Telefonické objednávky pondělí – pátek, 9 – 17 hod. tel. 734 751 677

Kolíbka, Kurt Vonnegut jr.

kniha3_Kolibka_Vonnegut

Konec světa může nastat mnoha způsoby. Někdo si vzpomene na jezdce Apokalypsy, jiní přemýšlejí o změnách klimatu, další o kometách a mimozemšťanech, ale málo kdo by si vsadil na jednu malou zkumavku s kouskem ledu.

Kurt Vonnegut (1922–2007) rozhodně není běžným autorem SF. Jeho próza je daleko více satirou a společenským románem, který sice používá SF kulisy, ale ty nejsou účelem ani cílem jeho snažení. Ve svých románech autor často odráží děsivé zážitky ze druhé světové války, kterou prožil jako voják a následně zajatec. Je rovněž jedním z několika přeživších bombardování Drážďan, což zúročil v jednom ze svých nejúspěšnějších románů Jatka č. 5.

Autor získal technické vzdělání na univerzitě v Tenessee a po válce získal další titul z antropologie, kdy jako svou diplomovou práci předložil právě román Kolíbka. Techniku a antropologii Vonnegut často využívá jako inspiraci ve svých románech.
První povídku publikoval Vonnegut v roce 1951 a již v roce 1952 vyšel jeho první román Mechanické piano. Proslavil se však až románem Kolíbka (1963). Český čtenář se mohl seznámit se všemi romány i v českém překladu.

Hlavní postavou Kolíbky je publicista, který se snaží napsat knihu o tom, co dělaly slavné osobnosti v den, kdy byla Hirošima zničena atomovou bombou. Během svého pátrání narazí na potomky fiktivního vědce-otce atomové bomby, ale i na celou plejádu dalších postaviček, skrze které sarkasticky komentuje stav společnosti a myšlení Američanů v šedesátých letech minulého století. Pro občana bývalé socialistické ČSSR mohou být nálady v Americe šedesátých let odtažitým tématem, ale i pro USA byla tato doba neklidná. Rozvíjelo se hnutí hippies, užívání drog se přeneslo z podzemí mezi masovou kulturu, západ objevil východní náboženství, studená válka USA-SSSR byla v plném proudu spolu se závody ve zbrojení a společností zmítaly rozporuplné pocity z války ve Vietnamu. S ozvěnami mnoha těchto proudů se Vonnegut vypořádával právě v románu Kolíbka.

V jedné úrovni knihy můžeme sledovat historii Ledu typu 9 – posledního vynálezu fiktivního otce atomové bomby Hoenikkera. Místo užitečné pomůcky vytvořil extrémně nebezpečnou substanci, která může snadno zapříčinit konec světa. Osud celého světa tedy netřímají politici či moudří našeho světa, ale děti profesora Hoenikkera, které rozhodně nelze nazvat vyrovnanými a seriozními. Vonnegut zde vyjadřuje výsměch závodům ve zbrojení i celé koncepci udržitelného rozvoje (což je sice moderní termín, ale jeho obsah byl hnutím hippies pod různými názvy propagován již v 60. letech), neboť osud světa je v moci náhody, respektive nevyzpytatelných labilních dětí pološíleného vědce. Zároveň vyzývá Vonnegut vědce k odpovědnosti za své vynálezy, které mohou mnohdy přinést více zla než užitku.

V další úrovni se autor vyrovnává se vztahem USA a zbytku světa. Na mnoha postavičkách vedlejších hrdinů ilustruje pomýlenost amerického pocitu nadřazenosti a idey USA jako milovaného otce a ochránce národů. Po vzoru McCarthistického honu na nepřátele státu je diplomat trestán za myšlenku, že Američané nejsou milováni všude po světě a majitel továrny vyjadřuje názory, že neameričané by měli být vděční za otrockou práci v jeho továrně.
Nedílnou součástí románu je fiktivní náboženství bokononismus, které se proplétá celým příběhem. Vonnegut se vysmívá posedlosti Američanů východními náboženstvími a postavil celé fiktivní náboženství na lži a vzývání k životu ve lži, který lidi činí šťastnými. Sám falešný prorok Bokonon říká: „Všechny ty veliké pravdy, které jsem kázal, byly jen bezuzdné lži.“

