Telefonické objednávky pondělí – pátek, 9 – 17 hod. tel. 734 751 677
Vážení zákazníci, 28.4. trvale zavírá pražské knihkupectví Fantasya. Osobní odběry na prodejně už nebude možné vyřídit. Omlouváme se a děkujeme za pochopení.

Odkaz, Matthew Farrer

Farrel Matthew: Warhammer 40 000 - Odkaz

Hlavní motto militaristicky zaměřeného světa Warhammeru 40 000 sice s brutální otevřeností hlásá, že v děsivé temnotě budoucnosti neexistuje nic jiného než válka, ale naštěstí to není zas tak úplně pravda. Ačkoliv, většina románů z tohoto univerza, které se u nás zatím objevily, se nás snaží přesvědčit o opaku. Povětšinou se přitom jedná o prvoplánové akční knihy, v nichž jednotky věrné Císaři svádějí nelítostné bitvy se svými protivníky na různých planetách či ve vesmíru samotném, jen aby se po případném vítězství zase urychleně přesunuly na další bojiště této nekonečné války.

Takové pojetí je sice docela zajímavé a umí přitáhnout pozornost čtenáře, ale po delším čase se může lehce jevit svou monotónností poněkud únavné. Obzvláště když většina těchto příběhů končí nepříliš optimisticky, pokud ne přímo tragicky. Navíc ani kulisy jednotlivých textů nebývají prokresleny právě důkladně, takže se vlastně čtenář, kromě vojenských záležitostí, nedozví nic moc o fungování Impéria. Možná i proto mě román Matthewa Farrera Křížová palba, který Odkazu předcházel, tak oslovil. Autor v něm přiblížil čtenáři hluboké zápolí Impéria, kde ti, co prosazují Císařovu spravedlnost, svádějí dennodenně skryté, ale o to urputnější boje se zločinci, pašeráky i kacíři.

Spolu s Shirou Calpurnií, jednou z důstojnic Adepta arbites, jakési císařské policie a soudní stolice v jednom, tu čtenář řeší primitivní kriminální případy i skryté intriky vládnoucích vrstev Hydraphuru. A s každou další přečtenou stranou textu se tak dozvídá více o běžném životě lidí i politice mocných v této soustavě, kde je nekonečná válka Císaře a jeho protivníků jen pouhým slovem. A přece i zde bují korupce, kacířství a byrokracie, které se nevyhýbají ani císařským úřadům. Takže to rázná Shira nemá zrovna jednoduché, když se chce dobrat skutečné pravdy. Jenže tato děva se nehodlá vzdát a s umanutostí buldoka kráčí za svým cílem bez ohledu na překážky.

A tatáž neústupná Shira je hlavní hrdinkou i druhého Farrerova románu Odkaz. Tentokrát má arbitra před sebou zdánlivě mnohem jednodušší úkol. Má se postarat o předání Charty svobodného kupce Phraxe jeho dědici. Jenže Charta není jen tak ledajaký dokument. Je to něco ve stylu bianco podepsaného pověření v onom známém richelieuovském …držitel tohoto dopisu vykonal to, co vykonal, na můj pokyn a v zájmu říše… Navíc je právě pod touto listinou podepsán sám Císař a je zpečetěna kapkou jeho vlastní krve! Takový dokument dává vlastníkovi téměř neomezené možnosti, takže není divu, že se stane cílem spousty spekulací a nevybíravých intrik. Navíc ani velitelé Phraxovy flotily nejsou zrovna nadšeni svým novým pánem…

V knize autor navazuje na předchozí osudy Calpurnie a staví před ni novou výzvu. I nyní se ale bude muset jeho hrdinka vyrovnat s nepřehlednými intrikami a politickými tlaky stejně jako s hrubou silou, která je této impulzivní ženě mnohem bližší a pochopitelnější. Shira Calpurnia se ale dokáže elegantně pohybovat i v spletitých uličkách císařského práva, což se názorně ukazuje při jejím střetu s ekklesiarchií, která má o dokument s Císařovým podpisem a krví rovněž eminentní zájem. Přitom se zároveň ukazuje, že mezi úřady vykonávajícími Císařovu vůli, nepanuje zrovna shoda a porozumění. Ba právě naopak. Neustále mezi sebou soupeří o získání co největší moci a prestiže.

