Telefonické objednávky pondělí – pátek, 9 – 17 hod. tel. 734 751 677

Ďábel mezi lidmi, Arkadij a Boris Strugačtí

Strugačtí Boris a Arkadij: Ďábel mezi lidmi

Po letech se mi dostává do rukou další kniha od bratří Strugackých. Vlastně to není celistvý příběh, ale jde o román a dvě novely, a dokonce to není tak docela od bratří Strugackých.

Se jmény autorů je to docela zajímavé – na přebalu najdeme jména Arkadije a Borise Strugackých a malým písmem také jména S. Jaroslavcev a S. Vitickij, v tiráži figuruje pouze Arkadij Strugacký a u jednotlivých děl se střídá S. Jaroslavcev a S. Vitickij.

Vysvětlení je někdy snadné – S. Jaroslavcev je pseudonym obou bratří z dob, kdy měli zakázáno publikovat. Těžké nevzpomenout na humoristickou SF „Výprava do pekel“, kterou lze hodnotit jako ruskou variantu Stopařova průvodce.

S. Vitickij je pseudonym Borise Strugackého, který přijal po smrti svého bratra v roce 1991.

Někdy je vysvětlení nesnadné – proč je v tiráži celé dílo připsáno Arkadijovi, který je již 17 let mrtev, to skutečně netuším.

Knihu jsem bral do rukou s obavami. Naposledy jsem četl od autorů před téměř dvaceti lety Kulhavý osud, což byl autobiografický sociální román a nepříliš lehké čtení. Bratři Strugačtí vždy inklinovali spíše než k čisté SF k sociálnímu románu se SF kulisami. Když vynecháme z dnešního pohledu humornou rudou agitku, prvotinu Planeta nachových mračen, a následující, již podstatně kvalitnější romány, tak od poloviny 70. let se tvorba autorů láme do oblasti „těžší“ literatury.

Na problémy si však autoři zadělali především satirickými romány „Pondělí začíná v sobotu“ a „Pohádka o trojce“, které nemilosrdně parodují byrokratickou mašinérii, jež semele vše, co se jí dostane do soukolí. Odtud také nutnost pseudonymu Jaroslavcev.

Kniha je zahájena pozdní prací obou bratří (S. Jaroslavcev), kterou je stostránková novela „Ďábel mezi lidmi“. Byla dokončena v roce úmrtí Arkadije.

Vzhledem k podobnému tématu ji mohu srovnat s druhým dílem knihy, kterým je román Borise Strugackého (S. Vitickij) „Hledání úradku neboli 27 teorémů z oblasti etiky“. Obě se zdánlivě zabývají lidmi s mimořádnými schopnostmi, ale těžiště je v popisu života prostých lidí v Sovětském svazu za druhé světové války a později až do současného postsocialistic­kého Ruska.

Obě práce jsou hrubě protirežimní a rozvíjejí pohled na bezútěšný život člověka žijícího ve strachu před nemilosrdnou všemocnou diktátorskou mašinérií. Obě práce jsou rovněž silně biografické a lze je vřele doporučit mladší generaci, která si již život v autokratickém zkorumpovaném „socialistickém“ režimu vůbec nedokáže představit. Mocná šlechta aparátčíků komunistické strany řídí zemi ze svých paláců, všemocná tajná policie KGB je všude a nikdo si nemůže být jist, jestli ho zrovna nesleduje někdo z konfidentů, respektive zda spolupracovníkem není někdo z jeho blízkých.

V podstatě jde o ostře kritické životopisné práce, které rozhodně nespadají do kategorie „lehké literatury“. Spíše mi pochmurným laděním a depresivním vyzněním připomínají ruské klasiky.

Třetí prací je opět novela obou bratří (S. Jaroslavcev) „Detaily ze života Nikity Voroncova“. Tentokrát jde o starší dílo, které je psána lehčí rukou a smutné téma „novely se záhadou“ je odlehčeno humornými situacemi a glosami.

Všechna díla jsou psána s odstupem od aktérů děje, mnohdy je vypravěč píše přímo jako „vzpomínkové“ popisy minulých událostí. Hlavní hrdinové vlastně ani nejsou důležití.

Gradace pak připomíná mohutné ruské řeky, které se pomalu, ale nezadržitelně valí do finále.

