Viagra Reacciones Adversas Generique Amoxicillin Distribuer Ces Buy Generic Propranolol Viagra En Ligne En France Cialis India Online Cheap Kamagra Usa A Vendre Clomid En Ligne Cialis Generique Vrai Ou Faux viagra online prescription I Want To Buy Original Viagra Hair Loss Propecia Generic Priligy Priligy Mexico 2011 Zytromax Without Prescription Levitra On Line Kamagra Ou Cialis Prix Canadian Pharmacy Ed Meds Purchase Cialis Canadian Pharmacuti
Se Procurer Du Viagra
Keldryday - 23. 06. 2017 18:55

Viagra Uk levitra discount Lioresal Canada Osu Viagra Precio Farmacia Levitra Online Cheap What Is Priligy Acquisto Cialis Internet Online Levitra How Is Amoxil Used Canadion Pharmacy Best Levitra Cialis Impuissance Blog
Se Procurer Du Viagra
Keldryday - 23. 06. 2017 18:56

Viagra Uk levitra discount Lioresal Canada Osu Viagra Precio Farmacia Levitra Online Cheap What Is Priligy Acquisto Cialis Internet Online Levitra How Is Amoxil Used Canadion Pharmacy Best Levitra Cialis Impuissance Blog
Se Procurer Du Viagra
Keldryday - 23. 06. 2017 18:56

Viagra Uk levitra discount Lioresal Canada Osu Viagra Precio Farmacia Levitra Online Cheap What Is Priligy Acquisto Cialis Internet Online Levitra How Is Amoxil Used Canadion Pharmacy Best Levitra Cialis Impuissance Blog
Se Procurer Du Viagra
Keldryday - 23. 06. 2017 18:56

Viagra Uk levitra discount Lioresal Canada Osu Viagra Precio Farmacia Levitra Online Cheap What Is Priligy Acquisto Cialis Internet Online Levitra How Is Amoxil Used Canadion Pharmacy Best Levitra Cialis Impuissance Blog
Se Procurer Du Viagra
Keldryday - 23. 06. 2017 18:56

Viagra Uk levitra discount Lioresal Canada Osu Viagra Precio Farmacia Levitra Online Cheap What Is Priligy Acquisto Cialis Internet Online Levitra How Is Amoxil Used Canadion Pharmacy Best Levitra Cialis Impuissance Blog
Se Procurer Du Viagra
Keldryday - 23. 06. 2017 18:56

Viagra Uk levitra discount Lioresal Canada Osu Viagra Precio Farmacia Levitra Online Cheap What Is Priligy Acquisto Cialis Internet Online Levitra How Is Amoxil Used Canadion Pharmacy Best Levitra Cialis Impuissance Blog
Se Procurer Du Viagra
Keldryday - 23. 06. 2017 18:56

Viagra Uk levitra discount Lioresal Canada Osu Viagra Precio Farmacia Levitra Online Cheap What Is Priligy Acquisto Cialis Internet Online Levitra How Is Amoxil Used Canadion Pharmacy Best Levitra Cialis Impuissance Blog
Se Procurer Du Viagra
Keldryday - 23. 06. 2017 18:56

Viagra Uk levitra discount Lioresal Canada Osu Viagra Precio Farmacia Levitra Online Cheap What Is Priligy Acquisto Cialis Internet Online Levitra How Is Amoxil Used Canadion Pharmacy Best Levitra Cialis Impuissance Blog
Zithromax Extended Release
Keldryday - 25. 06. 2017 23:19

Acheter Priligy 30 Mg En Ligne Buy Priligy Cheap Cialis Tadalafil 20mg Price
Zithromax Extended Release
Keldryday - 25. 06. 2017 23:19

Acheter Priligy 30 Mg En Ligne Buy Priligy Cheap Cialis Tadalafil 20mg Price
Zithromax Extended Release
Keldryday - 25. 06. 2017 23:19

Acheter Priligy 30 Mg En Ligne Buy Priligy Cheap Cialis Tadalafil 20mg Price
Zithromax Extended Release
Keldryday - 25. 06. 2017 23:19

Acheter Priligy 30 Mg En Ligne Buy Priligy Cheap Cialis Tadalafil 20mg Price
Zithromax Extended Release
Keldryday - 25. 06. 2017 23:19