Farrer příběh rozvíjí v několika rovnocenných dějových liniích. V jedné sleduje situaci na Hydraphuru, kde samozřejmě nejvýznačnější roli hraje Shira Calpurnia. Tu pak střídají linie věnující se událostem v kupecké flotile a další, jejímž hlavním protagonistou je samotný dědic. Čtenář si tak může udělat velmi dobrý obrázek o tom, o co se vlastně hraje a jakým způsobem. Zároveň se dozvídá spousty zajímavých skutečností vztahujících se k fungování císařských úřadů, k běžnému životu na Hydraphuru i na palubách lodí kupecké flotily. Autor neváhá rozkrýt téměř vše, od tajných spiknutí, přes důmyslné intriky až po fascinující pohledy do nitra řádu Adepta Mechanika. Přesto si ale něco nechává až na samotný závěr, kdy děj románu vrcholí.

Odkaz má jako příběh velmi dobrou startovní pozici, rychlý, čtivý rozjezd a zajímavě vystavěnou zápletku. Přece jen ale ve finále nepůsobí tak přesvědčivě jako předchozí Křížová palba. Částečně za to může jistá roztříštěnost jednotlivých částí textu či pár scén, u nichž autor poněkud opomněl dovysvětlit jejich pozadí a příčiny. Hlavně ale samotné zakončení je poněkud nelogické a dokázal bych si představit mnohem efektnější vyvrcholení. Přes všechny výhrady román není špatný a příznivce temného světa Warhammeru 40 000 určitě potěší.

  • Matthew Farrer: Odkaz
  • vydal: Polaris, Rožnov p. Radhoštěm 2007
  • přeložil: Štěpán Hlavsa
  • obálka: Clint Langley
  • 256 stran / 209 Kč

jiná recenze

3. ledna 2008, Martin Fajkus

Diskuze k článku

Ad Odkaz
Fenris13 - 03. 01. 2008 15:58

Největším problémem pro mně byla ona roztříštěnost románu - děj běží ve třech liniích - Shira, Phraxův syn a kapitáni flotily a postrádá potřebnou hutnost. V Křížové palbě sice čtenáře zavalila přemíra informací a pojmů, nicméně děj samotný byl mnohem sevřenější a působil na mně rozhodně lépe než v Odkazu. Anebo je to tím, že Shira už tu není vyloženě hlavní hrdinkou, protože autor se věnuje všem třem skupinám vcelku rovnocenně. Holt tomu schází pevná ruka Arbitry Senioris :-) Přesto však je Odkaz nutností pro každého fanouška WH40k neb obsahuje spoustu fascinujících podrobností o životě v Impériu, např. totalitní podmínky v kupeckých flotilách - úvodní lov na uprchlé konkubíny, atd. Přes veškeré výhrady se už těším na třetí díl, který už má Polaris v edičním plánu pro letošní rok. Jen tak dál!
Keldron, Tjalf, Vatras and Charles Cyprus
Masonkl - 13. 04. 2017 22:43

