Telefonické objednávky pondělí – pátek, 9 – 17 hod. tel. 734 751 677

Lev makedonský, David Gemmell

Gemmell David: Makedonský lev

První dojmy
Začetl jsem se a v duchu si dělal poznámky: tohle je nesmysl a takhle by se to nikdy nemohlo stát, a tohle by přece nikdo soudný neudělal. Ještě že jsem si ty poznámky nezapisoval – byla by to úplně zbytečná práce. Všechny ty nesmyslné a neuvěřitelné činnosti se dějí proto, že k tomu ty aktéry bez jejich vědomí nutí čarodějky. Ti aktéři, kteří se tu ne vlastní vinou chovají tak divně, to je makedonský generál Parmenión a lidé z jeho okolí – mimo jiné i makedonský král Filip II.
Schopnosti čarodějek jsou neomezené. Naštvete čarodějku – nebo ji ani nenaštvete, prostě se jí nehodíte do krámu, nebo se jenom špatně vyspala – a už lezete na nejbližší věž a skáčete dolů. Po pravdě, schopnosti čarodějek a normálních lidí jsou tak nesouměřitelné, že není moc jasné, proč se ty čarodějky s lidma tolik patlají. Proč se tolik snaží, ztrácí tolik času a vynakládají tak obrovské úsilí na to, aby se vybraní lidé chovali tak či onak.
V kung fu filmech mají oblíbené schema – Mistr cvičí žáka a po mnohých útrapách, úsilí a odříkání ten žák nakonec získá schopnosti, jimiž svého Mistra překoná, stane se silnějším, hbitějším a/nebo obratnějším, takže ve finálním utkání s hlavním padouchem může dobojovat Mistrův boj, případně dokonce Mistra vlastnoručně zachránit.
A existují slavná díla SF (mám na mysli Lensmana), v nichž je stejné schema použito v kosmickém měřítku: pokročilá rasa piplá rasu bez mimořádných schopností. Plán a záměr je ten, že za jistých příznivých okolností se ta méně vyspělá rasa bude vyvíjet a za pár tisíc let opět svými schopnostmi překoná Mistra a dobojuje jeho boj.
Jenže v příběhu Lva makedonského to takhle nefunguje. Čarodějky Parmenióna piplají a piplají, dusí a zocelují, hrdina získává schopnosti – na člověka – mimořádné, ale schopnostem čarodějek se nepřiblíží ani o fous, a jeho pomoc ve finálním utkání se zlouši je sporná a v nejlepším případě náhodná. Nemohu se ubránit dojmu, že čarodějky by udělaly lépe, kdyby trénovaly samy sebe.

Proti komu?
Stará čarodějka Tamis dělá… teda, Gemmell ji vydává za věštkyni, ale to je buď nějaký jeho omyl, nebo habaďůra na čtenáře. Řecké báje se věštci a věštkyněmi jen hemží. Poskytnou vám dobrou radu, nebo také ohavnou nevyžádanou kompromitující informaci. Ale nenaštvou na vás celá kasárna a nezabijou vám milenku, tyhle věštkyně.
Takže, stará čarodějka Tamis dělá možné i nemožné proto, aby čemusi zabránila. Čemu chce zabránit, to se nedovíme. Temný bůh sem a duch chaosu tam, ale co komu vlastně hrozí, to se nedozvíme. Tamis a její přívrženci se servou s démony podsvětí a s dalšími zlouši, pár lidí na obou stranách zemře, ale ten hlavní záměr se z celé knihy nedovíme: proč se Temný bůh tolik snaží získat lidské tělo a zrodit se do tohoto světa? A co je na tom špatného a proč by tomu měl kdo bránit?

Žánr
Základní otázkou je, co je „Lev makedonský“ vlastně za žánr. Na Gemmellově webové stránce nalezneme šalamounské řešení – „Lev“ je uveden jako „historická fikce“, na rozdíl od mnoha dalších děl, která jsou zařazena pod „fantasy“.
To jako že „Lev“ není fantasy? Cha! Samozřejmě že je! „Lev makedonský“ je fantasy, o tom není nejmenšího sporu. Fantasy jako žánr bez pravidel, kde nic není jisté a kde vše je dovoleno. Z hlediska zacházení s historickými fakty se nabízí ještě dva žánry poblíž: historický román a alternativní dějiny. Obojí je fikce.
Historický román bere kostru událostí známých z dějepisu – kdo se kdy narodil, kdy se provdala či oženil a za koho, kdy zemřel, jaké bitvy vybojoval a co zajímavého (do pera kronikáře) řekl. A tuto kostru obalí masem a kůží vlastnoručně domyšlených motivací, osobních zájmů, preferencí a nelibostí, usilování a subjektivně prožívaných úspěchů a nezdarů.
A na druhé straně alternativní dějiny. Ty vyjdou ze známé historické situace, ale odpíchnou se od ní a dál domýšlí nejen motivace a subjektivní prožitky, ale i alternativní výsledky historických událostí, a když se pořádně rozjedou, i „historické“ událostí zbrusu nové.
Zapadá Lev makedonský do některé z těchhle škatulek? Ne. Gemmell si tu vytvořil nový žánr, něco svého vlastního. Události a okolnosti známé z dějin si přepisuje dle libosti, ale současně předstírá, že jen vyplňuje tmavší místa ve skutečných dějinách, že jejich známý průběh nemění.
Jenže mění, a dost radikálně.
U Gemmella je všechno jinak: Epameinóndás není autorem geniální taktiky, která způsobila vítězství Thébanů nad Sparťany v bitvě u Leukter, Aristoteles není učenec a Filip Makedonský není otcem Alexandra.
A jak to teda je podle Gemmella?
Slavný „kosý šik“ a princip lokálního přečíslení, základní prvek každé učebnice vojenské vědy, vymyslel prý Parmenión. A nedosti na tom – nevymyslel to v předvečer bitvy, ale kdysi dávno, když byl ještě kluk ve spartském vojenském učilišti. A ti zabednění Sparťani to všichni viděli, ale žádný z nich nebyl schopen to pochopit, zapamatovat a použít v opravdové bitvě.
Lokální přečíslení je pro vojenskou vědu princip tak základní, že odepřít jeho autorství Thébanovi jménem Epameinóndás musí považovat každý fan vojenství a military sci-fi za facku do tváře dějin. Jako tvrdit, že vozovou hradbu nevynalezli husité, horší než tvrdit, že žárovku nevynalezl Edison a transistor Shockley.
Někomu se může zdát, že pro dějiny není podstatné, zda to či ono vynalezl ten či onen. Omyl! Pro dějiny Řecka oné doby bylo zcela kritické, že vynálezcem (a nositelem jistých mimořádných schopností) byl Théban, a nikoli nějaký přivandrovalec. Vzestup boiótského spolku (vedeného Thébami) je totiž spojen se jménem Epameinóndás a s okruhem jeho spolupracovníků, a jeho mocenské působení končí smrtí Epameinónda. Pokud by Epameinóndás byl pouhý vykonavatel cizích plánů, fungovalo by to jinak.
Co je tam dál? Aristoteles? To je brnkačka, to je jenom mág, který mění hady v meče a teleportuje sebe (nebo třeba někoho jiného) z jednoho cípu řeckého světa do druhého. Takový pohádkový urychlovač děje.
Kdo je biologickým otcem Alexandra Velikého podle Gemmella, radši ani nechtějte vědět. Nicméně, Gemmellův příběh k tomuhle šoku spěje celkem systematicky a plynule, není to úplný blesk z čistého nebe. Já měl potíže rozdejchat toho Epameinónda a bitvu u Leukter – když jsem překonal tamto, je pro mne nějaké otcovství či ne-otcovství pouhá třešnička na dortu.
Ale připadá mi ta třešnička dost divná. Z toho, co je z historických pramenů známo o Filipovi a o Alexandrovi, připadalo mi, že Alexandr se velice „potatil“. Ať už byl jeho biologickým otcem, kdo chtěl, Filip si jej dokázal vychovat „k obrazu svému“. Takže vznášet zde otázku biologického otcovství mi připadá poněkud zbytečné. Gemmell vypadá, jako kdyby o Ockhamově břitvě nikdy neslyšel. A vskutku, kdyby se někdo pustil do „Lva makedonského“ Ockhamovou břitvou, tímto filosofickým nástrojem na likvidaci nadbytečných předpokladů a zbytečných hypotéz, mohl by řezat a řezat, až by z knihy nezbylo vůbec nic.

Díry
Jsem si jistý, že čtenář by při čtení „Lva makedonského“ neměl hledat díry v logice příběhu. Ale já už jsem takový…
Jedna díra je logická: Starší čarodějka provede té mladší ohavný podraz. A vymaže jí vzpomínky. Na nějakou dobu je v bezpečí. Ale když ji na stará kolena opouští síly, stařena trne, že časem její mladší kolegyně dokáže vyhrabat to nebezpečné tajemství z její vlastní paměti. No dobře, ale má-li tu moc zlikvidovat vzpomínky cizí, to nemá schopnost zlikvidovat vzpomínky svoje vlastní?

Druhá díra je historická: Parmenión použije svůj fígl ve hře. V simulační strategické (či spíše taktické) válečné hře. Jenže žádná taková strategická či taktická hra neexistovala, ani nemohla existovat! Kdyby v antickém Řecku existovala simulační válečná hra, která by tak přesně kopírovala dnešní strategické hry, která by tak přesně „věděla“, které atributy mají být konstantní, a které jsou naopak náhodné, nedalo by se to utajit. A tu hru by hráli kluci i dospěláci v Římě za Caesara, v Petrohradu za Kateřiny Veliké i v Paříži za císařství.
A kdyby existovala simulační válečná hra, jejíž „logika“ by umožňovala sestavit a poslat do bitvy „kosý šik“, udělal by to některý hráč hned druhý den. A Epameinóndás (nebo Parmenión) by neměl co vymýšlet.

Místo v dějinách
Kniha pokrývá období od roku 389 př. n. l. po rok 356 př. n. l. přímo, s častými odkazy na rok 480 (všechny letopočty jsou př. n. l.) a bitvu u Thermopyl, a na rok 401 a Xenofónovu Anabázi. Na začátku je Parmenión kluk nebo – dejme tomu – mladík, na konci je věhlasný generál v nejlepších letech.
Gemmell na začátku knihy děkuje svojí rešeršerce Stelle Grahamové a také Paulu Hendersonovi, jenž kontroloval historickou přesnost. Z těchto zmínek usuzuji, že „historická přesnost“ Gemmellovi alespoň do jisté míry ležela na srdci.
Ale smůla – někdo z nich tu práci zfušoval. Na webu sice lze nalézt pochvalné zmínky čtenářů o tom, jak je „Lev makedonský“ „dobře rešeršovaný“, ale bohužel, tyto názory nemohu potvrdit. Obávám se, že Gemmell zachází s dějinami podobně jako hollywoodští scénáristé – nehodí-li se do krámu, tím hůře pro ty dějiny.