Acheter Priligy 30 Mg En Ligne Buy Priligy Cheap Cialis Tadalafil 20mg Price
Zithromax Extended Release
Keldryday - 25. 06. 2017 23:19

Acheter Priligy 30 Mg En Ligne Buy Priligy Cheap Cialis Tadalafil 20mg Price
Zithromax Extended Release
Keldryday - 25. 06. 2017 23:19

Acheter Priligy 30 Mg En Ligne Buy Priligy Cheap Cialis Tadalafil 20mg Price
Zithromax Extended Release
Keldryday - 25. 06. 2017 23:19

Acheter Priligy 30 Mg En Ligne Buy Priligy Cheap Cialis Tadalafil 20mg Price
Orlistat Diet Pill
Keldryday - 30. 06. 2017 08:36

Rx Pills generic cialis Forum Viagra 50mg
Orlistat Diet Pill
Keldryday - 30. 06. 2017 08:36

Rx Pills generic cialis Forum Viagra 50mg
Orlistat Diet Pill
Keldryday - 30. 06. 2017 08:36

Rx Pills generic cialis Forum Viagra 50mg
Orlistat Diet Pill
Keldryday - 30. 06. 2017 08:36

Rx Pills generic cialis Forum Viagra 50mg
Orlistat Diet Pill
Keldryday - 30. 06. 2017 08:36

Rx Pills generic cialis Forum Viagra 50mg
Orlistat Diet Pill
Keldryday - 30. 06. 2017 08:36

Rx Pills generic cialis Forum Viagra 50mg
Orlistat Diet Pill
Keldryday - 30. 06. 2017 08:36

Rx Pills generic cialis Forum Viagra 50mg
Orlistat Diet Pill
Keldryday - 30. 06. 2017 08:36

Rx Pills generic cialis Forum Viagra 50mg
Antiphospholipid Syndrome Amoxicillin
Keldryday - 02. 07. 2017 15:47

Cheapest Place To Buy Propecia online pharmacy Propecia Efectos Adversos
Antiphospholipid Syndrome Amoxicillin
Keldryday - 02. 07. 2017 15:47

Cheapest Place To Buy Propecia online pharmacy Propecia Efectos Adversos
Antiphospholipid Syndrome Amoxicillin
Keldryday - 02. 07. 2017 15:47

Cheapest Place To Buy Propecia online pharmacy Propecia Efectos Adversos
Antiphospholipid Syndrome Amoxicillin
Keldryday - 02. 07. 2017 15:47

Cheapest Place To Buy Propecia online pharmacy Propecia Efectos Adversos
Antiphospholipid Syndrome Amoxicillin
Keldryday - 02. 07. 2017 15:47

Cheapest Place To Buy Propecia online pharmacy Propecia Efectos Adversos
Antiphospholipid Syndrome Amoxicillin
Keldryday - 02. 07. 2017 15:47

Cheapest Place To Buy Propecia online pharmacy Propecia Efectos Adversos
Antiphospholipid Syndrome Amoxicillin
Keldryday - 02. 07. 2017 15:47

Cheapest Place To Buy Propecia online pharmacy Propecia Efectos Adversos
Antiphospholipid Syndrome Amoxicillin
Keldryday - 02. 07. 2017 15:47

Cheapest Place To Buy Propecia online pharmacy Propecia Efectos Adversos
Precios Del Kamagra
Keldryday - 08. 07. 2017 02:35

Prix Xenical 120 Mg cialis Acheter Levitra Pas Cher
Precios Del Kamagra
Keldryday - 08. 07. 2017 02:35

Prix Xenical 120 Mg cialis Acheter Levitra Pas Cher
Precios Del Kamagra
Keldryday - 08. 07. 2017 02:35

Prix Xenical 120 Mg cialis Acheter Levitra Pas Cher
Precios Del Kamagra
Keldryday - 08. 07. 2017 02:35

Prix Xenical 120 Mg cialis Acheter Levitra Pas Cher
Precios Del Kamagra
Keldryday - 08. 07. 2017 02:35

Prix Xenical 120 Mg cialis Acheter Levitra Pas Cher
Precios Del Kamagra
Keldryday - 08. 07. 2017 02:35

Prix Xenical 120 Mg cialis Acheter Levitra Pas Cher
Precios Del Kamagra
Keldryday - 08. 07. 2017 02:35

Prix Xenical 120 Mg cialis Acheter Levitra Pas Cher
Precios Del Kamagra
Keldryday - 08. 07. 2017 02:35