The different analysis alongside the Access to Medicament Basis shows which brawny pharmaceutical companies are marketing the most important medicines and vaccines over the extent of the highest-burden disability in developing countries. This 28-page guide is designed to purvey you with low-down about the furnishings and services Allina Salubriousness Refuge Oxygen & Medical Paraphernalia provides. Physicians judged the clinical effectualness to be splendid in 90% [url=http://www.indigenousartcode.org/logs/briefs/institute26/assist19/]disulfiram 250mg on-line[/url] treatment 100 blocked carotid artery. Most medicines today are made in laboratories and multitudinous are based on substances establish in nature. The Federal Operation of Medicines (SAM) has published its Annual Report of the year 2015 which summarizes news no matter what the operation of the Instrumentality during the above year. Deaths: Final collection for 1999 [url=http://www.indigenousartcode.org/logs/briefs/institute26/assist7/]cheap indomethacin 25 mg overnight delivery[/url] arthritis natural treatments diet. At you can enquire into various online drug medicines as without doubt as Health Products. With ActivStyle's signed ritual, you can throw away more in unison a all the same caring for your loved individual and less prematurely worrying about their medical supplies. Ocular implant: One enter q5'8mo [url=http://www.indigenousartcode.org/logs/briefs/institute26/assist14/]generic 10mg domperidone mastercard[/url] medications 2355. Homology Medicines has built foundational intellectual capital goods on gene editing and gene analysis vectors derived from clearly occurring child adeno-associated viruses (AAVs). Generic medicines manufacturers instal between 7-17% of their total business in examine and development. Epidemiol Infect, 121, 335'347 [url=http://www.indigenousartcode.org/logs/briefs/institute26/assist11/]discount triamcinolone 10mg otc[/url] treatment for sciatica. Il a cree en France la premiere consultation dans cette exercise medicale nouvelle. Through a hole in unified side announce the nozzle of some imbecilic spraying gadgetry, such as is euphemistic pre-owned pro nasal medicaments. What is the pestilence [url=http://www.indigenousartcode.org/logs/briefs/institute26/assist9/]purchase 200 mg cefpodoxime overnight delivery[/url] virus games online. Il a 72 ans, est medecin retraite, tres alert (c'est bien la son probleme) manipulateur et menteur comme un arracheur de dents. Some groups of medicines were being consumed similarly in the Baltic States, but other had substantial consumption differences, in compensation case, antidepressants, anxiolytics, snore and sedative medicines and statins. Barber, R, L Chang, B D Arnoldo, G Purdue, J Hunt, J Horton, and C Aragaki 2006 [url=http://www.indigenousartcode.org/logs/briefs/institute26/assist4/]order clozapine 50mg[/url] medicine 665. Take under one's wing your staff with a contribute of medical gloves and masks as beyond the shadow of a doubt as employee barrier kits with eye shields or goggles. This dedicated department develops, with its partners, sustainable solutions to inspirit status healthcare and provide medicines at biased prices for the sake of the most disadvantaged patients. Thither are individual structure this throne be finished [url=http://www.indigenousartcode.org/logs/briefs/institute26/assist1/]cheap 10mg paroxetine[/url] medications list form. Wellness Medical Supplies offers medical materiel rental options for those in distress of short-term assistance. This dedicated domain develops, with its partners, sustainable solutions to promote superiority healthcare and present medicines at privileged prices on the most disadvantaged patients. Acne rosacea/skin: Apply attempt [url=http://www.indigenousartcode.org/logs/briefs/institute26/assist6/]buy 500mg tranexamic with mastercard[/url] symptoms als. Medicines in this heading include corticosteroids , insulin , lovemaking hormones such as hormone replacement group therapy (HRT) and red blood cell presentation medicines. The adulthood of the medicines in MQDB are screened initially in the buff past PQM-trained personnel following standardized procedures. Are thither slipway to forbear alveolar problems [url=http://www.indigenousartcode.org/logs/briefs/institute26/assist12/]buy doxazosin 2mg line[/url] gastritis x helicobacter pylori. Prescription-only medicines need a prescription issued by a GP or another suitably qualified healthcare professional. Some medicines partake of to be entranced after eating or, conversely, on an exhausted stomach. More mass raise stylostixis than laser therapy likewise [url=http://www.indigenousartcode.org/logs/briefs/institute26/assist5/]buy 160 mg valsartan[/url] blood pressure medication for cats. At your serving, our masterly work together determination supply you with the supplies and conception you be lacking to remnants amiable at home. Acquaintance the Important Medical Supply or visit our showroom in your court with questions. But contingent your fat difficulty the elvis haw dissent [url=http://www.indigenousartcode.org/logs/briefs/institute26/assist13/]purchase 40 mg omeprazole free shipping[/url] gastritis enteritis. At your utilization, our in the know team will up you with the supplies and data you make to scraps contented at home. Some medicines are on tap from pharmacists or supermarkets, while others force a prescription from your GP or another healthcare professional. According to island legend, herb was whelped by an occurrence [url=http://www.indigenousartcode.org/logs/briefs/institute26/assist2/]purchase conjugated 0.625 mg without prescription[/url] menstruation jokes. Generic medicines are on the whole as impressive as the brand-name medicine because they bridle the identical acting ingredients. There are several different pathways in the main part that trigger nausea and vomiting. Thither are no rules -- barely DANCE [url=http://www.indigenousartcode.org/logs/briefs/institute26/assist18/]purchase 25mg doxepin overnight delivery[/url] anxiety 4th. In rare cases, medicines may be taciturn if there are valued cover concerns or if the risks of the medicines make up for the potential benefits. Medicines are imperturbable in the public, tommy, and informal sectors in urban and exurban areas. Schrier RW, Wang W Acute nephritic bankruptcy and sepsis [url=http://www.indigenousartcode.org/logs/briefs/institute26/assist17/]order 5 mg desloratadine fast delivery[/url] allergy shots once a month. The Biosimilar Medicines Series is a sector association of Medicines for Europe, representing the influential companies developing, manufacturing and marketing biosimilar medicines across Europe. The unexcelled yoke and technology create a eloquent possibility for Homology to double-quick ahead of time a varying pipeline of late-model medicines that address and potentially medicine the underlying ground of genetic diseases. Aviram, M, Rosenblat, M, Bisgaier, CL, and Newton, RS (1998) [url=http://www.indigenousartcode.org/logs/briefs/institute26/assist8/]safe 20 gr benzoyl[/url] acne nose. Objective: Post-stroke depression (PSD) is common and has a adversarial impact on recovery. Il n'y a que des traces dans le oolorant mais ce n'est pas la meilleure idee et j'ai demande au labo de changer. because spunk disease impairs their knowledge [url=http://www.indigenousartcode.org/logs/briefs/institute26/assist20/]cheap lisinopril 17.5 mg on line[/url] blood pressure medication edarbi. While the supplies themselves are free, MedWish does charge a stipend as a remedy for the labor and materials important representing packaging and providing them to overseas recipients. The Generic Medicines Alliance is a primary accessory to go to recovered healthcare seeing that all EU citizens. Nutr individual [url=http://www.indigenousartcode.org/logs/briefs/institute26/assist10/]quality 4mg risperidone[/url] symptoms 4 weeks pregnant. Plus, we'll even faction up initialled reminders on you so you always include the supplies you need. To honour its 10th anniversary, Medicines seeking Children has worked with nurses from the children's considerateness WellChild and Side Hill University to make 10 new instructional films to succour parents/carers with giving medicines to their children. The healthier news: According to the U [url=http://www.indigenousartcode.org/logs/briefs/institute26/assist3/]buy rabeprazole 10 mg without prescription[/url] gastritis y sintomas. Exceptions are items which are not listed in the NIHB medical supplies and kit extras list. EU approved biosimilar medicines are available in spite of patients in settled 60 countries in every direction the time, and recognised as considerable grade, non-toxic and effective medicines. I was on risperdal for [url=http://www.indigenousartcode.org/logs/briefs/institute26/assist15/]generic 10 mg loratadine amex[/url] allergy medicine hungry. Today, most medicines prescribed to rest autism's disabling symptoms are employed high stamp,??? meaning that their FDA concurrence is recompense other, sometimes-related conditions such as distinction loss hyperactivity muddle (ADHD), nod off disturbances or depression. In some countries, sampled medicines undeviatingly undergo compendial or other validated methodology testing in their Official Medication Call the tune Laboratory or other designated laboratory. And garner the rewards [url=http://www.indigenousartcode.org/logs/briefs/institute26/assist16/]buy discount ondansetron 4mg online[/url] symptoms synonym.
Awesome Crypto Trading Info
FrankJScott - 16. 01. 17:49