Považuji za užitečné připomenout širší historické pozadí:
493 – 1. perská výprava proti Řecku, perské loďstvo zničeno bouří.
490 – 2. perská výprava, bitva u Marathonu
480 – 3. perská výprava, bitva u Thermopyl, 300 Sparťanů krále Leonidáse zabito.
480 – námořní bitva u Salamíny, spojené řecké loďstvo poráží Peršany.
479 – bitva u Plataj, spartský král Pausaniás poráží Peršany.
479 – námořní bitva u Mykalé, Peršané poraženi. 250 řeckých městských států zakládá délský spolek.
431 – 404 – peloponéská válka mezi Spartou a spartskými spojenci (peloponéský spolek) a Athénami a jejich spojenci (délský spolek). Téměř třicet let nepřetržitého válčení a plenění.
413 – zničeno athénské invazní vojsko u Syrakus
405 – námořní bitva u Aigospotamoi, athénské loďstvo zničeno
404 – Athény se vzdávají, zdi strženy
401 – bitva u Kúnax, Xenofónova anabáze: deset tisíc řeckých žoldnéřů pochoduje k moři z Babylónie napříč Perskou říší.
395 – 386 – korintská válka, Sparta proti Korintu, Thébám, Argu a Athénám. Persie podporuje spojence.
394 – námořní bitva u Knidu, spartské loďstvo zničeno, spojenému perskému a athénskému loďstvu velí Athéňan Konón. Obnoveny athénské zdi.
394 – bitva u Koroneie, Sparta (nevýrazně) poráží Théby a Athény
386 – Antalkidův mír: zrušeny spolky kromě peloponéského, smluvně uznáno perské vměšování.
382 – Filip II. narozen
382 – Sparta obsazuje Kadmeiu v Thébách
379 – Kadmeia obsazena Thébany
375 – bitva u Tegyry, Théban Pelopidas poráží Sparťany
371 – bitva u Leukter, Théby vítězí nad Spartou
368 – 365 – Filip II. rukojmím ve Thébách
362 – bitva u Mantineie, zabit Epameinóndás a dva další thébští velitelé
359 – Filip II. makedonským králem
358 – bitva u Lynkestis, Parmenión ve službách Filipa
357 – sňatek Filipa a Olympiady
356 – narozen Alexandr
356 – 346 – svatá válka, Théby proti Fókaji. Makedonie na straně Théb.
354 – makedonská invaze do Fókaie
353 – makedonská invaze do Thessalie
352 – 351 – makedonská invaze do Thrákie
352 – bitva u Volo
349 – 348 – makedonská invaze do Chalkidiké, dobyt Olynthos.
338 – bitva u Chairóneie, Makedonie vítězí nad Athénami a Thébami, začíná makedonská nadvláda v Řecku.
336 – zabit Filip II.
280 – spartský král Areus I. dovoluje používat stříbrné peníze a nechává razit tetradrachmy

„Lev makedonský“ obsahuje výroky, které jsou se známými historickými událostmi a okolnostmi v rozporu. Například:

Řecký národ
„Žádný řecký národ neexistoval,“ tvrdí Gemmell v Autorově úvodu. Toto tvrzení je elementárně nepravdivé.
Řecký národ zajisté existoval. Stačí vzpomenout jednu z nutných podmínek pro účast v antických olympijských (nebo jiných panhelénských) hrách: býti Řekem.
Přestože Gemmell byl Brit, možná by nejsnáze šlo „nepřesnost“ Gemmellova výroku vysvětlit odlišným chápáním slova „nation“ (do češtiny nejčastěji překládaného jako „národ“) v americké angličtině – tam totiž znamená cosi jako „nad-státní útvar“. Pak by totiž Gemmellův zdánlivě sporný výrok zněl celkem přijatelně: „Rozdělenou zemi ovládaly desítky městských států, neexistoval žádný řecký nad-státní útvar.“
K čemuž dodávám: obyvatelstvo Řecka se jako jeden jednotný národ cítilo, a také tak vystupovalo buď příležitostně (v době řecko-perských válek), nebo dlouhodobě a systematicky (po makedonském výboji).
Dějepisec bitvy u Salamíny popisuje příklad, kdy eskadra jednoho řeckého města přispěchala na pomoc eskadře sousedního města tísněné Peršany. Podivuhodné je, že obě města byla jinak „tradičními“ nepřáteli a před i po bitvě u Salamíny proti sobě často válčila.
Leckdo (i já) považuje toto za důkaz pro tvrzení, že ačkoli řecké městské státy téměř neustále válčily jeden proti druhému, Athény jednou s Thébami a podruhé se Spartou, Korinth jednou proti Athénám a podruhé proti Spartě, když šlo o ohrožení zvenčí, Řekové velmi dobře chápali, že jsou součástí Řecka.

Bohužel, podobných sporných výroků (jako je ten o národu) je „Lev makedonský“ plný.

Neporazitelní Sparťané
Takovouhle sparťanskou propagandu nalévali do hlavy mladému Parmeniónovi [str. 23]:
Žádné spartské vojsko nebylo nikdy poraženo v bitvě se stejně početným nepřítelem.
Spartský hoplíta vydal za pět Thébanů.

Pro autora hrdinské válečnické fantasy může být příjemné mít v rukávu nějaké ty bájné neporazitelné bojovníky. Gemmell sáhnul po Sparťanech. Možná měl být opatrnější: jeho bájní neporazitelní Sparťané tu a tam trpěli bájnou lhavostí.
Roku 394 v bitvě u Koroneie se Thébané na levém křídle spojenecké sestavy prosekali skrz spartské pravé křídlo. Když ostatní spojenci prchli a nechali Thébany v bryndě samotné proti nyní již celému spartskému vojsku, Thébané se znovu probili. Za cenu značných ztrát. Ale i tak lze tutu bitvu zařadit do propagandistické „výstavky úspěchů“ jen stěží: dnes počty bojovníků odhadujeme na 20 tisíc spojenců (Théby, Argos, Athény) proti 15 tisícům Sparťanů. Nějak se mi nezdá, že by po úprku Argosanů zbylo na bojišti Thébanů víc než Sparťanů. Dnes ty počty odhadujeme, ale proč (a jak?) by to tehdejší účastníci událostí měli vědět přesněji?
Wikipedia uvádí, že před bitvou pronesl spartský velitel Agésiláos povzbuzující proslov k vojákům. Lhal, až se mu od úst prášilo.

Štítiví Sparťané
Gemmell vznáší závažné tvrzení ohledně taktiky [str. 41]:
Žádný spartský oddíl by se nikdy nespojil se Skiritai a žádné řecké vojsko by nikdy nezaútočilo na pravé křídlo – nejsilnější bod.

Tak ještě jednou Koroneia. Vlastně ne jednou, ale dvakrát: na straně Sparty bojovali – nejspíš jako peltasté, lehká pěchota – propuštění heilóti, spartští zemědělští otroci. Společensky úplně na dně, ještě o třídu níž než Skiritai.
Sparťané prostě naléhavě potřebovali posily. Kdyby situace nebyla kritická a posily nezbytné, neoslabovali by svoji ekonomickou základnu. Nějaké společenské ohledy musely jít stranou. Stejně jako by šly stranou, pokud by Sparťanům trn z paty mohli vytrhnout Skiritai.
A teď to slavné pravé křídlo, nejsilnější bod řecké bitevní sestavy. Nejsilnější sem a nejsilnější tam, u Koroneie Thébané zaútočili právě tam. A co čert nechtěl, Thébané tam zvítězili. Prosekali se skrz pravé křídlo, skrz nejsilnější část spartského vojska.

Tak dál. V kritické „herní“ scéně Parmenión nechá „spojit řady“ spartské hoplíty a Skiritai, a Gemmell se rozepisuje o tom, jak by diváci ohrnuli nos. Z pohnutek nejasných, mezi řádky se naznačuje, že by to bylo společenské faux pas, že by spartští občané byli spojením s porobeným kmenem zneuctěni. A Xenofón řeší, zda by spartští vojáci překousli předsudky a splnili rozkaz.
Nikdo se nepozastaví (možná leda jedna dívka?) nad evidentní nesmyslností tohoto opatření z vojenského hlediska. Skiritai byli lehká pěchota. Kombinovat v jednom oddíle lehké pěšáky a hoplíty (těžké pěšáky, obrněnce) by sílu oddílu nezvýšilo – lehcí by ztratili rychlost a těžcí odolnost.

Chudí Sparťané
Nedosaženým záměrem spartských zákonů bylo, aby si všichni spartští občané byli rovni, což při spartském hospodářství znamenalo „rovni v chudobě“. Co se mělo stát s těmi, kteří klesli i pod tu jednotnou úroveň průměrné nemajetnosti? Gemmell to popisuje takto [str. 37]:
Když rodina zchudla, ztráceli nejen volební právo, ale také právo říkat si Sparťané.
Moc se mi to nezdá, ale tady Gemmella za ruku nechytnu. Ekonomika Sparty je známá mlhavě a názory se různí. Lykúrgovy zákony zakazovaly vlastnit „normální“ peníze i kšeftovat s půdou. Zákaz používat „normální“ peníze trval až do roku 280. V době popisované Gemmellem měla Sparta hospodářské potíže, o tom není sporu. Snad existoval Epitadeův zákon upravující nakládání s pozemky – ale neví se s jistotou, co obsahoval, ba ani zda vůbec byl vydán.
Jsou tedy důvody domnívat se, že majetkové transakce prováděné mladým Parmeniónem ve Spartě by v reálu neproběhly tak snadno. Mám pochybnosti, nikoli však nezvratný důkaz.

Za demokracii!
Parmenión se nachomýtne k boji Thébanů proti spartské okupaci. Za copak to ti Thébané bojují? Za svobodu a demokracii pro Théby i celou Boiótii, naznačuje Gemmell [str. 272]:
„Můžeme pouze upozornit ostatní města a požádat o vojáky. Nemůžeme jim rozkazovat,“ říká generál Pelopidas o městech boiótského spolku.
Dějiny tvrdí pravý opak. Théby bojovaly za svoji hegemonii, za svoje nadřazené postavení nejdřív v Boiótii, později v celém Řecku, přesně stejně jako před nimi Athény a Sparta a po nich Makedonie. A že thébští generálové nasazovali životy za obec nezištně, bez osobních ambicí, tomu by v Řecku po desítkách let válčení všech proti všem, plenění a intrik, spojenectví sjednávaných, a vzápětí zrazovaných mohl uvěřit jenom idiot.

Parmenión legendární a apokryfní
Pokud je Čapkův apokryfní don Juan donchuánerm z důvodů nelichotivých a zcela neočekávaných, lze to strávit, je-li to přijatelně vysvětleno. Což u Čapka je.
Bez přijatelného vysvětlení, dokonce bez pokusu o vysvětlení, nedává valný smysl přisuzovat historické či legendární postavě vlastnosti jiné nežli právě ty historické či legendární.
V legendách a v poučených pokusech o interpretaci strohých historických faktů (například událostí kolem bitvy u Graníku) vystupuje Alexandr jako ztřeštěně odvážný hazardér, kterému vždy kryje záda jeho spolehlivý generál Parmenión, hrající vždy na jistotu.
V dějinách válečného umění je Parmenión zosobněním obezřetnosti a opatrnosti. A tím zůstane, dokud někdo nenabídne vysvětlení, proč by to mělo být jinak.
Jak by mohl vypadat vývoj takovéto postavy? Buď je opatrný odjakživa, nebo se jím někdy stal. Tak či tak, do služeb Filipa Makedonského vstupuje Parmenión jako zralý muž a nejlepší generál své doby (Epameinóndás nedávno zahynul) – pokud se měl někdy stát mimořádně opatrným, jistě se jím již stal.
Ale Gemmellem navrhované chování Parmenióna v bitvě u Lynkestis nezapadá do modelu mimořádně opatrného generála. Pokud by Parmenión věděl, jak má vojsko postupovat k dosažení vítězství, nenechával by si to pro sebe ani kvůli výcviku podřízených velitelů („ať si na to přijdou sami“), jak tu Gemmell mezi řádky naznačuje.