Část příběhu se odehrává na fiktivním ostrůvku San Lorenzo, jemuž tvrdou rukou vládne starý diktátor. Vonnegut svým typicky sarkastickým způsobem popisuje vztah demokratických USA, které se nerozpakují podporovat diktátorské režimy, pokud se jim to hodí.
Příběh hlavního hrdiny je plný zvratů a absurdit. Zvláště kuriózní jsou jeho příhody po příchodu na ostrůvek San Lorenzo, které připomínají typicky vonnegutovskou surreálnou grotesku. V ději se střídají běžné reálie prolínající se s fiktivními osobnostmi i místy, přesto fikce ani zdaleka nedosahuje rozměrů, jakých nabírá v autorových pozdějších dílech jako Snídaně šampiónů nebo Groteska.

Sám hlavní hrdina vystupuje především jako hybatel děje. Jeho charakteristika není podstatná a v průběhu děje se nikam neposouvá. Ostatní postavy knihy jsou spíše karikaturami, s jejichž pomocí autor komentuje své myšlenky. O jejich charakteru tedy nemá smysl mluvit.
Souhrnně by se dalo říci, že běžný čtenář SF patrně po Kolíbce nesáhne. Vonnegut napsal satirický postmoderní román protkaný nitkami černého humoru, jehož SF ozvláštnění je jen kulisou a nemá nosnou roli. I přes úsměvnou formu jde o vážnou výpověď o stavu soudobé západní společnosti a jako takový by měl být román chápán. Jde sice o jedno z kultovních děl americké literatury, ale rozhodně ne o kultovní SF román.

– Vonnegut, jr., Kurt: Kolíbka
- ARGO, 2011.
- Překlad Jaroslav Kořán
- Obálka: Pavel Růt
- 236 stran / 259 Kč

16. dubna 2011, Piter

Diskuze k článku

Buy Pet Chlorampheticol
Keldryday - 16. 06. 2017 22:43

where can i buy isotretinoin skin health low price mastercard Kamagra Cheap Acquistare Caen Kamagra Does Cephalexin Work On Nail Infections Cialis 40mg Cheapest Generic Viagra
Cialis Generico A Basso Costo
Keldryday - 22. 06. 2017 15:51

Magic Pharmacy Online Usa 67 Levitra Pill Cialis Euro Propecia E Infertilidad Farmacia Cheap Cialis 40mg Alli Pill For Sale In Uk Levitra Germany Priligy Buy Priligy 30mg Liquid Amoxicillin Children Asia Viagara Online Cheap Cialis Generic Viagra In United States Viagra Pfizer Generic Cialis 100mg Valacyclovir Hcl 1 Gram Tablet Doxycycline Discount Card Generic Viagra Cheap Viagra Levants Best Price
Cialis Generico A Basso Costo
Keldryday - 22. 06. 2017 15:51

Magic Pharmacy Online Usa 67 Levitra Pill Cialis Euro Propecia E Infertilidad Farmacia Cheap Cialis 40mg Alli Pill For Sale In Uk Levitra Germany Priligy Buy Priligy 30mg Liquid Amoxicillin Children Asia Viagara Online Cheap Cialis Generic Viagra In United States Viagra Pfizer Generic Cialis 100mg Valacyclovir Hcl 1 Gram Tablet Doxycycline Discount Card Generic Viagra Cheap Viagra Levants Best Price
Cialis Generico A Basso Costo
Keldryday - 22. 06. 2017 15:51

Magic Pharmacy Online Usa 67 Levitra Pill Cialis Euro Propecia E Infertilidad Farmacia Cheap Cialis 40mg Alli Pill For Sale In Uk Levitra Germany Priligy Buy Priligy 30mg Liquid Amoxicillin Children Asia Viagara Online Cheap Cialis Generic Viagra In United States Viagra Pfizer Generic Cialis 100mg Valacyclovir Hcl 1 Gram Tablet Doxycycline Discount Card Generic Viagra Cheap Viagra Levants Best Price
Cialis Generico A Basso Costo
Keldryday - 22. 06. 2017 15:51

Magic Pharmacy Online Usa 67 Levitra Pill Cialis Euro Propecia E Infertilidad Farmacia Cheap Cialis 40mg Alli Pill For Sale In Uk Levitra Germany Priligy Buy Priligy 30mg Liquid Amoxicillin Children Asia Viagara Online Cheap Cialis Generic Viagra In United States Viagra Pfizer Generic Cialis 100mg Valacyclovir Hcl 1 Gram Tablet Doxycycline Discount Card Generic Viagra Cheap Viagra Levants Best Price
Cialis Generico A Basso Costo
Keldryday - 22. 06. 2017 15:51