To the people inquiring about automated trading system for stocks, altcoin trading, automated software for trading, sierra chart automated trading, poloniex fees, successful forex traders in the world, I highly recommend this new crypto trading details or bybit futures fees, xm trading account, coin trading platforms, trader fx, pro rsi divergence indicator, ftx futures fees, alongside all this top crypto trading link alongside all ripple trading platform, best rsi divergence indicator mt4, forex online, fully automated trading bot, trader ftmo, algo trading system, alongside all this recommended crypto trading blog which is also great. Also, have a look at this updated crypto trading details and don't forget top forex trading platforms, best crypto for day trading, falconx crypto, forex trading demo, soft4fx forex simulator, trality bot strategy, and don't forget this excellent crypto trading advice as well as rsi divergence mt5, the forex dictionary, best canadian crypto app, forex scalping strategy, binance automation, trade crypto options, as well as new crypto trading url which is also worth a look. I also recommend this great crypto trading info and don't forget free auto trading software, pionex exchange, cryptocurrency investment app, new crypto exchanges, automated crypto trading, cryptocurrency simulator, alongside all this useful crypto trading link alongside all auto money trade, forex trading explained, automated trading program, auto trader binance, stock market auto trading, multi exchange crypto trading platform, and don't forget new crypto trading url not to mention icmarkets leverage, metatrader 6, cobinhood exchange, best day trade crypto, forex business, robot trading interactive brokers, which is also great. Finally, have a look at this useful crypto trading details with crypto copy trading, forex option trading, auto pilot trading forex, automated etf trading, crypto paper trading, mt4 demo account, for good measure. Check more @ High Rated Salt Bath Details 54bf194
New Hints For Selecting Windows Software
FrankJScott - 07. 03. 14:33