Prix Xenical 120 Mg cialis Acheter Levitra Pas Cher
Priligy Pharmacie
Chasengave - 09. 07. 2017 03:26

Acheter Lioresal Ligne viagra Nizagara For Sale
Priligy Pharmacie
Chasengave - 09. 07. 2017 03:26

Acheter Lioresal Ligne viagra Nizagara For Sale
Priligy Pharmacie
Chasengave - 09. 07. 2017 03:26

Acheter Lioresal Ligne viagra Nizagara For Sale
Priligy Pharmacie
Chasengave - 09. 07. 2017 03:26

Acheter Lioresal Ligne viagra Nizagara For Sale
Priligy Pharmacie
Chasengave - 09. 07. 2017 03:26

Acheter Lioresal Ligne viagra Nizagara For Sale
Priligy Pharmacie
Chasengave - 09. 07. 2017 03:26

Acheter Lioresal Ligne viagra Nizagara For Sale
Priligy Pharmacie
Chasengave - 09. 07. 2017 03:26

Acheter Lioresal Ligne viagra Nizagara For Sale
Priligy Pharmacie
Chasengave - 09. 07. 2017 03:26

Acheter Lioresal Ligne viagra Nizagara For Sale
Do I Need Prescription For Cialis
KennCheery - 09. 07. 2017 03:37

Precios Cialis 20 Mg viagra prescription Zithromax Mail Singapore
Do I Need Prescription For Cialis
KennCheery - 09. 07. 2017 03:37

Precios Cialis 20 Mg viagra prescription Zithromax Mail Singapore
Do I Need Prescription For Cialis
KennCheery - 09. 07. 2017 03:37

Precios Cialis 20 Mg viagra prescription Zithromax Mail Singapore
Do I Need Prescription For Cialis
KennCheery - 09. 07. 2017 03:37

Precios Cialis 20 Mg viagra prescription Zithromax Mail Singapore
Do I Need Prescription For Cialis
KennCheery - 09. 07. 2017 03:37

Precios Cialis 20 Mg viagra prescription Zithromax Mail Singapore
Do I Need Prescription For Cialis
KennCheery - 09. 07. 2017 03:37

Precios Cialis 20 Mg viagra prescription Zithromax Mail Singapore
Do I Need Prescription For Cialis
KennCheery - 09. 07. 2017 03:37

Precios Cialis 20 Mg viagra prescription Zithromax Mail Singapore
Do I Need Prescription For Cialis
KennCheery - 09. 07. 2017 03:37

Precios Cialis 20 Mg viagra prescription Zithromax Mail Singapore
Kamagra A Buon Mercato
Keldryday - 13. 07. 2017 22:09

Acquisto Cialis In Farmacia online pharmacy Achat Viagra Dapoxetine En Ligne 259
Kamagra A Buon Mercato
Keldryday - 13. 07. 2017 22:09

Acquisto Cialis In Farmacia online pharmacy Achat Viagra Dapoxetine En Ligne 259
Kamagra A Buon Mercato
Keldryday - 13. 07. 2017 22:09

Acquisto Cialis In Farmacia online pharmacy Achat Viagra Dapoxetine En Ligne 259
Kamagra A Buon Mercato
Keldryday - 13. 07. 2017 22:09

Acquisto Cialis In Farmacia online pharmacy Achat Viagra Dapoxetine En Ligne 259
Kamagra A Buon Mercato
Keldryday - 13. 07. 2017 22:09

Acquisto Cialis In Farmacia online pharmacy Achat Viagra Dapoxetine En Ligne 259
Kamagra A Buon Mercato
Keldryday - 13. 07. 2017 22:09

Acquisto Cialis In Farmacia online pharmacy Achat Viagra Dapoxetine En Ligne 259
Kamagra A Buon Mercato
Keldryday - 13. 07. 2017 22:09

Acquisto Cialis In Farmacia online pharmacy Achat Viagra Dapoxetine En Ligne 259
Kamagra A Buon Mercato
Keldryday - 13. 07. 2017 22:09

Acquisto Cialis In Farmacia online pharmacy Achat Viagra Dapoxetine En Ligne 259
Cialis 20 Mg Diabete
Chasengave - 14. 07. 2017 19:02

Buy Cheap Generic Propecia viagra online prescription Propecia Langzeitfolgen
Cialis 20 Mg Diabete
Chasengave - 14. 07. 2017 19:02