Magic Pharmacy Online Usa 67 Levitra Pill Cialis Euro Propecia E Infertilidad Farmacia Cheap Cialis 40mg Alli Pill For Sale In Uk Levitra Germany Priligy Buy Priligy 30mg Liquid Amoxicillin Children Asia Viagara Online Cheap Cialis Generic Viagra In United States Viagra Pfizer Generic Cialis 100mg Valacyclovir Hcl 1 Gram Tablet Doxycycline Discount Card Generic Viagra Cheap Viagra Levants Best Price
Cialis Generico A Basso Costo
Keldryday - 22. 06. 2017 15:51

Magic Pharmacy Online Usa 67 Levitra Pill Cialis Euro Propecia E Infertilidad Farmacia Cheap Cialis 40mg Alli Pill For Sale In Uk Levitra Germany Priligy Buy Priligy 30mg Liquid Amoxicillin Children Asia Viagara Online Cheap Cialis Generic Viagra In United States Viagra Pfizer Generic Cialis 100mg Valacyclovir Hcl 1 Gram Tablet Doxycycline Discount Card Generic Viagra Cheap Viagra Levants Best Price
Cialis Generico A Basso Costo
Keldryday - 22. 06. 2017 15:51

Magic Pharmacy Online Usa 67 Levitra Pill Cialis Euro Propecia E Infertilidad Farmacia Cheap Cialis 40mg Alli Pill For Sale In Uk Levitra Germany Priligy Buy Priligy 30mg Liquid Amoxicillin Children Asia Viagara Online Cheap Cialis Generic Viagra In United States Viagra Pfizer Generic Cialis 100mg Valacyclovir Hcl 1 Gram Tablet Doxycycline Discount Card Generic Viagra Cheap Viagra Levants Best Price
Cialis Generico A Basso Costo
Keldryday - 22. 06. 2017 15:51

Magic Pharmacy Online Usa 67 Levitra Pill Cialis Euro Propecia E Infertilidad Farmacia Cheap Cialis 40mg Alli Pill For Sale In Uk Levitra Germany Priligy Buy Priligy 30mg Liquid Amoxicillin Children Asia Viagara Online Cheap Cialis Generic Viagra In United States Viagra Pfizer Generic Cialis 100mg Valacyclovir Hcl 1 Gram Tablet Doxycycline Discount Card Generic Viagra Cheap Viagra Levants Best Price
Amoxicillin And Coumadin
Keldryday - 25. 06. 2017 07:58

Code Red 7 Seconds Pill Viagra Cialis Buy Ed Pills Deals
Amoxicillin And Coumadin
Keldryday - 25. 06. 2017 07:58

Code Red 7 Seconds Pill Viagra Cialis Buy Ed Pills Deals
Amoxicillin And Coumadin
Keldryday - 25. 06. 2017 07:58

Code Red 7 Seconds Pill Viagra Cialis Buy Ed Pills Deals
Amoxicillin And Coumadin
Keldryday - 25. 06. 2017 07:58

Code Red 7 Seconds Pill Viagra Cialis Buy Ed Pills Deals
Amoxicillin And Coumadin
Keldryday - 25. 06. 2017 07:58

Code Red 7 Seconds Pill Viagra Cialis Buy Ed Pills Deals
Amoxicillin And Coumadin
Keldryday - 25. 06. 2017 07:58

Code Red 7 Seconds Pill Viagra Cialis Buy Ed Pills Deals
Amoxicillin And Coumadin
Keldryday - 25. 06. 2017 07:58

Code Red 7 Seconds Pill Viagra Cialis Buy Ed Pills Deals
Amoxicillin And Coumadin
Keldryday - 25. 06. 2017 07:58

Code Red 7 Seconds Pill Viagra Cialis Buy Ed Pills Deals
Le Viagra Un Dopant
Keldryday - 29. 06. 2017 01:40

How To Buy Generic Clobetasol Medicine Low Price cialis online Usa Direct Pharmacy
Le Viagra Un Dopant
Keldryday - 29. 06. 2017 01:40