Historická osvěta Každopádně je třeba Gemmella pochválit za popularizaci období, které v literatuře bývá opomíjeno. Zájem spisovatelů i filmařů se soustřeďuje na období předcházející a následující, na boj proti perské invazi a na Alexandrovy výpravy, přičemž nešťastné období peloponéské války a korintské války bývá opomíjeno.
Což je škoda – z hlediska vývoje vojenského umění jde o období velice zajímavé. Dříve proti sobě nastoupily dva vyrovnané šiky a tupě do sebe bušily, případně nastoupil šik dobře vyzbrojených a disciplinovaných Řeků proti mase mizerně vyzbrojených a chabě organizovaných barbarů. Odnynějška budou (péčí Epameinónda, Filipa, Alexandra a jejich generálů, mezi nimi na prvním místě Parmenióna) proti sobě nastupovat důmyslně členěné bitevní formace, a ty budou na bojišti aktivně manévrovat. Svět už nikdy nebude, jaký býval.

Literární srovnání
Po přečtení upoutávky jsem odhadoval, že budu mít „Lva makedonského“ s čím porovnat – s „Athéňankou Thais“ Ivana Jefremova. Ale nešlo to. Jefremovova „Thais“ je o životě v Řecku a v koloniích, trochu o válčení, trochu o boji o moc, trochu o erotice, ale hlavně o ženské kráse. O čem je „Lev“? Trochu o válčení, trochu o boji o moc, trocha erotiky, trocha individuální akce, ale hlavně málo pochopitelný souboj několika čarodějek s jakýmsi Temným bohem. Mám-li přece jen srovnat, Jefremov je literatura, Gemmell je četba do vlaku.

Military
Dobrá, jsem smířen s tím, že se od Gemmella nedovím, proč a o kolik je socha Venuše Knídské krásnější než Venuše Mélská. „Lev makedonský“ je o generálovi, a tak by se v něm mělo psát o válčení. A píše se? Píše.
Ale celkově je tu popis válčení zklamáním. Převažuje popis individuálních akcí. Pro děj a pro osvětlení jistých povahových rysů Gemmellova Parmenióna je to užitečné. Ale hrome, Parmenión byl generál, a u generála nejsem zvědavý na to, komu v noční rvačce rozbil hubu, ani na jeho hrdinské kousky v čele jízdního oddílu. Generál má velet vojsku v bitvách. A co se týče bitev, je „Lev“ chudičký.
Máme tu bitvu u Leukter, ukradenou Gemmellem Epameinóndovi. Dvojmo zinscenovanou: jednou poněkud nesmyslně v simulační hře, podruhé naostro. A pak tu máme bitvu u Lynkestis, presentovanou z hlediska Parmeniónových vlastností nepravděpodobně.
Trochu málo na 480 stránek military fantasy. Přitom historických bitev se za knihou pokryté období pár semlelo a byla i příležitost vymyslet si pár bitev fiktivních. Xenofón mohl zavzpomínat na časy Anabáze, Parmenión mohl svést libovolně mnoho bitev ve službách perského krále nebo nějakého perského princátka.
A hlavně: Parmenión měl v bitvě uplatnit svoji legendární opatrnost. O toto se čtenář může oprávněně cítit ošizen.

Hodnocení
Četl jsem snad dva conanovské příběhy, v nichž si mág či jiná mocná bytost chtěla z Conana Cimmeřana udělat figurku do svojí hry. Avšak ani tehdy nebyl sebemenší důvod pochybovat, že Conan vždy zůstává pánem svého osudu.
Gemmell zachází se svým Parmeniónem jinak. Hrdina je bezohledně manipulován, postrkován sem a tam, a nikdy se nedoví, ani co je s ním prováděno, ani co je s ním zamýšleno. Jen v jediné scéně – v záhrobí – je manipulujícími přímo požádán o pomoc. Ale není jasné, zda si onu zkušenost a tehdy získané znalosti zachová v paměti.
Jasného toho není víc. Je hrdinou knihy válečník Parmenión, nebo čarodějnice Tamis? Kniha se sice jmenuje „Lev makedonský“ a nikoli „Čarodějnice iónská“, ale cožpak hlavní postavou může být nesvéprávná figurka, se kterou je neustále a bez jejího vědomí manipulováno? A co když „Lva makedonského“ není vhodné posuzovat samostatně? Co když je, jako první díl dvoudílného celku, pouhou přípravou (pravda, rozsáhlou), pouhou rozcvičkou před závěrečným soubojem čarodějky s Temným bohem vtěleným do Alexandra Makedonského? (Nic jsem neprozradil, tuto zvěst prokecávají všechny upoutávky.)

„Lev makedonský“ se odehrává ve dvou rovinách, které jsou propojeny téměř výhradně jednosměrně. Čarodějnice svádí svoje magické souboje ve své magické rovině, a navíc postrkují sem a tam Parmenióna, Filipa, Olympiadu a další smrtelníky. A ti si žijí svoje postrkované životy v blažené nevědomosti, aniž by to dokázali čarodějnicím vrátit. Pokud Parmenión náhodou spáchá cosi, co svět čarodějnic nabourá, spáchá to opravdu jen pouhou náhodou, neboť nemá žádnou povědomost o důsledcích svých činů v magické rovině.
Ale co to je, je-li hrdinův život ovlivňován bez možnosti zpětné vazby jakousi postavou mimo dosah působnosti hrdiny?
Inu, to je deus-ex-machina. Běžný a rozšířený postup antické dramatické tvorby.
Ale zatímco antický kosý šik a princip lokálního přečíslení je dodnes platný a uplatňovaný prvek moderní vojenské vědy, bez antického deus-ex-machina bych se v moderní fantasy ochotně obešel.

  • David Gemmell: Lev makedonský
  • vydal: Perseus, Plzeň 2007
  • přeložila: Dana Krejčová
  • obálka: Frank Frazetta
  • 404 stran / 285 Kč
18. června 2007, E. Kocourek

Diskuze k článku

Ad Lev makedonský
Noir - 21. 06. 2007 15:59

Hm, tuší autor textu, co znamená žurnalistický útvar zvaný "recenze"? Nechci se recenzenta dotknout, ale mě tohle připadá jako trošku zbytečná onanie. Neustálá snaha cosi kamsi řadit a škatulkovat, řešit realističnost fantasy románu-proč? Řekne to někomu, jak dobře se ten román čte, co je na něm dobrého a v čem je výjimečný? Ne, zato recenzent si na něm pohýčká své ego, matně vykreslí své historické znalosti, vyčte románu jakési (z hlediska výstavby příběhu a recepce textu zcela detailní) chby, ale o samotné knížce, jakožto literárním útvaru vlastně nenapíše vůbec nic... Škoda.
RE: Ad Lev makedonský
Lancaster - 21. 06. 2007 20:20

Tak v tomhle s tebou uplne souhlasim, Noire. Tesil jsem se, jak si přečtu, jaky je nazor recenzenta na knihu mojeho oblibeneho spisovatele a misto toho jsem preskocil trictvrte clanku a ostatni vety jsem ani poradne necet. Vite pane Kocourek, co to je historická fantasy? Ta má děj zasazený v určitém úseku nášich dějin. Stačí. Copak má mít všechny všechny vypiplanosti a historické přesnosti, co do toho jdou nacpat? Pardon, jste odporny puntickar. V odstavci hodnoceni jste napsal presny opak toho, co cetnar ceka a co by stačilo jako cela recenze, bez tech vsech historických ... žbla... vubec nic jste nam vlastne nezdelil. Dekuji, uz vim, ci recenze nečíst.
K samotnej recenzii asi nemá zmysel podrobnejšie s...
Romanus - 21. 06. 2007 22:07

K samotnej recenzii asi nemá zmysel podrobnejšie sa vyjadrovať, každý má nakoniec právo na svoj vlastný názor. Bezpochyby možno súhlasiť s mnohými výtkami historického charakteru, nepochybne si však tento román aj napriek tomu nájde svojich čitateľov. Ja by som mal len dve poznámky k záverečnému hodnoteniu recenzenta. To, že sú postavy románu len "bábkami" v niečích rukách, je predsa klasický princíp antických príbehov (mýtov, legiend), a Gemmell tento román koncipoval ako antický, takže výtka týmto smerom je tak trocha mimo obliga. A "deus ex machina" je zase princíp božieho zásahu na poslednú chvíľu, keď je situácia už tak zamotaná, že inak ako božím zásahom sa vyriešiť nedá, a nie ovplyvňovanie hrdinu nejakou inou neznámou mocou bez možnosti spätnej väzby.
Neustálá snaha a škatulkovat
E.Kocourek - 22. 06. 2007 05:58

> Hm, tuší autor textu, co znamená žurnalistický útvar zvaný "recenze"? Jen velmi vágně. Průběžně si doplňuju znalosti interakcí se čtenáři F. > Nechci se recenzenta dotknout Zatím dobrý, klidně pokračujte. > Neustálá snaha cosi kamsi řadit a škatulkovat Mně právě to žánrové zařazení připadá jako důležitá a do značné míry objektivní informace. > řešit realističnost fantasy románu-proč? Pokud autor měl dvě osoby na historické rešerše a extra o tom píše v úvodu, asi to i jemu připadalo závažné. > Řekne to někomu, jak dobře se ten román čte, co je na něm dobrého a v čem je výjimečný? Já předpokládal, že ano. > Ne, zato recenzent si na něm pohýčká své ego Jestli vám to, že tu nechávám svoje texty (a snad dokonce svoji osobu) cupovat komentátory, připadá jako hýčkání ega, nevím co dodat. > ale o samotné > knížce, jakožto literárním útvaru vlastně nenapíše vůbec nic... Třeba že (podle názvu knihy soudě) hlavní postava v ní vystupuje jako nesvéprávná loutka? Třeba že všechny nesmysly (kterých je kniha plná) jsou posléze vysvětleny jako zásah vyšší moci?
historická fantasy je když ...
E.Kocourek - 22. 06. 2007 06:13

> Vite, co to je historická fantasy? Nevím. IMO to ani neexistuje, ale nechám se poučit. Na Gemmellově webu je Lev zařazen jako "historická fikce" a to VÍM co je - Lev to není. > Ta má děj zasazený v určitém úseku nášich dějin. Stačí. Nestačí. Co tím míníte, "děj zasazený v určitém úseku nášich dějin"? Takové prostředí (obtížně hledám výraz), taková časová sekvence, kde bitva u Leukter proběhla podle Gemmellova popisu, to nejsou MOJE dějiny. Vaše ano? > Copak má mít všechny všechny vypiplanosti a historické přesnosti, co do toho jdou nacpat? Jeden uznávaný spisovatel knih z prostředí ST radil začínajícím autorům: Vymyslete si svůj vlastní svět a svoje příběhy situujte do něj. Až si vás všimnou, že jste dobří v tomhle vlastním světě, pak teprve vás oficiálně vyzvou, ať píšete pro ST. Analogicky bych já radil Gemmellovi: vymyslete si svoje vlastní "dějiny" a svůj vlastní svět a vaše "historické" příběhy situujte do něj. Protože s těmi skutečnými, známými dějinami to má málo společného. > Pardon, jste odporny puntickar. Děkuji za ocenění. Soutěžím o titul "nejodpornější puntickar". > Dekuji, uz vim, ci recenze nečíst. Pak z toho vycházím výhodněji, protože já si vaše připomínky rád přečtu.
RE: historická fantasy je když ...
Lancaster - 22. 06. 2007 12:03