Buy Cheap Generic Propecia viagra online prescription Propecia Langzeitfolgen
Cialis 20 Mg Diabete
Chasengave - 14. 07. 2017 19:02

Buy Cheap Generic Propecia viagra online prescription Propecia Langzeitfolgen
Cialis 20 Mg Diabete
Chasengave - 14. 07. 2017 19:02

Buy Cheap Generic Propecia viagra online prescription Propecia Langzeitfolgen
Cialis 20 Mg Diabete
Chasengave - 14. 07. 2017 19:03

Buy Cheap Generic Propecia viagra online prescription Propecia Langzeitfolgen
Cialis 20 Mg Diabete
Chasengave - 14. 07. 2017 19:03

Buy Cheap Generic Propecia viagra online prescription Propecia Langzeitfolgen
Cialis 20 Mg Diabete
Chasengave - 14. 07. 2017 19:03

Buy Cheap Generic Propecia viagra online prescription Propecia Langzeitfolgen
Cialis 20 Mg Diabete
Chasengave - 14. 07. 2017 19:03

Buy Cheap Generic Propecia viagra online prescription Propecia Langzeitfolgen
Buy Viagra Uk
KennCheery - 14. 07. 2017 22:24

Women Taking Propecia Treatment viagra Luogo Per Comprare Kamagra
Buy Viagra Uk
KennCheery - 14. 07. 2017 22:24

Women Taking Propecia Treatment viagra Luogo Per Comprare Kamagra
Buy Viagra Uk
KennCheery - 14. 07. 2017 22:24

Women Taking Propecia Treatment viagra Luogo Per Comprare Kamagra
Buy Viagra Uk
KennCheery - 14. 07. 2017 22:24

Women Taking Propecia Treatment viagra Luogo Per Comprare Kamagra
Buy Viagra Uk
KennCheery - 14. 07. 2017 22:25

Women Taking Propecia Treatment viagra Luogo Per Comprare Kamagra
Buy Viagra Uk
KennCheery - 14. 07. 2017 22:25

Women Taking Propecia Treatment viagra Luogo Per Comprare Kamagra
Buy Viagra Uk
KennCheery - 14. 07. 2017 22:25

Women Taking Propecia Treatment viagra Luogo Per Comprare Kamagra
Buy Viagra Uk
KennCheery - 14. 07. 2017 22:25

Women Taking Propecia Treatment viagra Luogo Per Comprare Kamagra
Finasteride On Sale No Prescription
Chasengave - 20. 07. 2017 00:05

Propecia Malaga cialis buy online Valor De La Propecia
Finasteride On Sale No Prescription
Chasengave - 20. 07. 2017 00:05

Propecia Malaga cialis buy online Valor De La Propecia
Finasteride On Sale No Prescription
Chasengave - 20. 07. 2017 00:05

Propecia Malaga cialis buy online Valor De La Propecia
Finasteride On Sale No Prescription
Chasengave - 20. 07. 2017 00:05

Propecia Malaga cialis buy online Valor De La Propecia
Finasteride On Sale No Prescription
Chasengave - 20. 07. 2017 00:05

Propecia Malaga cialis buy online Valor De La Propecia
Finasteride On Sale No Prescription
Chasengave - 20. 07. 2017 00:05

Propecia Malaga cialis buy online Valor De La Propecia
Finasteride On Sale No Prescription
Chasengave - 20. 07. 2017 00:05

Propecia Malaga cialis buy online Valor De La Propecia
Finasteride On Sale No Prescription
Chasengave - 20. 07. 2017 00:05

Propecia Malaga cialis buy online Valor De La Propecia
Acheter Baclofene En Ligne
KennCheery - 20. 07. 2017 01:38

Priligy Uruguay viagra Dapoxetine En Ligne
Acheter Baclofene En Ligne
KennCheery - 20. 07. 2017 01:38

Priligy Uruguay viagra Dapoxetine En Ligne
Acheter Baclofene En Ligne
KennCheery - 20. 07. 2017 01:38

Priligy Uruguay viagra Dapoxetine En Ligne
Acheter Baclofene En Ligne
KennCheery - 20. 07. 2017 01:38

Priligy Uruguay viagra Dapoxetine En Ligne
Acheter Baclofene En Ligne
KennCheery - 20. 07. 2017 01:38