Autoři se nezabývají psychologizací hlavních postav tolik, kolik by napovídal rozsah prací, ale staví především na popisech, vzpomínkách z dětství hrdinů a příbězích postaviček, které se příběhy jen mihnou. Celá tato mozaika velmi dobře splňuje úkol připomenout neveselou dobu sovětského Ruska, která by neměla být zapomenuta.

Kniha je tedy složena ze tří podobně laděných prací, jež jsou určeny vyspělým čtenářům. Jsou to především autobiografická díla se silným sociálním kontextem, osobní zpovědi o době nesvobody, která se změnila ve zkorumpovaný chaos. SF je pouze vnějším znakem a záminkou pro rozvinutí skutečné podstaty děl.

  • Arkadij a Boris Strugačtí: Ďábel mezi lidmi
  • vydal: Triton, Praha 2008
  • přeložil: Libor Dvořák
  • přebal: Marek Hlavatý
  • 504 stran / 349 Kč
4. března 2008, Piter

Diskuze k článku

Ad Ďábel mezi lidmi
Jan Vaněk jr. - 06. 03. 2008 12:22

Ne, není pravda, že Jaroslavcev je pseudonym obou bratří, a v podstatě není ani pravda, že v nějakých dobách měli zakázáno publikovat. Vysvětlení přímo od Borise je na http://www.rusf.ru/abs/books/bns-10.htm Výprava do pekel není nijak zvlášť humoristická; je to dobrodružný příběh pro mládež.
RE: Ad Ďábel mezi lidmi
Piter - 12. 03. 2008 14:42

Podle životopisu bratří od překladatele této knihy (Libor Dvořák) je Jaroslavcev pseudonym obou bratří. Z téhož pramene jsem čerpal informace o problémech s vydáváním. http://www.scifiworld.cz/article.php?ArticleID=488 Tuto informaci mi potvrdilo vydání "Ekspediciji v preispodňuju" (Výprava do pekel) od Jaroslavceva v ruštině, kde copyright zněl na oba bratry. Míra humoru ve "Výpravě do pekel" je myslím věc osobního cítění. Mne tato kniha velice pobavila a chápu ji jako parodii.
RE: RE: Ad Ďábel mezi lidmi
Jan Vaněk jr. - 12. 03. 2008 16:43

> Podle životopisu bratří od překladatele této knihy (Libor Dvořák) je > Jaroslavcev pseudonym obou bratří. Z téhož pramene jsem čerpal > informace o problémech s vydáváním. > http://www.scifiworld.cz/article.php?ArticleID=488 > Tuto informaci mi potvrdilo vydání "Ekspediciji v > preispodňuju" (Výprava do pekel) od Jaroslavceva v ruštině, kde > copyright zněl na oba bratry. > > Míra humoru ve "Výpravě do pekel" je myslím věc osobního > cítění. Mne tato kniha velice pobavila a chápu ji jako parodii.
RE: RE: Ad Ďábel mezi lidmi
Jan Vaněk jr. - 12. 03. 2008 16:46

Pardon, to ten SAURON, ať je stokrát proklet a uvržen do věčné tmy. > Podle životopisu bratří od překladatele této knihy (Libor Dvořák) je > Jaroslavcev pseudonym obou bratří. http://scifiworld.cz/article.php?ArticleID=488 To není životopis, ale doslov ke Kulhavému osudu z konce 80. let; je nepřesný, ať již vinou neinformovanosti nebo opatrnosti. > Míra humoru ve Výpravě do pekel je myslím věc osobního cítění. Nemyslím. > Mne tato kniha velice pobavila a chápu ji jako parodii. Jenže to bylo před dvaceti lety...
Pár slov k věci
Libor Dvořák - 17. 03. 2008 15:04