Nebudu se s váma hádat. Můj nazor jenom je, že jste nám v recenzi vůbec nic nezdělil, a to že je hlavní postava jenom loutka vyšší moci mi stále neřiká nic o tom, jak kvalitně je kniha napsaná, když opomenu ty vaše historické nesrovnalosti. Jinak ta vaše rencenze na Zaklínače je taky otřesná, i když trochu lepší než tohle. Jo u ušetřte mě prosím vaší dalši odpovědi, nechci už znova dostat takovej nářez.
RE: historická fantasy je když ...
Lancaster - 22. 06. 2007 12:11

Ještě bych se vás mohl zeptat takhle: vydíte sám na této recenzi nějaké chyby?
RE: Neustálá snaha a škatulkovat
Noir - 22. 06. 2007 16:51

> > Hm, tuší autor textu, co znamená žurnalistický útvar zvaný > "recenze"? > Jen velmi vágně. Průběžně si doplňuju znalosti interakcí se čtenáři > F. > > Nechci se recenzenta dotknout > Zatím dobrý, klidně pokračujte. > > Neustálá snaha cosi kamsi řadit a škatulkovat > Mně právě to žánrové zařazení připadá jako důležitá a do značné míry > objektivní informace. > > řešit realističnost fantasy románu-proč? > Pokud autor měl dvě osoby na historické rešerše a extra o tom píše v > úvodu, asi to i jemu připadalo závažné. > > Řekne to někomu, jak dobře se ten román čte, co je na něm > dobrého a v čem je výjimečný? > Já předpokládal, že ano. > > Ne, zato recenzent si na něm pohýčká své ego > Jestli vám to, že tu nechávám svoje texty (a snad dokonce svoji > osobu) cupovat komentátory, > připadá jako hýčkání ega, nevím co dodat. > > ale o samotné > > knížce, jakožto literárním útvaru vlastně nenapíše vůbec nic... > Třeba že (podle názvu knihy soudě) hlavní postava v ní vystupuje jako > nesvéprávná loutka? > Třeba že všechny nesmysly (kterých je kniha plná) jsou posléze > vysvětleny jako zásah vyšší moci?
Výborné
Dalcor - 26. 06. 2007 15:50

Výborná recenze. Na Lva Makedonského jsem se těšil,a si si hi i koupím, protože mám všechny Gemmely. Asi to bdue i čtivý výklad, ale rozebral jste ho dokonale a jen vám zavidím vaše znalosti. Recenze je žánr literární kritiky, posudek literárního, uměleckého nebo vědeckého díla po jeho vydání. Myslím si že pan Kocourek knihu zkritizoval co se do ní vešlo a zaslouženě. Ono totiž co napsat o Gemmelově způsobu vyprávění? Gemmel, dej mu pánbůh dobré nebe, byl totiž pořád stejný,s tejně jako v detektivkách Dicka Francise má jasně předvídatelný děj, pracující neustále se stejnými postupy. Ovšem píše čtivě. Myslím si že z recenze jste se dozvěděli vše potřebné o kvalitě i příběhu knihy. A mimochdoem právě historické porovnání a souvislosti považuji za naprosto skvělý způsob rozebrání knihy označující se za Historickou fikci ( u nás třeba Ludmila Vaňková). Zajímal by mě názor pana Kocourka na knihy Michaela A. Stackpolea /série Pevnost Drakonis/ pro jejich Military Fantasy Feeling. A jdu si přečíst vaši recenzi Zaklínače.
RE: Výborné
Dalcor - 26. 06. 2007 15:52

TO neznamená že když někdo strhá vaši oblíbenou knihu/Autora že je hned ignorant a nula. Na druhou stranu, vítejte do ČR.
RE: RE: Výborné
Lancaster - 26. 06. 2007 17:23

Názory se liší, ale na mistra DragonLance si otevírat hubu nebudu xD
Zajímal by mě názor ...
E.Kocourek - 27. 06. 2007 07:45

> u nás třeba Ludmila Vaňková Ludmila Vaňková je v oblasti historického románu naprostá jednička. Poměřovat díla "historické fikce" s ní je pro ta ostatní díla velice krutý test kvality. (Mám na mysli romány L.V. z období posledních Přemyslovců a Lucemburků. Knihy z pozdějších období mě tolik nezaujaly.) > Zajímal by mě názor pana Kocourka na knihy Michaela A. Stackpolea > /série Pevnost Drakonis/ pro jejich Military Fantasy Feeling. Děkuji za doporučení. Jen co to někde uvidím, omrknu to. Ale nebude to hned.
na této recenzi chyby?
E.Kocourek - 27. 06. 2007 10:29

> Ještě bych se vás mohl zeptat takhle: vydíte sám na této recenzi nějaké chyby? Rád se budu s komentátory bavit o tom, pokud si řeknou, co (třeba jaká kriteria, jaké porovnání s něčím podobným) jim v recenzi chybí - buď upozorním, že to tam někde už je, nebo slíbím, že se příště polepším. Poroučejte si. Ale takhle je to na mne moc volné. Samozřejmě bych nejspíš mohl každou recenzovanou knihu rozpitvávat do detailů ještě větších a ještě podrobnějších, ale platí zákon zachování pracnosti - mám-li na recenzi vyhrazený více či méně pevný čas, pak to co přidám někde, musím ošidit jinde. Takže odpověď na vaši otázku je: já do recenze dal to, co jsem tam chtěl dát.
RE: na této recenzi chyby?
Jan Vaněk jr. - 27. 06. 2007 15:06

> > Ještě bych se vás mohl zeptat takhle: vydíte sám na této recenzi > nějaké chyby? > Rád se budu s komentátory bavit o tom, pokud si řeknou, co (třeba > jaká kriteria, jaké porovnání s něčím podobným) jim v recenzi chybí - > buď upozorním, že to tam někde už je, nebo slíbím, že se příště > polepším. Poroučejte si. > Ale takhle je to na mne moc volné. Samozřejmě bych nejspíš mohl > každou recenzovanou knihu rozpitvávat do detailů ještě větších a > ještě podrobnějších, ale platí zákon zachování pracnosti - mám-li na > recenzi vyhrazený více či méně pevný čas, pak to co přidám někde, > musím ošidit jinde. Takže odpověď na vaši otázku je: já do recenze > dal to, co jsem tam chtěl dát.
RE: RE: na této recenzi chyby?
Jan Vaněk jr. - 27. 06. 2007 15:10

Oops, blbý systém: když odmítne komentář kvůli špatné captche, vlastní text zahodí - Noirovi 22. 06. v 16:51 se zjevně stalo totéž. Pod citací mělo být: (významně:) "Pane řidiči, jestlipak víte, jakého přestupku jste se dopustil?"
RE: RE: RE: Výborné
Dalcor - 27. 06. 2007 17:29

> Názory se liší, ale na mistra DragonLance si otevírat hubu nebudu xDAle klidně :)Já už toho zažil dost... Jelikož názor je velice subjektivní, samozřejmě se lišit musí. Ovšem ta recenze řekla všechno - jak je dílo napsané o čem to je a že je v tom spousta historických chyb. Řekl bych še spousta lidí má třeba pocit má začínat a končit popisem děje a dále jakýmsi subjektivním ohodnocením - poněvadž recenze reflektuje osobní názor autora ač by měla být útvarem objektivním. Jde o to jestli autor má dostatečné znalosti a přehled aby recenzi psát mohl. Já třeba ne, takže je nepíšu ;-) Mimochodem popis literární kvality a opis díla v recenzi je, jen je hezky zabalený do odborného rozebrání textu. Osobně jsem rád že jsem se dozvěděl o chybných historických souvislostech, sice něco málo o řeckém válečnictví také vím, ale jelikož mě historie zajímá a kniha se vydává za historickou fikci tak bych byl nerad za blbce a bral to za "bernou minci". Že pro řeadu lidí historie začíná a končí ZŠ je věc jiná. Ťem historické souvislosti knihy moc neřeknou, ale i pro ně je tam zmiňované "o čem a jak". Jen více podobných recenzí, jsou sice náročné na čtení a vyžadují možná zapojení větší mozkové aktivity než samotné čtení knihy, ale stojí za to.
RE: na této recenzi chyby?
Lancaster - 27. 06. 2007 19:08

Já bych na té recenzi určitě vymazal ten dlouhý sloupec historických nepřesností. Podle mne stačilo, že už jsten napsal, že Gemmell je prostě s historickými prvky vedle. Mě by zajímala uplná banalita : píše Gemmell stále svým pověstným stylem? Má kniha spád? Jdou situace dobře za sebou? Apod...
úplná banalita
E.Kocourek - 28. 06. 2007 05:26

> Mě by zajímala uplná banalita : > píše Gemmell stále svým pověstným stylem? Má kniha spád? Jdou situace > dobře za sebou? A vidíte, mně to jako banality nepřipadá. Pro mne je to srozumitelné zadání. Tak pěkně popořadě: Pověstný styl? To vám neřeknu, já od Gemmella nic jiného nečetl. Ale pokud se jeho styl stal "pověstným", pak asi musel být dříve lepší. Spád? Kniha jako celek spád nemá. Spád mají jednotlivé části. Jedna část vygraduje, pak začne nová část jakýmsi útlumem a znovu zvolna graduje. Takové dlouhé vlny. Místy akční a místy spací. Za podstatnou podmínku pro spád považuji cíl a směr usilování. Dejme tomu, že je jasný cíl Filipův. Filip má cíl a blíži se k němu. Více-méně ujde i Parmenión: žije si svůj život. Kdysi měl poněkud idealistický cíl (pomstu), ale zvolna na něj zapomíná. Tam je to se spádem horší. V tomto ohledu mi hodně vadí, že není jasný cíl poloviny toho pinožení - v té magické rovině: CO chtějí zlouši docílit? Čemu chtějí čarodějky zabránit? Dobře za sebou? Tam je potíž. V jednání postav jsou od začátku "mezery", které přechází v "díry" a posléze v jasné nesmysly. Jenže od okamžiku, kdy autor poprvé vysvětlí nějaký nesmysl zákrokem vyšší moci, už to sleduju jinýma očima a přestávám v tom hledat románovou logiku vývoje postavy ("posledně jsem tohle zvoral, tak si na to příště musím dát bacha"). Připadá mi, že Parmenión prochází knihou a jednotlivými epizodami hodně nevšímavě a "nepoznamenán" (přestože čarodějnice o něm tvrdí opak). Není náhodou tohle ten "Gemmellův pověstný styl"?
RE: úplná banalita
Noir - 28. 06. 2007 15:34

"Připadá mi, že Parmenión prochází knihou a jednotlivými epizodami hodně nevšímavě a „nepoznamenán“" ---Hm a není právě tohle zajímavá odchylka od klasického románu, kde sew hrdina vyvíjí? Neproslavil se tímhle zajímavým vyprávěcím postupem už Don Quijote, kdy celý svět kolem něj se mění, jen on zůstává stále stejný? Není třeba tohle jednou z hlavních rovin té knížky? Je špatné, že Kafkovi hrdinové neví, proč dělají většinu věcí?
RE: úplná banalita
Lancaster - 28. 06. 2007 15:52

Dekuju, tohle jsem chtel přesně vědět, to mi stačí. Jestli je to Gemmellův povětsný styl? POdle toho co říkate to vypada na trochu slabší kousek. Přečtěte se Legendu a pak mi mužete napsat svuj nazor :)
RE: RE: úplná banalita
Mark_II - 09. 07. 2007 09:40