Priligy Uruguay viagra Dapoxetine En Ligne
Acheter Baclofene En Ligne
KennCheery - 20. 07. 2017 01:38

Priligy Uruguay viagra Dapoxetine En Ligne
Acheter Baclofene En Ligne
KennCheery - 20. 07. 2017 01:38

Priligy Uruguay viagra Dapoxetine En Ligne
Acheter Baclofene En Ligne
KennCheery - 20. 07. 2017 01:38

Priligy Uruguay viagra Dapoxetine En Ligne
Cheap Zithromax
Keldryday - 20. 07. 2017 23:15

Canada Pharmacy 24 Hour Drug Store viagra Toronto Drug Store Online
Cheap Zithromax
Keldryday - 20. 07. 2017 23:15

Canada Pharmacy 24 Hour Drug Store viagra Toronto Drug Store Online
Cheap Zithromax
Keldryday - 20. 07. 2017 23:15

Canada Pharmacy 24 Hour Drug Store viagra Toronto Drug Store Online
Cheap Zithromax
Keldryday - 20. 07. 2017 23:15

Canada Pharmacy 24 Hour Drug Store viagra Toronto Drug Store Online
Cheap Zithromax
Keldryday - 20. 07. 2017 23:15

Canada Pharmacy 24 Hour Drug Store viagra Toronto Drug Store Online
Cheap Zithromax
Keldryday - 20. 07. 2017 23:15

Canada Pharmacy 24 Hour Drug Store viagra Toronto Drug Store Online
Cheap Zithromax
Keldryday - 20. 07. 2017 23:15

Canada Pharmacy 24 Hour Drug Store viagra Toronto Drug Store Online
Cheap Zithromax
Keldryday - 20. 07. 2017 23:15

Canada Pharmacy 24 Hour Drug Store viagra Toronto Drug Store Online
Keflex With Dogs Larjuillvom
Larvalshilm - 29. 11. 2017 17:10

Amoxicillin Protocols buy cialis E.D Pills Online
Keflex With Dogs Larjuillvom
Larvalshilm - 29. 11. 2017 17:10

Amoxicillin Protocols buy cialis E.D Pills Online
Keflex With Dogs Larjuillvom
Larvalshilm - 29. 11. 2017 17:10

Amoxicillin Protocols buy cialis E.D Pills Online
Keflex With Dogs Larjuillvom
Larvalshilm - 29. 11. 2017 17:10

Amoxicillin Protocols buy cialis E.D Pills Online
Keflex With Dogs Larjuillvom
Larvalshilm - 29. 11. 2017 17:11

Amoxicillin Protocols buy cialis E.D Pills Online
Keflex With Dogs Larjuillvom
Larvalshilm - 29. 11. 2017 17:11

Amoxicillin Protocols buy cialis E.D Pills Online
Keflex With Dogs Larjuillvom
Larvalshilm - 29. 11. 2017 17:11

Amoxicillin Protocols buy cialis E.D Pills Online
Keflex With Dogs Larjuillvom
Larvalshilm - 29. 11. 2017 17:11

Amoxicillin Protocols buy cialis E.D Pills Online
generic viagra available
Viagarabic - 14. 01. 2018 20:21

viagra generic generic viagra online generic viagra pills http://viagraonviagra.accountant/
Acheter Du Cialis Au Canada Evenign
Evenign - 21. 02. 2018 22:40

Zithromax Overnight Shipping Buy Dapoxetine Online No Prescription cialis Kamagra Oral Jelly Legal In Deutschland Buy Zoloft
erectile shockwave
hydrochlorothiazide 12.5 mg - 28. 05. 2021 05:42

erectile function with age https://plaquenilx.com/ is erectile dysfunction a disease
chloroquine phosphate side effects https://chloroq...
vitriol - 29. 05. 2021 05:06

chloroquine phosphate side effects https://chloroquineorigin.com/# - raoult coronavirus chloroquine phosphate tablet
best erectile medication
hydroxychloroquine coronavirus - 29. 05. 2021 12:51

erectile booster method scam https://plaquenilx.com/ can erectile dysfunction be hereditary
hydroxchloroquine
buy hydroxychloroquine - 31. 05. 2021 17:47

hydroxy chloriquine https://hydroxychloroquinex.com/# - hydroxychloroquine chloroquine hydroxychloroquine malaria
tadalis 20mg
tadalafil dosage - 31. 05. 2021 21:03