How To Buy Generic Clobetasol Medicine Low Price cialis online Usa Direct Pharmacy
Le Viagra Un Dopant
Keldryday - 29. 06. 2017 01:40

How To Buy Generic Clobetasol Medicine Low Price cialis online Usa Direct Pharmacy
Le Viagra Un Dopant
Keldryday - 29. 06. 2017 01:40

How To Buy Generic Clobetasol Medicine Low Price cialis online Usa Direct Pharmacy
Le Viagra Un Dopant
Keldryday - 29. 06. 2017 01:40

How To Buy Generic Clobetasol Medicine Low Price cialis online Usa Direct Pharmacy
Le Viagra Un Dopant
Keldryday - 29. 06. 2017 01:40

How To Buy Generic Clobetasol Medicine Low Price cialis online Usa Direct Pharmacy
Le Viagra Un Dopant
Keldryday - 29. 06. 2017 01:40

How To Buy Generic Clobetasol Medicine Low Price cialis online Usa Direct Pharmacy
Le Viagra Un Dopant
Keldryday - 29. 06. 2017 01:40

How To Buy Generic Clobetasol Medicine Low Price cialis online Usa Direct Pharmacy
Priligy De Gp
Keldryday - 01. 07. 2017 21:06

Viagra A Casa buy cialis Cialis E Glaucoma
Priligy De Gp
Keldryday - 01. 07. 2017 21:06

Viagra A Casa buy cialis Cialis E Glaucoma
Priligy De Gp
Keldryday - 01. 07. 2017 21:06

Viagra A Casa buy cialis Cialis E Glaucoma
Priligy De Gp
Keldryday - 01. 07. 2017 21:06

Viagra A Casa buy cialis Cialis E Glaucoma
Priligy De Gp
Keldryday - 01. 07. 2017 21:06

Viagra A Casa buy cialis Cialis E Glaucoma
Priligy De Gp
Keldryday - 01. 07. 2017 21:06

Viagra A Casa buy cialis Cialis E Glaucoma
Priligy De Gp
Keldryday - 01. 07. 2017 21:06

Viagra A Casa buy cialis Cialis E Glaucoma
Priligy De Gp
Keldryday - 01. 07. 2017 21:06

Viagra A Casa buy cialis Cialis E Glaucoma
Best Viagra Online Viagra
Keldryday - 07. 07. 2017 04:46

Prix Du Viagra Au Luxembourg online pharmacy Keflex Pulvule
Best Viagra Online Viagra
Keldryday - 07. 07. 2017 04:46

Prix Du Viagra Au Luxembourg online pharmacy Keflex Pulvule
Best Viagra Online Viagra
Keldryday - 07. 07. 2017 04:46

Prix Du Viagra Au Luxembourg online pharmacy Keflex Pulvule
Best Viagra Online Viagra
Keldryday - 07. 07. 2017 04:46

Prix Du Viagra Au Luxembourg online pharmacy Keflex Pulvule
Best Viagra Online Viagra
Keldryday - 07. 07. 2017 04:46

Prix Du Viagra Au Luxembourg online pharmacy Keflex Pulvule
Best Viagra Online Viagra
Keldryday - 07. 07. 2017 04:46

Prix Du Viagra Au Luxembourg online pharmacy Keflex Pulvule
Best Viagra Online Viagra
Keldryday - 07. 07. 2017 04:46

Prix Du Viagra Au Luxembourg online pharmacy Keflex Pulvule
Best Viagra Online Viagra
Keldryday - 07. 07. 2017 04:46

Prix Du Viagra Au Luxembourg online pharmacy Keflex Pulvule
Orlistat No Prescription Rush Delivery
KennCheery - 07. 07. 2017 20:38

Discount Isotretinoin Acne cialis Clindamycin Cephalexin
Orlistat No Prescription Rush Delivery
KennCheery - 07. 07. 2017 20:38

Discount Isotretinoin Acne cialis Clindamycin Cephalexin
Orlistat No Prescription Rush Delivery
KennCheery - 07. 07. 2017 20:38

Discount Isotretinoin Acne cialis Clindamycin Cephalexin
Orlistat No Prescription Rush Delivery
KennCheery - 07. 07. 2017 20:38

Discount Isotretinoin Acne cialis Clindamycin Cephalexin
Orlistat No Prescription Rush Delivery
KennCheery - 07. 07. 2017 20:38