Vážení kolegové, pokusím se reagovat na vše, co se v debatě k Ďáblovi mezi lidmi vynořilo jako svého druhu problém. 1. Pokud jde o pravá jména, pseudonymy a copyright Arkadij Strugacký (já osobně jsem pro ruskou podobu Strugackij), je to záležitost nakladatele - obálku jsem pohužel nekorigoval. Soudím, že je to škoda a že při větší péči o definitivní podobu knihy se to stát nemuselo. 2. Pseudonym Jaroslavcev oba bratři opravdu používali v dobách, kdy sice neměli úplného zaracha, ale kdy byli nuceni si vydělávat knížkami pro děti, do nichž se přísně vzato sami od sebe příliš nehrnuli a chápali je spíš jako východisko z nouze. Toto je osobní svědectví, které přináším, jak jsem je v 80. letech vyslechl od Arkadije Natanoviče v jeho panelákovém bytě na Vernadského třídě v Moskvě. 3. Tvrzení, že Strugačtí neměli problémy s vydáváním svých děl, je buď nepoučené, nebo zbytečně furiantské, anebo dokonce nerudně nepřátelské. Strugačtí měli obrovské problémy zejména poté, když ve dvou částech v časopisech Bajkal a tuším Uralskij sledopyt nebo Angara vydali Les (Ulitka na skloně). Ostatně oba zmíněné časopisy, v nichž byly jednotlivé dějové linky Candida a Perece vydány samostatně, krátce poté ukončily svou činnost. Totéž platí o Pohádce o trojce či o Ošklivých kačátkách (Gadkije lebedi). Odpověď na to, nakolik Strugačtí byli či nebyli šikanováni, dle mého soudu v relativní úplnosti přináší Kulhavý osud (Chromaja suďba). 4. Jana Vaňka jr. prosím o sdělení, v čem je můj doslov k právě zmíněnému románu, vydanému v Odeonu, nepřesný či dokonce opatrný. Nikdo nejsme neomylný a já se rád poučím - tím spíš, že takové věci bychom měli dělat až do konce života. 5. 27 teorémů... já osobně považuji za stejnou autorskou zpověď Borisovu, jako se Kulhavý osud týkal především životní pouti Arkadijovy. Mě osobně při překladu dosti zaujal poněkud kostrbatý (neříkám ovšem, že špatný) autorský styl téhle prózy, o níž Boris Natanovič říká, že je portrétem celé jeho generace. Dle mého soudu tento fakt mimo jiné dokládá, že ač Arkadij za svého života tvrdě odmítal představu, že on jako studovaný filolog je takříkajíc "psáčem", kdežto jeho bratr Boris jakožto hvězdný astronom "nositelem témat", právě rozdíl ve stylu věcí podepsaných oběma bratry a tím, co prokazatelně psal už jen Boris, svědčí o tom, že tvůrcem literární hodnoty celého Strugackých díla byl zřejmě spíše Arkadij. I když - nikdo není neomylný, ale to jsem už říkal... Libor Dvořák
RE: Pár slov k věci
Jan Vaněk jr. - 18. 03. 2008 02:34