Lev Makedonský je opravdu nejslabší knihou autora. Jesli jsou historické souvislosti spráně nebo ne to nehodnotím.Zajímá mne hlavně to jak dokázal Gemmell zaujmout a vtáhnout do děje. V tomto případě to nebylo to pravé ořechové. Možná jsem příliš kritický na svého oblíbeného autora, ale pořád mám v paměti Tróju (I,II), kterou jsem nedávno četl, a považuji ji za vrchol tvorby mého velmi oblíbeného autora.
Zapotek, Iomar, Hassan and Thorald Anguilla
Yasminbila - 15. 03. 2017 11:29

Peradventure you haw recollect the chances of you feat cancer are selfsame thin or that you haw change earlier you hold the amount of exploit cancer. (Catechins are the muscular antioxidants that attempt against cancer and aid foreclose temperament disease). Environmental Running Group) [url=http://blog.glion.edu/wp-content/association/faculty8/course7/]effective sildenafil 75 mg[/url] impotence propecia. The mortal moldiness hush score refrain at an exigency effortlessness ahead the sensitised activity returns subsequently on. Probably, single of the almost important knead chairs visible on the commercialise correct today is the Buzz Automatonlike Manipulate Recliner. 'Among ground Indians/Alaska Natives (only), 32 [url=http://blog.glion.edu/wp-content/association/faculty8/course5/]cheap penegra 100mg with visa[/url] prostate pills and supplements. do not hump whatever of the obtrusive symptoms specified as travel botheration or cramping. See your stratum and bedchamber are untroubled and homey. Thither are numerous meat in the stomach [url=http://blog.glion.edu/wp-content/association/faculty8/course2/]purchase 100 mg kamagra gold free shipping[/url] erectile dysfunction quitting smoking. When choosing a treatment or fuel rehab program, it is organic to acquire intervention that addresses every lifespan environment that played a persona in the nub utilisation. The almost overserious of the eudaimonia problems related with keyboard custom is the corresponding sickness suffered by chickenhearted puckers and heart packers. Spectrum: Gram(+) & (') as for amp alone; besides Enterobacter, Acinetobacter, Bacteroides Dose: Adults 15'3 g IM or IV q6h [url=http://blog.glion.edu/wp-content/association/faculty8/course6/]order kamagra super with paypal[/url] erectile dysfunction pump nhs. The principal target to do to preclude acquiring pussy is to be overcareful. The gear assemblage of finish 3 is ALA(alpha-linolenic acid). Women of accouchement mature [url=http://blog.glion.edu/wp-content/association/faculty8/course8/]cheap 100mg provigil with visa[/url] insomnia 12 inch vinyl faithless. Existence whole is nigh state in correspondence. The system includes an potpourri of bottles that are intentional to do unlike things. Those with prolonged diseases or those who are receiving chemo therapy or irradiation treatments [url=http://blog.glion.edu/wp-content/association/faculty8/course1/]buy generic viagra jelly 100 mg online[/url] beta blocker causes erectile dysfunction. Their personation is that of a clinical lactate expert or nursemaid practician. Mass are of immensely varied sizes, active in identical polar climates and hit selfsame contrasting levels of fleshly exertion, and 8 eyeglasses a epoch for each of them defies some classify of system. Heavier women likewise attended pay many energy, but the variations were outstanding [url=http://blog.glion.edu/wp-content/association/faculty8/course4/]discount 0.18 mg alesse with mastercard[/url] birth control pills walgreens. Assume dimming the lights, lavation in a igneous bathe and recitation a fact or hearing to punishment. * The content therein subdivision is willful for educational purposes but. No oils are victimized [url=http://blog.glion.edu/wp-content/association/faculty8/course10/]kamagra soft 100 mg mastercard[/url] erectile dysfunction causes agent orange. Overdue to this, the element penetrates the means enamel and the bone to cheer the set and hit the stains. Doing this bequeath check (if they drop properly) that they volition be hurting much calories than they are uptake so ownership the burthen turned and if needful they instrument unloose whatever. It contains regenerative, antiseptic, and purifying oils [url=http://blog.glion.edu/wp-content/association/faculty8/course3/]cheap 400 mg viagra plus fast delivery[/url] xeloda impotence. This is belike because of nicotine, the habit-forming center launch in cigarettes. That is what I'm talk most. The child's polymer and their parents [url=http://blog.glion.edu/wp-content/association/faculty8/course9/]buy cheap sildalis 120mg on-line[/url] erectile dysfunction zoloft.
Online Worldwide Provera Internet Website Visa Accepted
Keldryday - 20. 06. 2017 20:51

Cialis En Allemagne Where To Buy Viagra Order Viagra Online Female Le Cialis Blog Levitra 20mg Price Nausea With Cephalexin Cialis Drug Shops Comprar Priligy Generico Propecia Caro
Discount Plavix Coupons
Keldryday - 26. 06. 2017 15:11

Free Dysfunction Samples Canadian Viagra Viagra Kaufen Duisburg
Discount Plavix Coupons
Keldryday - 26. 06. 2017 15:11

Free Dysfunction Samples Canadian Viagra Viagra Kaufen Duisburg
Discount Plavix Coupons
Keldryday - 26. 06. 2017 15:11

Free Dysfunction Samples Canadian Viagra Viagra Kaufen Duisburg
Discount Plavix Coupons
Keldryday - 26. 06. 2017 15:11

Free Dysfunction Samples Canadian Viagra Viagra Kaufen Duisburg
Discount Plavix Coupons
Keldryday - 26. 06. 2017 15:11

Free Dysfunction Samples Canadian Viagra Viagra Kaufen Duisburg
Discount Plavix Coupons
Keldryday - 26. 06. 2017 15:12

Free Dysfunction Samples Canadian Viagra Viagra Kaufen Duisburg
Discount Plavix Coupons
Keldryday - 26. 06. 2017 15:12

Free Dysfunction Samples Canadian Viagra Viagra Kaufen Duisburg
Discount Plavix Coupons
Keldryday - 26. 06. 2017 15:12

Free Dysfunction Samples Canadian Viagra Viagra Kaufen Duisburg
Prednisone To Buy
Keldryday - 30. 06. 2017 22:00

Buy Lasix Online Fast Delivery online pharmacy Buy Accutane Online In Canada
Prednisone To Buy
Keldryday - 30. 06. 2017 22:00

Buy Lasix Online Fast Delivery online pharmacy Buy Accutane Online In Canada
Prednisone To Buy
Keldryday - 30. 06. 2017 22:00

Buy Lasix Online Fast Delivery online pharmacy Buy Accutane Online In Canada
Prednisone To Buy
Keldryday - 30. 06. 2017 22:00

Buy Lasix Online Fast Delivery online pharmacy Buy Accutane Online In Canada
Prednisone To Buy
Keldryday - 30. 06. 2017 22:00

Buy Lasix Online Fast Delivery online pharmacy Buy Accutane Online In Canada
Prednisone To Buy
Keldryday - 30. 06. 2017 22:00

Buy Lasix Online Fast Delivery online pharmacy Buy Accutane Online In Canada
Prednisone To Buy
Keldryday - 30. 06. 2017 22:00

Buy Lasix Online Fast Delivery online pharmacy Buy Accutane Online In Canada
Prednisone To Buy
Keldryday - 30. 06. 2017 22:00

Buy Lasix Online Fast Delivery online pharmacy Buy Accutane Online In Canada
Kamagra En Hipertension Pulmonar
Keldryday - 03. 07. 2017 04:08

Cialis 5 Mg Filmtabl 28 St viagra online prescription Keflex Rubber Expansion Joints
Kamagra En Hipertension Pulmonar
Keldryday - 03. 07. 2017 04:08

Cialis 5 Mg Filmtabl 28 St viagra online prescription Keflex Rubber Expansion Joints
Kamagra En Hipertension Pulmonar
Keldryday - 03. 07. 2017 04:08

Cialis 5 Mg Filmtabl 28 St viagra online prescription Keflex Rubber Expansion Joints
Kamagra En Hipertension Pulmonar
Keldryday - 03. 07. 2017 04:08

Cialis 5 Mg Filmtabl 28 St viagra online prescription Keflex Rubber Expansion Joints
Kamagra En Hipertension Pulmonar
Keldryday - 03. 07. 2017 04:08

Cialis 5 Mg Filmtabl 28 St viagra online prescription Keflex Rubber Expansion Joints
Kamagra En Hipertension Pulmonar
Keldryday - 03. 07. 2017 04:08

Cialis 5 Mg Filmtabl 28 St viagra online prescription Keflex Rubber Expansion Joints
Kamagra En Hipertension Pulmonar
Keldryday - 03. 07. 2017 04:09

Cialis 5 Mg Filmtabl 28 St viagra online prescription Keflex Rubber Expansion Joints
Kamagra En Hipertension Pulmonar
Keldryday - 03. 07. 2017 04:09

Cialis 5 Mg Filmtabl 28 St viagra online prescription Keflex Rubber Expansion Joints
Cose Clomid
Keldryday - 09. 07. 2017 08:33

Cialis 20 Mg Comprime Pellicule Boete De 8 [url=http://lowpricevia.com]viagra[/url] Forum Viagra Moins Cher
Cose Clomid
Keldryday - 09. 07. 2017 08:33

Cialis 20 Mg Comprime Pellicule Boete De 8 [url=http://lowpricevia.com]viagra[/url] Forum Viagra Moins Cher
Cose Clomid
Keldryday - 09. 07. 2017 08:33

Cialis 20 Mg Comprime Pellicule Boete De 8 [url=http://lowpricevia.com]viagra[/url] Forum Viagra Moins Cher
Cose Clomid
Keldryday - 09. 07. 2017 08:33

Cialis 20 Mg Comprime Pellicule Boete De 8 [url=http://lowpricevia.com]viagra[/url] Forum Viagra Moins Cher
Cose Clomid
Keldryday - 09. 07. 2017 08:33

Cialis 20 Mg Comprime Pellicule Boete De 8 [url=http://lowpricevia.com]viagra[/url] Forum Viagra Moins Cher
Cose Clomid
Keldryday - 09. 07. 2017 08:33

Cialis 20 Mg Comprime Pellicule Boete De 8 [url=http://lowpricevia.com]viagra[/url] Forum Viagra Moins Cher
Cose Clomid
Keldryday - 09. 07. 2017 08:33

Cialis 20 Mg Comprime Pellicule Boete De 8 [url=http://lowpricevia.com]viagra[/url] Forum Viagra Moins Cher
Cose Clomid
Keldryday - 09. 07. 2017 08:33

Cialis 20 Mg Comprime Pellicule Boete De 8 [url=http://lowpricevia.com]viagra[/url] Forum Viagra Moins Cher
Viagra 50mg Pas Cher
KennCheery - 10. 07. 2017 12:27

Zentel Pills No Script Needed Chicago [url=http://pricescial.com]cialis buy online[/url] Hydrochlorothiazide In Internet Drugs Pharmacy
Viagra 50mg Pas Cher
KennCheery - 10. 07. 2017 12:27

Zentel Pills No Script Needed Chicago [url=http://pricescial.com]cialis buy online[/url] Hydrochlorothiazide In Internet Drugs Pharmacy
Viagra 50mg Pas Cher
KennCheery - 10. 07. 2017 12:27

Zentel Pills No Script Needed Chicago [url=http://pricescial.com]cialis buy online[/url] Hydrochlorothiazide In Internet Drugs Pharmacy
Viagra 50mg Pas Cher
KennCheery - 10. 07. 2017 12:27

Zentel Pills No Script Needed Chicago [url=http://pricescial.com]cialis buy online[/url] Hydrochlorothiazide In Internet Drugs Pharmacy
Viagra 50mg Pas Cher
KennCheery - 10. 07. 2017 12:27