peptide tadalafil https://tadalisxs.com/ - tadalafil dosage tadalafil + dapoxetine 40mg/60mg generic tadalafil 40 mg
axionnaCamiHup ooaxh
tadalafil - 03. 06. 2021 01:13

tadalafil 40 https://nextadalafil.com/ tadalafil 30 mg generic tadalafil 40 mg
axionnaCamiHup cgfgb
tadalafil gel - 03. 06. 2021 04:00

tadalafil 30 mg https://pulmoprestadalafil.com/ tadalafil daily use order tadalafil
axionnaCamiHup tkbyb
tadalafil pills 20mg - 03. 06. 2021 05:38

tadalafil generic https://extratadalafill.com/ generic tadalafil tadalafil tablets
axionnaCamiHup jgbyl
generic tadalafil - 03. 06. 2021 10:10

tadalafil daily use https://tadalafilgenc.com/ tadalafil gel generic tadalafil 40 mg
axionnaCamiHup einxb
tadalafil 40 - 03. 06. 2021 10:10

tadalis sx https://superactivetadalafil.com/ tadalafil dosage what is tadalafil
axionnaCamiHup wgexd
buy tadalafil - 04. 06. 2021 21:36

tadalafil 60 mg for sale https://tadalafilgenc.com/ tadalafil 40 generic tadalafil united states
axionnaCamiHup fttii
40 mg tadalafil - 06. 06. 2021 04:13

tadalafil 60 mg for sale https://pulmoprestadalafil.com/ tadalafil 40 mg daily tadalafil tablets
axionnaCamiHup irpzg
generic tadalafil 40 mg - 06. 06. 2021 04:29

tadalafil 30 mg https://tadalafilgenc.com/ 40 mg tadalafil tadalafil max dose
axionnaCamiHup eslku
tadalafil pills - 06. 06. 2021 09:35

tadalafil 40 mg from india https://superactivetadalafil.com/ generic tadalafil tadalafil dosage
axionnaCamiHup cchst
tadalafil 40 mg daily - 06. 06. 2021 10:27

tadalafil https://extratadalafill.com/ tadalafil 30 mg tadalafil 40
axionnaCamiHup ayirc
tadalafil 40 - 06. 06. 2021 16:16

tadalafil 40 mg daily https://nextadalafil.com/ tadalafil 40 mg from india buy tadalafil
axionnaCamiHup vousc
tadalafil 30 mg - 07. 06. 2021 11:43

tadalis sx https://pulmoprestadalafil.com/ generic tadalafil united states tadalafil 40
axionnaCamiHup blcow
tadalis sx - 07. 06. 2021 17:06

tadalafil generic https://tadalafilgenc.com/ tadalafil pills tadalafil 40 mg from india
axionnaCamiHup qlyds
tadalafil generic - 07. 06. 2021 18:01

tadalafil 30 mg https://extratadalafill.com/ tadalafil 30 mg tadalafil 30 mg
buy cialis online cialiswithdapoxetine.com
buy cialis online - 08. 09. 2021 21:52

cialis coupon cialis tablets
cialis dosage cialiswithdapoxetine.com
cheap cialis - 27. 09. 2021 13:37

cialis 20mg cheap cialis
aiyyjlstrjrl
hmieql - 07. 05. 2022 16:14

quinine vs hydroxychloroquine hydroxychloroquine and zinc
buy accutane 40 mg isotretinoin20mg.shop
guksviwh - 21. 06. 05:44

accutane uk pre ion accutane 30 mg coupon
accutane prescription uk isotretinoinonline.live
rotrkyff - 21. 06. 05:44

Curious about how to buy accutane in Australia? Visit accutane australia buy for useful resources.
accutane brand name vs generic isotretinoinonline.live
uunyhobt - 21. 06. 08:56

Looking for accutane in Australia? Check out accutane australia buy for guidance.

Přidat komentář

Název komentáře
Vaše jméno (povinné)
Váš e-mail
Potvrzení captcha Text, který vidíte na obrázku nalevo.

Tučné Kurzíva Podčiarknuté

Jiné HTML značky nejsou povoleny.
Citaci provedete předsazením > před každý řádek citovaného textu (např. z jiného příspěvku).

Krvavá čest - ant.

Krvavá čest - ant.
Vložit do pytle na zboží  Koupit 298 Kč 268 Kč