Ad 3.: Že Strugačtí měli s vydáváním problémy, je známý a nepopiratelný fakt - sám BNS k tomu v Kommentariich k projděnnomu (škoda, že ty Triton asi nevydá) přináší mnoho děsivých i komických detailů. Však jsem to také nepopíral; uznávám, že i formulace, již jsem použil, mohla být "zbytečně furiantská", jak jsem chtěl odmítnout neúnosně zjednodušené a zkreslené podání, jež rozšířil Triton a opakují všichni recenzenti, a zároveň se příliš neopakovat po http://fantasyplanet.cz/knihy_detail.asp?id=2735 kde se tato otázka řešila prvně: Strugačtí problémy měli, ale ty se týkaly jejich osob, případně konkrétních děl a témat, nikoli jména; že by obešli zákaz shora prostě vymyšlením pseudonymu, je za centralizovaného "tiskového dohledu" absurdní. (Samozřejmě absurdní byla celá doba, a jako mohli aspoň v nějaké míře unikat do perifernějších publikací, lze si i představit, že by některý zakazovatel byl spokojen s tím, že se jejich jméno neobjeví na obálce, a implicitně povolil šířit šeptandu o tom, kdo Jaroslavcev doopravdy je; o tom ale níže.) Ad 4.: Za nepřesnou jsem tedy označil větu v doslovu pro dřívější diskusi klíčovou, "Potíže s vydáváním nových próz jdou tak daleko, že bratři několik textů publikují pod pseudonymem S. Jaroslavcev..." Za prvé, "několik" ve skutečnosti znamená dva: Výpravu do pekel (1974, kdy jim jinak vyšel jen čerstvý Chlapík z pekla podle neschváleného scénáře - obviněného mj. ze sionismu!) a Detaily ze života Nikity Voroncova (Znanije - sila 1984, několik let po skončení nejhoršího publikačního sucha; viz http://rusf.ru/abs/biblgr0.htm ). Za druhé, Výprava do pekel není nijak problémová, natož potížistická: její morálka je černobílá vskutku až dětinsky, léta se počítají od "Velké revoluce" a tuším dojde i na nějaké "smrt fašistům". (Dalo by se argumentovat i dle bodu 2, že k takové příkladné bezkonfliktnosti byli autoři nevolky dotlačeni jako jediné průchodné možnosti a šlápnuvše na krk své písni, nechtěli si kazit pravé jméno, ale ani to neobstojí). A co se autorství týče, jak praví sám BNS: "Так появился С. Ярославцев – девяносто процентов А. Стругацкого и десять процентов А. и Б., вместе взятых." Samozřejmě že syžety diskutovali spolu, s chirurgickou čistotou oddělit jednoho bratra od druhého mohla až smrt, ale je to zásadní změna modu scribendi - a jednoznačný důvod k odlišení pseudonymem, žádné jiné faktory. Podobně o Voroncovovi - který s dětmi nemá nic společného: někdy koncem roku 1979 bratři dospěli k námětu, který "напечатать в те времена, разумеется, было нельзя, и тогда АН взял этот сюжет и написал все, что только и можно было в те времена написать". A koneckonců: "Много-много лет назад мы с АН договорились, что каждый из нас, если случится публиковать что-либо серьезное в одиночку, будет делать это только под псевдонимом. АН следовал этому правилу неукоснительно" Takže zbývá ad 2. Když proti sobě stojí Strugackého podrobný vzpomínkový text či autorský komentář, čerpající z dobových písemných záznamů, a jedna věta v sekundárním zdroji založená na osobním sdělení při návštěvě (eventuálně její explikace po dvaceti letech), pokládám za směrodatnější ten první - a rozdíly za vysvětlitelné evidentními a vcelku triviálními příčinami. Každopádně děkuji za komentář a zajímavé detaily - možná by nebylo špatné, kdybyste měl chuť a čas, o takovýchhle věcech někdy promluvit na conu. Teď jsem si ještě v tom doslovu všiml: "otevřených útoků (na nichž se krátce před smrtí bohužel podílí i klasik sovětské sci-fi a v neposlední řadě idol a vzor naší spisovatelské dvojice I. A. Jefremov)" - nevíte, kde bych se o tom dočetl? Na ruském internetu se orientuji přece jen s potížemi; akorát onehdy jsem narazil v anglickém podání http://efanzines.com/Mentor/TM81COMP.pdf na zmínku o tom, jak naopak jakýsi Jurij Medvěděv obvinil v povídce á clef obvinil Strugacké, že Jefremova udávali KGB.
Odpověď J. Vaňkovi jr.
Libor Dvořák - 20. 03. 2008 08:47

Milý Jene, to s tím conem se mi vyloženě zamlouvá. Musím se přiznat, že hodně mě odjakživa zajímal a zajímá právě způsob spolupráce a podíl obou bratří na vznikání definitivních textů. Řekl bych, že je to dosti rozsáhlé bílé místo a pokud se někdy dostanu do Pitěru, rád bych oslovil Borise Natanoviče a zeptal se ho na to přímo, i když na to podobně jako zesnulý bratr odpovídal už mnohokrát a je možné, že některá tajemství si prostě chce vzít do hrobu. Doufám ale, že dobře připravená textologická argumentace s ukázkami ze "starých" a "nových" textů by ho možná přiměla hustý závoj dosti zavádějících obecných proklamací alespoň torchu poodhalit. A když ne, tak to tak asi má být. Váš LD
RE: Odpověď J. Vaňkovi jr.
Piter - 21. 03. 2008 10:43

Rád se té přednášky na conu zúčastním a poučím se. Rovněž velmi oceňuji, že debata zůstala prosta osobních výpadů, což je poslední dobou spíše výjimkou. Děkuji oběma pánům za upřesňující informace.
Garik, Harek, Lars and Milten Ukraine
Sinikarst - 15. 04. 2017 14:22