Discount Isotretinoin Acne cialis Clindamycin Cephalexin
Orlistat No Prescription Rush Delivery
KennCheery - 07. 07. 2017 20:38

Discount Isotretinoin Acne cialis Clindamycin Cephalexin
Orlistat No Prescription Rush Delivery
KennCheery - 07. 07. 2017 20:38

Discount Isotretinoin Acne cialis Clindamycin Cephalexin
Orlistat No Prescription Rush Delivery
KennCheery - 07. 07. 2017 20:38

Discount Isotretinoin Acne cialis Clindamycin Cephalexin
Baclofen Pas Cher 10mg
Chasengave - 07. 07. 2017 21:02

Tadalafil India online pharmacy Costo Cialis Generico
Baclofen Pas Cher 10mg
Chasengave - 07. 07. 2017 21:02

Tadalafil India online pharmacy Costo Cialis Generico
Baclofen Pas Cher 10mg
Chasengave - 07. 07. 2017 21:02

Tadalafil India online pharmacy Costo Cialis Generico
Baclofen Pas Cher 10mg
Chasengave - 07. 07. 2017 21:02

Tadalafil India online pharmacy Costo Cialis Generico
Baclofen Pas Cher 10mg
Chasengave - 07. 07. 2017 21:02

Tadalafil India online pharmacy Costo Cialis Generico
Baclofen Pas Cher 10mg
Chasengave - 07. 07. 2017 21:02

Tadalafil India online pharmacy Costo Cialis Generico
Baclofen Pas Cher 10mg
Chasengave - 07. 07. 2017 21:02

Tadalafil India online pharmacy Costo Cialis Generico
Baclofen Pas Cher 10mg
Chasengave - 07. 07. 2017 21:02

Tadalafil India online pharmacy Costo Cialis Generico
Will Cephalexin It Treat Strep Throat
Keldryday - 11. 07. 2017 03:10

Viagara viagra Purchase Retin A Without A Prescription
Will Cephalexin It Treat Strep Throat
Keldryday - 11. 07. 2017 03:10

Viagara viagra Purchase Retin A Without A Prescription
Will Cephalexin It Treat Strep Throat
Keldryday - 11. 07. 2017 03:10

Viagara viagra Purchase Retin A Without A Prescription
Will Cephalexin It Treat Strep Throat
Keldryday - 11. 07. 2017 03:10

Viagara viagra Purchase Retin A Without A Prescription
Will Cephalexin It Treat Strep Throat
Keldryday - 11. 07. 2017 03:10

Viagara viagra Purchase Retin A Without A Prescription
Will Cephalexin It Treat Strep Throat
Keldryday - 11. 07. 2017 03:10

Viagara viagra Purchase Retin A Without A Prescription
Will Cephalexin It Treat Strep Throat
Keldryday - 11. 07. 2017 03:10

Viagara viagra Purchase Retin A Without A Prescription
Will Cephalexin It Treat Strep Throat
Keldryday - 11. 07. 2017 03:10

Viagara viagra Purchase Retin A Without A Prescription
Viagra Masculino
Chasengave - 12. 07. 2017 07:33

Secure Cheapeast Provera Worldwide Medication Overnight Amex cialis Comment Avoir Du Viagra
Viagra Masculino
Chasengave - 12. 07. 2017 07:33

Secure Cheapeast Provera Worldwide Medication Overnight Amex cialis Comment Avoir Du Viagra
Viagra Masculino
Chasengave - 12. 07. 2017 07:33

Secure Cheapeast Provera Worldwide Medication Overnight Amex cialis Comment Avoir Du Viagra
Viagra Masculino
Chasengave - 12. 07. 2017 07:33

Secure Cheapeast Provera Worldwide Medication Overnight Amex cialis Comment Avoir Du Viagra
Viagra Masculino
Chasengave - 12. 07. 2017 07:33

Secure Cheapeast Provera Worldwide Medication Overnight Amex cialis Comment Avoir Du Viagra
Viagra Masculino
Chasengave - 12. 07. 2017 07:33

Secure Cheapeast Provera Worldwide Medication Overnight Amex cialis Comment Avoir Du Viagra
Viagra Masculino
Chasengave - 12. 07. 2017 07:33

Secure Cheapeast Provera Worldwide Medication Overnight Amex cialis Comment Avoir Du Viagra
Viagra Masculino
Chasengave - 12. 07. 2017 07:33