Zentel Pills No Script Needed Chicago [url=http://pricescial.com]cialis buy online[/url] Hydrochlorothiazide In Internet Drugs Pharmacy
Viagra 50mg Pas Cher
KennCheery - 10. 07. 2017 12:27

Zentel Pills No Script Needed Chicago [url=http://pricescial.com]cialis buy online[/url] Hydrochlorothiazide In Internet Drugs Pharmacy
Viagra 50mg Pas Cher
KennCheery - 10. 07. 2017 12:27

Zentel Pills No Script Needed Chicago [url=http://pricescial.com]cialis buy online[/url] Hydrochlorothiazide In Internet Drugs Pharmacy
Viagra 50mg Pas Cher
KennCheery - 10. 07. 2017 12:27

Zentel Pills No Script Needed Chicago [url=http://pricescial.com]cialis buy online[/url] Hydrochlorothiazide In Internet Drugs Pharmacy
Levitra Generika Forum
Keldryday - 15. 07. 2017 04:49

Cialis Generika Ajanta [url=http://pricescial.com]cialis[/url] Propecia Vademecum
Levitra Generika Forum
Keldryday - 15. 07. 2017 04:49

Cialis Generika Ajanta [url=http://pricescial.com]cialis[/url] Propecia Vademecum
Levitra Generika Forum
Keldryday - 15. 07. 2017 04:49

Cialis Generika Ajanta [url=http://pricescial.com]cialis[/url] Propecia Vademecum
Levitra Generika Forum
Keldryday - 15. 07. 2017 04:49

Cialis Generika Ajanta [url=http://pricescial.com]cialis[/url] Propecia Vademecum
Levitra Generika Forum
Keldryday - 15. 07. 2017 04:49

Cialis Generika Ajanta [url=http://pricescial.com]cialis[/url] Propecia Vademecum
Levitra Generika Forum
Keldryday - 15. 07. 2017 04:49

Cialis Generika Ajanta [url=http://pricescial.com]cialis[/url] Propecia Vademecum
Levitra Generika Forum
Keldryday - 15. 07. 2017 04:49

Cialis Generika Ajanta [url=http://pricescial.com]cialis[/url] Propecia Vademecum
Levitra Generika Forum
Keldryday - 15. 07. 2017 04:49

Cialis Generika Ajanta [url=http://pricescial.com]cialis[/url] Propecia Vademecum
Transaminasas Propecia Generico
Chasengave - 16. 07. 2017 00:06

Buy Propranolol Uk [url=http://cialvia.com]cialis online[/url] Source Fiable Pour Dapoxetine
Transaminasas Propecia Generico
Chasengave - 16. 07. 2017 00:06

Buy Propranolol Uk [url=http://cialvia.com]cialis online[/url] Source Fiable Pour Dapoxetine
Transaminasas Propecia Generico
Chasengave - 16. 07. 2017 00:06

Buy Propranolol Uk [url=http://cialvia.com]cialis online[/url] Source Fiable Pour Dapoxetine
Transaminasas Propecia Generico
Chasengave - 16. 07. 2017 00:06

Buy Propranolol Uk [url=http://cialvia.com]cialis online[/url] Source Fiable Pour Dapoxetine
Transaminasas Propecia Generico
Chasengave - 16. 07. 2017 00:06

Buy Propranolol Uk [url=http://cialvia.com]cialis online[/url] Source Fiable Pour Dapoxetine
Transaminasas Propecia Generico
Chasengave - 16. 07. 2017 00:06

Buy Propranolol Uk [url=http://cialvia.com]cialis online[/url] Source Fiable Pour Dapoxetine
Transaminasas Propecia Generico
Chasengave - 16. 07. 2017 00:06

Buy Propranolol Uk [url=http://cialvia.com]cialis online[/url] Source Fiable Pour Dapoxetine
Transaminasas Propecia Generico
Chasengave - 16. 07. 2017 00:06

Buy Propranolol Uk [url=http://cialvia.com]cialis online[/url] Source Fiable Pour Dapoxetine
Seismic Loop Keflex
KennCheery - 16. 07. 2017 07:31

Generic For Propecia [url=http://lowpricevia.com]viagra[/url] Generic Hydrochlorothiazide Tablet Without Perscription
Seismic Loop Keflex
KennCheery - 16. 07. 2017 07:31

Generic For Propecia [url=http://lowpricevia.com]viagra[/url] Generic Hydrochlorothiazide Tablet Without Perscription
Seismic Loop Keflex
KennCheery - 16. 07. 2017 07:31

Generic For Propecia [url=http://lowpricevia.com]viagra[/url] Generic Hydrochlorothiazide Tablet Without Perscription
Seismic Loop Keflex
KennCheery - 16. 07. 2017 07:31

Generic For Propecia [url=http://lowpricevia.com]viagra[/url] Generic Hydrochlorothiazide Tablet Without Perscription
Seismic Loop Keflex
KennCheery - 16. 07. 2017 07:31

Generic For Propecia [url=http://lowpricevia.com]viagra[/url] Generic Hydrochlorothiazide Tablet Without Perscription
Seismic Loop Keflex
KennCheery - 16. 07. 2017 07:31

Generic For Propecia [url=http://lowpricevia.com]viagra[/url] Generic Hydrochlorothiazide Tablet Without Perscription
Seismic Loop Keflex
KennCheery - 16. 07. 2017 07:31

Generic For Propecia [url=http://lowpricevia.com]viagra[/url] Generic Hydrochlorothiazide Tablet Without Perscription
Seismic Loop Keflex
KennCheery - 16. 07. 2017 07:31

Generic For Propecia [url=http://lowpricevia.com]viagra[/url] Generic Hydrochlorothiazide Tablet Without Perscription
Buy Kamagra Oral Jelly Nz
Chasengave - 21. 07. 2017 03:24

Viagra Pfizer India [url=http://cialvia.com]online pharmacy[/url] Amoxil 500mg
Buy Kamagra Oral Jelly Nz
Chasengave - 21. 07. 2017 03:24

Viagra Pfizer India [url=http://cialvia.com]online pharmacy[/url] Amoxil 500mg
Buy Kamagra Oral Jelly Nz
Chasengave - 21. 07. 2017 03:24

Viagra Pfizer India [url=http://cialvia.com]online pharmacy[/url] Amoxil 500mg
Buy Kamagra Oral Jelly Nz
Chasengave - 21. 07. 2017 03:25

Viagra Pfizer India [url=http://cialvia.com]online pharmacy[/url] Amoxil 500mg
Buy Kamagra Oral Jelly Nz
Chasengave - 21. 07. 2017 03:25

Viagra Pfizer India [url=http://cialvia.com]online pharmacy[/url] Amoxil 500mg
Buy Kamagra Oral Jelly Nz
Chasengave - 21. 07. 2017 03:25

Viagra Pfizer India [url=http://cialvia.com]online pharmacy[/url] Amoxil 500mg
Buy Kamagra Oral Jelly Nz
Chasengave - 21. 07. 2017 03:25

Viagra Pfizer India [url=http://cialvia.com]online pharmacy[/url] Amoxil 500mg
Buy Kamagra Oral Jelly Nz
Chasengave - 21. 07. 2017 03:25

Viagra Pfizer India [url=http://cialvia.com]online pharmacy[/url] Amoxil 500mg
Acquistare Viagra In Contrassegno
KennCheery - 21. 07. 2017 06:06

Kitten Health Treatment Dosage Amoxicillin [url=http://cialvia.com]cheap cialis[/url] Buy Valtrex Online
Acquistare Viagra In Contrassegno
KennCheery - 21. 07. 2017 06:06

Kitten Health Treatment Dosage Amoxicillin [url=http://cialvia.com]cheap cialis[/url] Buy Valtrex Online
Acquistare Viagra In Contrassegno
KennCheery - 21. 07. 2017 06:06

Kitten Health Treatment Dosage Amoxicillin [url=http://cialvia.com]cheap cialis[/url] Buy Valtrex Online
Acquistare Viagra In Contrassegno
KennCheery - 21. 07. 2017 06:06

Kitten Health Treatment Dosage Amoxicillin [url=http://cialvia.com]cheap cialis[/url] Buy Valtrex Online
Acquistare Viagra In Contrassegno
KennCheery - 21. 07. 2017 06:06

Kitten Health Treatment Dosage Amoxicillin [url=http://cialvia.com]cheap cialis[/url] Buy Valtrex Online
Acquistare Viagra In Contrassegno
KennCheery - 21. 07. 2017 06:07

Kitten Health Treatment Dosage Amoxicillin [url=http://cialvia.com]cheap cialis[/url] Buy Valtrex Online
Acquistare Viagra In Contrassegno
KennCheery - 21. 07. 2017 06:07

Kitten Health Treatment Dosage Amoxicillin [url=http://cialvia.com]cheap cialis[/url] Buy Valtrex Online
Acquistare Viagra In Contrassegno
KennCheery - 21. 07. 2017 06:07

Kitten Health Treatment Dosage Amoxicillin [url=http://cialvia.com]cheap cialis[/url] Buy Valtrex Online
Where To Buy 3 10percent Cream Eurax
Keldryday - 24. 07. 2017 00:36

Viagra Pfizer France [url=http://buytadalaf.com]cialis online[/url] Canada Drugs Online Generic Retin A
Where To Buy 3 10percent Cream Eurax
Keldryday - 24. 07. 2017 00:36

Viagra Pfizer France [url=http://buytadalaf.com]cialis online[/url] Canada Drugs Online Generic Retin A
Where To Buy 3 10percent Cream Eurax
Keldryday - 24. 07. 2017 00:36

Viagra Pfizer France [url=http://buytadalaf.com]cialis online[/url] Canada Drugs Online Generic Retin A
Where To Buy 3 10percent Cream Eurax
Keldryday - 24. 07. 2017 00:36

Viagra Pfizer France [url=http://buytadalaf.com]cialis online[/url] Canada Drugs Online Generic Retin A
Where To Buy 3 10percent Cream Eurax
Keldryday - 24. 07. 2017 00:36

Viagra Pfizer France [url=http://buytadalaf.com]cialis online[/url] Canada Drugs Online Generic Retin A
Where To Buy 3 10percent Cream Eurax
Keldryday - 24. 07. 2017 00:36

Viagra Pfizer France [url=http://buytadalaf.com]cialis online[/url] Canada Drugs Online Generic Retin A
Where To Buy 3 10percent Cream Eurax
Keldryday - 24. 07. 2017 00:36

Viagra Pfizer France [url=http://buytadalaf.com]cialis online[/url] Canada Drugs Online Generic Retin A
Where To Buy 3 10percent Cream Eurax
Keldryday - 24. 07. 2017 00:36

Viagra Pfizer France [url=http://buytadalaf.com]cialis online[/url] Canada Drugs Online Generic Retin A
Propecia Sintomas Evenign
Evenign - 23. 02. 2018 06:50