To the lady talking about microsoft office for government employees program code, revo uninstaller download free, python microsoft word, mos powerpoint certification, microsoft office suite certification, program nero 7 free download, I highly suggest this one-time offer for microsoft programs torrent forum or o365 developer program, absolute uninstaller free, microsoft academic software, must have free software for windows 10, ms excel project for students, iobit uninstaller download, and don't forget this additional resources on download microsoft programs free info not to mention microsoft program management, excel computer education, computer software windows 10 free download, free microsoft word program, program winrar free download, download iobit uninstaller for windows 10, and don't forget this enquiry for microsoft programs blog which is as good as program microsoft powerpoint, graduate program microsoft, download winrar software for windows 7, unzip app for windows 10 free download, microsoft developer program, microsoft office source code, . Also, have a look at this more hints about microsoft programs crack url alongside all download power point 2007 64 bit, blender 3d download free windows 7, download useful software for pc, advanced excel certification free, alternative software for ms office, winrar software download 64 bit, alongside all this here are the findings for microsoft programs crack site as well as vba ms project, best zip programs for windows 10, microsoft azure partner program, office insider mac, office 365 open license, word skriveprogram, not to mention good for windows programs for free link which is also worth a look as well as microsoft office master, microsoft fasttrack program, microsoft partner program, microsoft word processing softwares, windows 10 open license, eusing free registry cleaner download, also. I also recommend this what google did to me on windows software advice on top of excel vb6, windows hup, registry repair freeware, uninstaller free download for windows 10, iobit uninstaller 10 pro free download, winrar software free download 32 bit, and don't forget this related site on download windows programs free link not to mention office 365 csp, winrar software free download 32 bit, microsoft office employee purchase program, office 365 hup, alternative to excel, imgburn software free download windows 10, on top of going here for download windows programs free advice as well as pc decrapifier download free, microsoft access software, microsoft developer program cost, get excel certified, revo uninstaller filehippo, iobit uninstaller free download for pc, which is also great. Finally, have a look at this his explanation about windows software pc tips with ms word program, a word processing program, revo uninstaller free windows 10 64 bit, ms word vba, excel from beginner to advanced, microsoft programs for business, for good measure. Check more @ Great News For Choosing Car Selling 3216c12

Přidat komentář

Název komentáře
Vaše jméno (povinné)
Váš e-mail
Potvrzení captcha Text, který vidíte na obrázku nalevo.

Tučné Kurzíva Podčiarknuté

Jiné HTML značky nejsou povoleny.
Citaci provedete předsazením > před každý řádek citovaného textu (např. z jiného příspěvku).

Odkaz

Odkaz
Vložit do pytle na zboží  Koupit 209 Kč 188 Kč