Secure Cheapeast Provera Worldwide Medication Overnight Amex cialis Comment Avoir Du Viagra
Levaquin Best Website
KennCheery - 12. 07. 2017 10:51

Cephalexin Bromhexina cialis Domperidone Illegal
Levaquin Best Website
KennCheery - 12. 07. 2017 10:51

Cephalexin Bromhexina cialis Domperidone Illegal
Levaquin Best Website
KennCheery - 12. 07. 2017 10:51

Cephalexin Bromhexina cialis Domperidone Illegal
Levaquin Best Website
KennCheery - 12. 07. 2017 10:51

Cephalexin Bromhexina cialis Domperidone Illegal
Levaquin Best Website
KennCheery - 12. 07. 2017 10:51

Cephalexin Bromhexina cialis Domperidone Illegal
Levaquin Best Website
KennCheery - 12. 07. 2017 10:51

Cephalexin Bromhexina cialis Domperidone Illegal
Levaquin Best Website
KennCheery - 12. 07. 2017 10:51

Cephalexin Bromhexina cialis Domperidone Illegal
Levaquin Best Website
KennCheery - 12. 07. 2017 10:51

Cephalexin Bromhexina cialis Domperidone Illegal
Precio Levitra
Chasengave - 18. 07. 2017 00:30

Which Is Trust Website To Buy Viagra viagra Hair Loss Pharmacy Propecia
Precio Levitra
Chasengave - 18. 07. 2017 00:30

Which Is Trust Website To Buy Viagra viagra Hair Loss Pharmacy Propecia
Precio Levitra
Chasengave - 18. 07. 2017 00:30

Which Is Trust Website To Buy Viagra viagra Hair Loss Pharmacy Propecia
Precio Levitra
Chasengave - 18. 07. 2017 00:30

Which Is Trust Website To Buy Viagra viagra Hair Loss Pharmacy Propecia
Precio Levitra
Chasengave - 18. 07. 2017 00:30

Which Is Trust Website To Buy Viagra viagra Hair Loss Pharmacy Propecia
Precio Levitra
Chasengave - 18. 07. 2017 00:30

Which Is Trust Website To Buy Viagra viagra Hair Loss Pharmacy Propecia
Precio Levitra
Chasengave - 18. 07. 2017 00:30

Which Is Trust Website To Buy Viagra viagra Hair Loss Pharmacy Propecia
Precio Levitra
Chasengave - 18. 07. 2017 00:30

Which Is Trust Website To Buy Viagra viagra Hair Loss Pharmacy Propecia
Baclofene Generique
KennCheery - 18. 07. 2017 00:48

Viagra Precio Zaragoza cialis buy online Viagra Generic Pay With Paypal
Baclofene Generique
KennCheery - 18. 07. 2017 00:48

Viagra Precio Zaragoza cialis buy online Viagra Generic Pay With Paypal
Baclofene Generique
KennCheery - 18. 07. 2017 00:48

Viagra Precio Zaragoza cialis buy online Viagra Generic Pay With Paypal
Baclofene Generique
KennCheery - 18. 07. 2017 00:48

Viagra Precio Zaragoza cialis buy online Viagra Generic Pay With Paypal
Baclofene Generique
KennCheery - 18. 07. 2017 00:48

Viagra Precio Zaragoza cialis buy online Viagra Generic Pay With Paypal
Baclofene Generique
KennCheery - 18. 07. 2017 00:48

Viagra Precio Zaragoza cialis buy online Viagra Generic Pay With Paypal
Baclofene Generique
KennCheery - 18. 07. 2017 00:48

Viagra Precio Zaragoza cialis buy online Viagra Generic Pay With Paypal
Baclofene Generique
KennCheery - 18. 07. 2017 00:48

Viagra Precio Zaragoza cialis buy online Viagra Generic Pay With Paypal
Fast Delivery Online Pharmacy
Keldryday - 19. 07. 2017 03:17

Ordering Cialis Without A Prescription cheap cialis Buy Furosemide
Fast Delivery Online Pharmacy
Keldryday - 19. 07. 2017 03:17

Ordering Cialis Without A Prescription cheap cialis Buy Furosemide
Fast Delivery Online Pharmacy
Keldryday - 19. 07. 2017 03:17