We clich‚d a broad conglomeration of medical products and are skilled to special quiet even-handed involving anything you power need. You can pick up all of your tack and supplies at our convenient have faith at 1117 North State Street in Greenfield. Hypnotic: 20'50 mg/kg/24 h PO or PR 30 min hs or earlier operation [url=http://adwarvideo.com/profess/conference2/offer3/]cheap methan-d 10 mg overnight delivery[/url]. Prime Medical Supplies Ltd, Fynney Fields, Brooklands Technique, Leek, Staffordshire, ST13 7QG. ADVISE: TENS SUPPLIES AVAILABLE FOR EMPI® CUSTOMERS We no longer carry Empi® TENS units and electrodes. Niederman MS, Mandell LA, Anzueto A, et al [url=http://adwarvideo.com/profess/conference2/offer9/]tri-tren 250 250/ml mg[/url]. We effect a to the utmost selection of medical supplies including oxygen, mobility trappings and other tranquil tend supplies. Autrement dit prendre du tryptophane a tres peu de chances de remonter la serotonine cerebrale et est un facteur majeur de risque de migraines et d'accidents cardiovasculaires. Medicare lacks reportage for much costs then do nearly nonworker wellness plans [url=http://adwarvideo.com/profess/conference2/offer7/]quality 100/ml mg trenbolone-a 100[/url]. Acquaintance the Noteworthy Medical Come up with or come to see our showroom in your area with questions. Monitor effectively our pick of crepe bandages, tapes & supplies like mantle dressing cases, bandages in unique sizes (including waterproof ones) and non-stick pads from Curad, Nexcare and Medline. Circulating interleukin 6 and interleukin 10 in agreement acquired pneumonia [url=http://adwarvideo.com/profess/conference2/offer8/]generic 50 mg oxymetholone with visa[/url]. Without generic medicines, Europe would be struck by had to honour €100 bn more in 2014 seeking its medicines. We secure a unselfish preference of ameliorate chairs and other medical supplies on revelation for all to see. Sherbak died in 1936, departure a grand database of enquiry bottom [url=http://adwarvideo.com/profess/conference2/offer1/]order 300/ml mg masterone 100 amex[/url]. Driving down the costs of existing drugs and developing fashionable ones means people can furnish the medicines they need. Your members intention further from our industry-leading guy service, quality medical supplies, and convenient on- metre haven delivery. The nowadays you wrote that is the present you are already a non-smoker [url=http://adwarvideo.com/profess/conference2/offer5/]generic testosterone e 300 300mg/ml without prescription[/url]. NOTIFICATION: TENS SUPPLIES CONVENIENT FOR THE SAKE OF EMPI® CUSTOMERS We no longer carry out d kill Empi® TENS units and electrodes. While, for most patients, medicines are non-toxic and effectual, side effects can happen. Psychoanalyse your intake habits [url=http://adwarvideo.com/profess/conference2/offer4/]buy generic mesterolone 50mg online[/url]. Exceptions are items which are not listed in the NIHB medical supplies and accoutrements allowances list. Pire, la forme pre-hydroxylee du tryptophane ou 5HTP, si elle entre un peu dans le cerveau, cumule en benefit la possibilite d'entrer dans les circuits neuronaux non serotoninergiques et d'y produire des faux neurotransmetteurs, c'est-a-dire que des neurones scale exemple dopaminergiques vont secreter de la serotonine au lieu de secreter de la dopamine! Sibila O, Luna CM, Agusti C, et al [url=http://adwarvideo.com/profess/conference2/offer2/]300/ml mg boldenone 300 visa[/url]. When you pick medicines by yap, they stir up through the digestive expanse and are bewitched up by means of internal organs like the tummy and peewee intestine. Our artifact lines embrace respiratory supplies, CPAP products and accessories, oxygen psychotherapy supplies and a thorough line of convalescent home situation home ground durable medical equipment and supplies. Nearly grouping would utter that they do [url=http://adwarvideo.com/profess/conference2/offer6/]buy sustanon 300 300mg/ml[/url].

Přidat komentář

Název komentáře
Vaše jméno (povinné)
Váš e-mail
Potvrzení captcha Text, který vidíte na obrázku nalevo.

Tučné Kurzíva Podčiarknuté

Jiné HTML značky nejsou povoleny.
Citaci provedete předsazením > před každý řádek citovaného textu (např. z jiného příspěvku).

Ďábel mezi lidmi

Ďábel mezi lidmi
Vložit do pytle na zboží  Koupit 349 Kč 314 Kč