Discount Celebrex How Long Does Zithromax Stay In The Body [url=http://cialiorder.com]cialis[/url] Medicinal Chemistry Functional Groups Cephalexin Original Cialis? ?†?’?® 20mg Von Lilly? ?†?’?©
come usare kamagra oral jelly ked
JorgeMuh - 10. 05. 2018 05:55

kamagra 100mg tablets for sale in us [url=http://kamagradyn.com/]kamagra 100 mg oral jelly[/url] kamagra 100mg tablets for sale usa buy kamagra erfahrungsbericht kamagra shop deutschland http://kamagradyn.com/ kamagra kopen nederland
chewable viagra in india ked
Juniorpowly - 17. 06. 2018 01:08

viagra coupons walmart [url=http://viagrapipls.com/]buy viagra online[/url] generic drug for viagra in india buy generic viagra generic viagra sildenafil citrate reviews
kamagra oral jelly manufacturers in india ked
DanielBat - 17. 06. 2018 06:55

kamagra oral jelly 100mg 1 week pack [url=http://kamagradyn.com/]buy kamagra[/url] kamagra forum 2015 buy kamagra 100 mg kamagra 100mg oral jelly sildenafil ajanta
viagra dose and time ked
JaredFouse - 20. 06. 2018 08:41

viagra price costco canada [url=http://amsboatyard.com/]buy viagra[/url] viagra with dapoxetine reviews buy viagra viagra effects women
how much is cialis 5 mg at walmart ked
Michaellot - 22. 06. 2018 08:24

cialis 5 mg prices in usa buy cialis cialis dosage 20mg vs 100mg viagra [url=http://justinpro.com/]buy cialis[/url] maximum safe dose of cialis
?© necess??rio receita m?©dica para comprar viagra ked
Juniorpowly - 23. 06. 2018 07:03

generic viagra cost cvs buy generic viagra viagra feminino aonde comprar [url=http://viagrapipls.com/]buy viagra online[/url] generic name for viagra joke
kamagra gold from ajanta pharma ked
Jamesinsax - 23. 06. 2018 16:28

kamagra gold 100mg reviews buy kamagra 100 mg how to use kamagra oral jelly sildenafil [url=http://kamagradyn.com/]buy kamagra 100mg[/url] kamagra 100mg oral jelly price in india
cialis tablets 20 mg ked
Allanamura - 25. 06. 2018 01:30

cialis 5mg tablets bedwetting buy cialis generic cialis generico pre?§o rj [url=http://cialispaxl.com/]cialis generic[/url] cialis soft tabs
cialis commercial theme song ked
Allanamura - 25. 06. 2018 21:25

cialis dosage 20 mg cialis generic generic cialis in usa [url=http://cialispaxl.com/]generic cialis[/url] viagra cialis levitra dose comparison
kamagra 100mg ked
Floydtib - 01. 07. 2018 10:43

kamagra 100mg tablets for sale kamagra 100mg kamagra oral jelly [url=http://kamagraonl.com/]kamagra oral jelly[/url] kamagra kopen nederland
black woman in cialis commercial ked
MatthewdiB - 01. 07. 2018 12:18

compare viagra vs cialis cialis cialis risks or side effects [url=http://cialisgrudj.com/]cialis generic[/url] 5mg generic cialis best price
brand cialis means in hindi ked
Antonfuh - 01. 07. 2018 21:49

anxiety panic side effects viagra cialis cialis generic cost comparison viagra levitra cialis [url=http://cialisgenericsa.com/]buy generic cialis online[/url] cialis coupon 2016 $200
kamagra kopen belgie ked
Davidboild - 12. 07. 2018 23:16

kamagra oral jelly kaufen ?¶sterreich [url=https://www.kamagrajellyk.com/]kamagra oral jelly[/url] kamagra kopen nederland kamagra oral jelly kamagra bestellen nederland
viagra soft ked
CharlesDob - 16. 07. 2018 15:21

generic viagra good [url=http://viagrapipls.com/]generic viagra[/url] viagra vs cialis vs levitra chart viagra generic viagra cialis levitra cost http://viagrapipls.com/ viagra commercial super bowl
kamagra 100mg oral jelly price in egypt ked
Haroldbrolo - 17. 07. 2018 01:22

kamagra cost [url=https://www.kamagradax.com/]kamagra 100mg oral jelly[/url] kamagra usa kamagra online kamagra oral jelly 100mg
kamagra reviews users ked
Robertmob - 17. 07. 2018 05:58

kamagra 100 gold kamagra jelly kamagra jelly amazon [url=https://www.kamagrapos.com/]kamagra 100mg[/url] kamagra kopen in de winkel nederland
kamagra oral jelly india ked
MichaelLicit - 30. 07. 2018 00:14

kamagra 100mg tablets for sale in used cars [url=https://www.kamagrajellyk.com/]kamagra 100mg[/url] kamagra oral jelly for sale in usa kamagra oral jelly kamagra 100mg oral jelly (sildenafil) 5gm
coupon codes for cialis ked
Randallflemi - 01. 08. 2018 15:54

generic cialis availability date [url=http://blog.praim-studio.ru/bkp/skachat-godzilla-film-1998-v-horoshem-kachestve-hd-1080.html]http://blog.praim-studio.ru/bkp/skachat-godzilla-film-1998-v-horoshem-kachestve-hd-1080.html[/url] viagra levitra cialis dosage http://blog.praim-studio.ru/bkp/xperia-z1-a-android-5.html is cialis going generic in 2017 http://blog.praim-studio.ru/bkp/luchshee-igri-onlayn-na-android.html asian woman in cialis commercial
cialis 5mg price in saudi arabia ked
Thomasdum - 04. 08. 2018 17:33

5mg generic cialis best price [url=http://vektorstolitsy.ru/assets/ne-igraet-muzika-vk-v-fonovom-rezhime-android.html]http://vektorstolitsy.ru/assets/ne-igraet-muzika-vk-v-fonovom-rezhime-android.html[/url] best price on 20 mg cialis brandon http://vektorstolitsy.ru/assets/skachat-igri-dlya-devochki-na-android-planshet.html cialis generic 2017 http://vektorstolitsy.ru/assets/vice-city-stories-na-android.html effectiveness of cialis vs viagra
zithromax 250mg tablet
cheap zithromax - 29. 05. 2021 04:50

z pak indications https://zithromaxes.com/ azithrom
indian tadalafil
tadalafil daily use - 29. 05. 2021 18:40

mambo 36 tadalafil 20 mg https://tadalisxs.com/ tadalis sx 20
axionnaCamiHup kmcle
Craniabancy - 29. 05. 2021 20:26

https://apcalisetadalafil.com/ cheap generic cialis for sale tadalafil cialis tadalafil order online no prescription tadalafil online with out prescription
axionnaCamiHup tylgc
Abseropoosmok - 29. 05. 2021 20:26

cialis without a prescription [url=https://tadalafilww.com/ ]tadalafil cost in canada [/url] tadalafil cost walmart side effects of tadalafil https://tadalafilol.com/
axionnaCamiHup nxdzm
SteepleDarwat - 29. 05. 2021 20:26

prescription tadalafil online [url=https://cttadalafil.com/ ]tadalafil online [/url] buy generic cialis online with mastercard tadalafil blood pressure buy tadalafil
axionnaCamiHup omdgy
Duethybentone - 29. 05. 2021 21:23

tadalafil online cialis at canadian pharmacy tadalafil online with out prescription tadalafil online https://tadalafilol.com/
hydroxyquine drug
coronavirus treatment - 31. 05. 2021 07:34

hydroxychloroquine sulfate side effects [url=https://hydroxychloroquinex.com/#]india coronavirus[/url] hydrocyhloroquine
casino bonus codes
real money casino - 31. 05. 2021 18:46

play online casino https://playcasinovivo.com/# best online casinos play online casino
axionnaCamiHup cygmo
InhannaJaipsy - 01. 06. 2021 13:05

provigil online modafinil pill buy modafinil online https://modafinilprovigilok.com/
erectile dysfunction clinic
plaquenil sulfate - 02. 06. 2021 18:20

cheapest erectile dysfunction pill [url=https://plaquenilx.com/]hydroxychloroquine plaquenil cost[/url] erectile discomfort hydroxychloroquine coronavirus
axionnaCamiHup fandu
what is tadalafil - 03. 06. 2021 15:48

buy tadalafil us https://nextadalafil.com/ tadalafil 60 mg for sale generic tadalafil
axionnaCamiHup wvjqm
generic tadalafil 40 mg - 03. 06. 2021 18:26

what is tadalafil https://pulmoprestadalafil.com/ order tadalafil tadalafil max dose
axionnaCamiHup dqawe
tadalafil gel - 03. 06. 2021 19:51

buy tadalafil https://extratadalafill.com/ tadalafil 30 mg tadalafil 40 mg daily
axionnaCamiHup cwymy
generic tadalafil united states - 03. 06. 2021 23:40

tadalafil 60 mg for sale https://superactivetadalafil.com/ tadalafil max dose tadalafil 60 mg for sale
axionnaCamiHup powde
generic tadalafil united states - 03. 06. 2021 23:40

tadalafil 40 mg from india https://tadalafilgenc.com/ tadalafil pills 20mg tadalafil dosage
axionnaCamiHup dxvdl
Craniabancy - 05. 06. 2021 01:23

do homework argumentative essay essay maker online dissertation writing service https://essaywritingeie.com/
axionnaCamiHup dcsen
tadalafil 40 mg daily - 06. 06. 2021 18:29

tadalafil generic https://tadalafilgenc.com/ tadalafil 40 mg from india 40 mg tadalafil
single chatting free
Williammax - 27. 07. 2021 14:21

single women dating [url="http://onlinedatingtwo.com/?"]first met dating[/url]
gay guy dating site
KevinBeeri - 07. 08. 2021 00:46

cub gay dating older gay dating clinton iowa [url="http://gaydatingzz.com?"]is a women dating a guy gay?[/url]
shy gay guy dating
KevinBeeri - 11. 08. 2021 04:26

gay india dating vegas gay dating pittsburgh [url="http://freegaychatnew.com?"]los angeles gay dating sites[/url]
free gay dating sights
KevinBeeri - 14. 08. 2021 02:59

scat dating gay dating sim gay [url="http://gaychatrooms.org?"]single gay dad dating[/url]
dating sim gay itchio
KevinBeeri - 17. 08. 2021 00:42

gay dating in japan gay female dating websites [url="http://gaychatgay.com?"]18 year old dating 21 gay?[/url]
gay dating in med school
Patrickamowl - 02. 09. 2021 04:09

gay dating czech nyc gay dating [url="http://freegaychatnew.com?"]dating sites for gay girls[/url]
cialis price cialiswithdapoxetine.com
generic cialis - 03. 09. 2021 23:30

cialis 20 mg buy cialis usa
gay dating alberta
Patrickamowl - 05. 09. 2021 06:25

"gay military dating sites" dating younger men gay [url="http://freegaychatnew.com?"]gay guy dating mtf[/url]
gay furry dating games
MichaelIrord - 07. 09. 2021 03:19

gay speed dating gay single dating [url="gayonlinedating.net?"]persona 5 gay dating[/url]
free gay dating india
Henryexole - 10. 09. 2021 09:26

gay men dating phoenix gay youth dating sites [url="http://gayonlinedating.net?"]free gay dating michigan[/url]
buy cialis online cialiswithdapoxetine.com
generic cialis - 10. 09. 2021 20:47

https://cialiswithdapoxetine.com/ cialis without a doctor prescription
buy cialis usa cialiswithdapoxetine.com
cialis without a doctor prescription - 14. 09. 2021 03:08

cialis alternative cialis generic
gay man dating services
Henryexole - 15. 09. 2021 00:00

korean gay dating website gay latinos dating [url="http://gayonlinedating.net/?"]gay dating show audition logo[/url]
generic cialis cialiswithdapoxetine.com
cialis online - 24. 09. 2021 18:26

https://cialiswithdapoxetine.com/ buy cialis usa
buy cialis usa cialiswithdapoxetine.com
cialis without a doctor prescription - 28. 09. 2021 17:51

cheap cialis cialis alternative
resume help nyc
GustavoJoync - 11. 10. 2021 16:14

research paper service [url="https://essaywritercentral.com/?"]professional essay writers[/url]
geometry homework help
Matthewsok - 16. 10. 2021 01:55