Ordering Cialis Without A Prescription cheap cialis Buy Furosemide
Fast Delivery Online Pharmacy
Keldryday - 19. 07. 2017 03:17

Ordering Cialis Without A Prescription cheap cialis Buy Furosemide
Fast Delivery Online Pharmacy
Keldryday - 19. 07. 2017 03:17

Ordering Cialis Without A Prescription cheap cialis Buy Furosemide
Fast Delivery Online Pharmacy
Keldryday - 19. 07. 2017 03:17

Ordering Cialis Without A Prescription cheap cialis Buy Furosemide
Fast Delivery Online Pharmacy
Keldryday - 19. 07. 2017 03:17

Ordering Cialis Without A Prescription cheap cialis Buy Furosemide
Fast Delivery Online Pharmacy
Keldryday - 19. 07. 2017 03:17

Ordering Cialis Without A Prescription cheap cialis Buy Furosemide
Medicamento Priligy 60 Mg
Chasengave - 31. 07. 2017 17:44

Vendita Kamagra France viagra Soft Viagra For Sale In Canada
Medicamento Priligy 60 Mg
Chasengave - 31. 07. 2017 17:44

Vendita Kamagra France viagra Soft Viagra For Sale In Canada
Medicamento Priligy 60 Mg
Chasengave - 31. 07. 2017 17:44

Vendita Kamagra France viagra Soft Viagra For Sale In Canada
Medicamento Priligy 60 Mg
Chasengave - 31. 07. 2017 17:44

Vendita Kamagra France viagra Soft Viagra For Sale In Canada
Medicamento Priligy 60 Mg
Chasengave - 31. 07. 2017 17:44

Vendita Kamagra France viagra Soft Viagra For Sale In Canada
Medicamento Priligy 60 Mg
Chasengave - 31. 07. 2017 17:44

Vendita Kamagra France viagra Soft Viagra For Sale In Canada
Medicamento Priligy 60 Mg
Chasengave - 31. 07. 2017 17:44

Vendita Kamagra France viagra Soft Viagra For Sale In Canada
Medicamento Priligy 60 Mg
Chasengave - 31. 07. 2017 17:44

Vendita Kamagra France viagra Soft Viagra For Sale In Canada
Mambo 36 Tadalafil 20 Mg
Keldryday - 31. 07. 2017 22:24

Viagra Generico 24h buy cialis Cialis Generika Potenzmittel
Mambo 36 Tadalafil 20 Mg
Keldryday - 31. 07. 2017 22:24

Viagra Generico 24h buy cialis Cialis Generika Potenzmittel
Mambo 36 Tadalafil 20 Mg
Keldryday - 31. 07. 2017 22:25

Viagra Generico 24h buy cialis Cialis Generika Potenzmittel
Mambo 36 Tadalafil 20 Mg
Keldryday - 31. 07. 2017 22:25

Viagra Generico 24h buy cialis Cialis Generika Potenzmittel
Mambo 36 Tadalafil 20 Mg
Keldryday - 31. 07. 2017 22:25

Viagra Generico 24h buy cialis Cialis Generika Potenzmittel
Mambo 36 Tadalafil 20 Mg
Keldryday - 31. 07. 2017 22:25

Viagra Generico 24h buy cialis Cialis Generika Potenzmittel
Mambo 36 Tadalafil 20 Mg
Keldryday - 31. 07. 2017 22:25

Viagra Generico 24h buy cialis Cialis Generika Potenzmittel
Mambo 36 Tadalafil 20 Mg
Keldryday - 31. 07. 2017 22:25

Viagra Generico 24h buy cialis Cialis Generika Potenzmittel
pogo casino slots
Fabian Baltzell - 31. 01. 2018 00:53

casino games online casino no deposit bonus casino games roulette online casino slots cassino
Kamagra Women Oral Jelly Evenign
Evenign - 20. 02. 2018 13:06

On Line Shipped Ups Elocon Store No Physician Approval Levitra Richtige Dosierung Amoxil Causes Gallstones generic cialis Cialis 20mg Vs 40mg Best Dosage

Přidat komentář

Název komentáře
Vaše jméno (povinné)
Váš e-mail
Potvrzení captcha Text, který vidíte na obrázku nalevo.

Tučné Kurzíva Podčiarknuté

Jiné HTML značky nejsou povoleny.
Citaci provedete předsazením > před každý řádek citovaného textu (např. z jiného příspěvku).