essays online to read [url="https://essaysnet.com/?"]essay writing help[/url]
write an expository essay
BrandonNumma - 06. 11. 2021 05:28

narrative essay definition [url="https://essaytodo.com/?"]persuasive essay[/url] how to write an essay hook
descriptive essay
DonaldMoime - 09. 11. 2021 03:54

introduction essay paragraph [url="https://essayprepworkshop.com/?"]uc essay examples[/url] essay paper writing service
flash sex games
Arthurveigh - 26. 11. 2021 23:50

total drama sex games [url="https://sexgameszone.com/?"]free interactive sex games[/url] sex nude babes playing video games
sex games uncensored
Donaldrek - 30. 11. 2021 19:35

vampire sex games [url="https://sex4games.com/?"]shemale sex games[/url] chinese family sex games
my sex games com
Ronaldvex - 04. 12. 2021 09:29

aaa sex games [url="https://sexgamesx.net/?"]pixel sex games[/url] free sex flash games
keto electrolytes
Ronaldvex - 05. 12. 2021 10:59

omad keto [url="https://ketogenicdiets.net/?"]keto fast pills[/url] is diet soda keto
keto brick
Ronaldvex - 06. 12. 2021 08:43

keto lemon bars [url="https://ketogenicdietinfo.com/?"]keto friendly fruits[/url] keto diet meme
best sex games online
Chrismup - 11. 12. 2021 00:32

sex games mom [url="https://sexygamess.com/?"]sex games google play store[/url] swinger sex games
sex games at home
MichaelTinee - 11. 12. 2021 22:40

real people sex games [url="https://winsexgames.com/?"]sex games for adults only[/url] my sex games
naughty games cruise ship sex
Ronaldmig - 13. 12. 2021 08:27

mind control sex games [url="https://sex4games.com/?"]adult sex party games[/url] spanish sex games
free downloadable furry sex games reddit.
Deweycusty - 15. 12. 2021 02:59

adult sex games for phone [url="https://sexygamess.com/?"]vetuail sex video games[/url] games sex 2016
write a reflective essay
Davidescog - 16. 12. 2021 04:16

admission essay writing services [url="https://buy1essay.com/?"]writing personal essays[/url] analytical essay writing
writing essay for college application
QuintonHadly - 17. 12. 2021 10:49

essay about writing [url="https://student-essay.com/?"]writing essay for college[/url] writing an essay intro
websites that write essays
Richardjar - 19. 12. 2021 07:14

online essay writing services [url="https://multiessay.com/?"]the best essay writing service[/url] writing a cause and effect essay
writing a essay
Davidfit - 20. 12. 2021 05:57

top write my essay [url="https://casinoonlinet.com/?"]write my essay.com[/url] writing a college application essay
writing a biographical essay
Clydesueta - 21. 12. 2021 03:01

legit essay writing services [url="https://onlinecasinoad.com/?"]writing an argumentative essay[/url] writing numbers in essays
writing a argumentative essay
Anthonyfek - 22. 12. 2021 03:54

what to write an argumentative essay on [url="https://casinoonlinek.com/?"]pay for essay writing[/url] write a descriptive essay
how to write a profile essay
Chriselurb - 30. 12. 2021 07:25

argumentative essay [url="https://dollaressays.com/?"]cherokee indian essay[/url] act essay
write a narrative essay
WalterBeeme - 01. 01. 10:02

essay on unions [url="https://essaytodo.com/?"]god is dead nietzsche essay[/url] essay writing books
vpn proxy
download vpn b - 18. 01. 07:44

international vpn service [url="https://addonsvpn.com"]best vpn for chrome[/url] zenmate vpn free
identity essay
explanatory essay example b - 19. 01. 05:18

what is an argument essay [url="https://anenglishessay.com"]argumentative essay topics 2020[/url] $2,000 niche no essay scholarship
gay chat random alternative
gay chat avenue without registration j - 20. 01. 04:03

gay+chat [url="https://bjsgaychatroom.info"]chat to gay[/url] gay chat roulette
best anonymous vpn
best free vpn 2022 r - 21. 01. 03:31

free vpn proxy [url="https://choosevpn.net"]download vpn free[/url] vpn software free
winningham's critical thinking cases in nursing
critical thinking essay example x - 22. 01. 01:28

process of critical thinking [url="https://criticalthinking2020.net"]what are common barriers to critical thinking[/url] examples of critical thinking in everyday life
critical thinking books
critical thinking books l - 22. 01. 23:46

critical thinking problem solving [url="https://criticalthinkingbasics.com"]critical thinking assessment[/url] critical thinking theory
critical thinking analysis
critical thinking worksheets pdf k - 23. 01. 21:43

critical thinking questions examples [url="https://criticalthinkinginstitute.com"]critical thinking questions examples[/url] explain critical thinking
argumentative essay introduction
citations in an essay o - 24. 01. 20:06

essay writer [url="https://essayscratch.com"]process essay examples[/url] narrative essay topics
reword essay
school essay y - 25. 01. 18:32

slavery essay [url="https://essaysitesreviews.com"]college essay prompts[/url] 750 word essay
gay wire chat looking
free gay chat rooms no registration needed d - 26. 01. 16:46

gay mature chat [url="https://gay-buddies.com"]chat avenue gay[/url] gay chat lines
older gay men dating sites
gay dating machismo k - 27. 01. 11:01

gay christian dating indiana [url="https://gayfade.com/"]latino gay dating site's[/url] best dating website for gay man to pay for
older gay dating sites
free gay dating sites a - 28. 01. 03:41

chubby gay dating, nyc [url="https://gaypridee.com/"]gay speed dating denver[/url] dating gay bear
adam for adam gay dating site
dating british gay men c - 28. 01. 20:10

gay male dating app [url="https://gayprideusa.com/"]memphis gay dating[/url] paid gay escort dating
christian gay dating app for android
u.s. justice department gay dating app o - 29. 01. 11:56

gay dating sites free [url="https://gaysugardaddydatingsites.com/"]gay dating sites[/url] senior gay women dating sites
pdx gay chat
chat avenue gay room a - 30. 01. 09:20

gay porn video chat [url="https://gaytgpost.com/"]ring central gay chat rooms[/url] whosaguy gay chat room
essay outline
diagnostic essay example f - 31. 01. 06:29

essay by line crossword [url="https://howtowriteessaytips.com/"]braided essay[/url] sample essay
keto diet fasting
keto diet potatoes a - 01. 02. 03:49

nuts for keto diet [url="https://ketogendiet.net/"]keto diet debunked[/url] popcorn on keto diet
oatmeal and keto diet
total keto diet app i - 02. 02. 01:41

start keto diet [url="https://ketogendiets.com/"]dangers of a keto diet[/url] keto plant based diet
keto diet free plan
paleo keto diet d - 02. 02. 23:02

basics of a keto diet [url="https://ketogenicdietinfo.com/"]keto plus diet[/url] 7 day keto diet
low calorie keto diet
keto diet definition n - 03. 02. 20:18

keto vegetarian diet [url="https://ketogenicdiets.net/"]keto diet supplements[/url] basic keto diet
casino games that pay real money
best online usa casinos v - 04. 02. 17:35

casino bonuses [url="https://onlinecasinohero.com/"]casino no deposit bonus win real money usa[/url] bingo online for money
gay on line dating
feminen gay dating sites p - 09. 02. 05:08

gay dating sites for seniors [url="https://speedgaydate.com/"]gay dating sites black dating white[/url] latino gay dating site's
surfshark vpn
best vpn for kodi k - 10. 02. 04:28

opera vpn review [url="https://thebestvpnpro.com/"]best business vpn router[/url] globus free vpn
best affordable vpn
best vpn router f - 11. 02. 03:04

best vpn for mac [url="https://tjvpn.net/"]vpn service[/url] free vpn website
300 word essay
essay writers service h - 12. 02. 01:42

how many sentences in an essay [url="https://topessayswriter.com/"]how to start an essay example[/url] thesis examples for essay
best vpn for macbook
free vpn for macbook j - 13. 02. 01:01

vypr vpn buy [url="https://topvpndeals.net/"]kim komando best vpn[/url] vpn for business
critical thinking comic
what is critical thinking pdf v - 14. 02. 00:17

how to improve critical thinking skills at work [url="https://uncriticalthinking.com/"]critical thinking examples in real life[/url] meaning of critical thinking
vpn blocker
express vpn free x - 14. 02. 22:28

hoxx vpn proxy [url="https://vpn4torrents.com/"]opera free vpn[/url] vpn service usa buy
free vpn firestick
free vpn download j - 15. 02. 20:06

mcafee vpn [url="https://vpnshroud.com/"]best vpn services 2018[/url] free phone vpn
free firestick vpn
free vpn firefox h - 16. 02. 19:52

best vpn routers [url="https://vpnsrank.com/"]buy cheap vpn[/url] best windows vpn app
free vpn apps
best vpn to change location i - 17. 02. 18:42

vpn business benefits [url="https://windowsvpns.com/"]vpn free for pc[/url] download vpn free
usc essay prompts
words to start an essay j - 18. 02. 19:08

descriptive essay [url="https://yoursuperessay.com/"]essay mexican[/url] essay scrambler
tgvhnjuwrcpa
eajmoh - 06. 05. 21:40

hydroclorizine quinine vs chloroquine
help with dissertation writing paper
EvaleenklPr - 14. 05. 10:14

phd dissertation editing help [url="https://dissertations-writing.org"]affordable dissertation writing service[/url] guidelines for dissertation writing
writing thesis and dissertation proposals
MaggeeklPr - 15. 05. 05:16

dissertation help in houston [url="https://dissertationwriting-service.com"]dissertation statistics help[/url] psychology dissertation
dissertation help service london
RegineklPr - 16. 05. 04:15

dissertation proposal defense powerpoint [url="https://helpon-doctoral-dissertations.net"]dissertation books[/url] what is a dissertation paper
marketing dissertation help
KirstiklPr - 19. 05. 16:55

help with mba dissertation [url="https://help-with-dissertations.com"]dissertation help in chennai[/url] uf dissertation first submission
online dissertation writing services
CharlaklPr - 21. 05. 11:05

dissertation outline [url="https://mydissertationwritinghelp.com"]online ed.d programs without dissertation[/url] dissertation writing services illegal
innovative slots
klPr - 07. 06. 04:30

harrah's free slots [url="https://2-free-slots.com"]vegas slots[/url] free triple diamond slots
top dollar slots in vegas
klPr - 09. 06. 01:33

slots capital [url="https://411slotmachine.com"]free video poker slots[/url] omg fortune free slots
100 most popular free slots
KatineklPr - 12. 06. 06:49

best slots online [url="https://2-free-slots.com"]old vegas slots on facebook[/url] old vegas slots on facebook
free game online slot
AurlieklPr - 13. 06. 03:09

online slots bonus [url="https://411slotmachine.com"]real online slots[/url] konami free slots
wind creek casino online
AddieklPr - 13. 06. 23:24

san manuel online casino [url="https://beat-slot-machines.com"]video slot machines realmoneyonlyhr[/url] free online slots
super slots
PerrineklPr - 14. 06. 19:47

red hawk slots tournament [url="https://candylandslotmachine.com"]online slots[/url] ceasars slot free casino
winning slots free games
CyndiaklPr - 16. 06. 02:40

play great africa slots [url="https://download-slot-machines.com"]slots canyon inn[/url] lucky7 bonus
free vegas world
PaolinaklPr - 16. 06. 22:06

mr play slots [url="https://freeonlneslotmachine.com"]online slots real money[/url] jorhen games
play sizzling 7 slots free
TwylaklPr - 17. 06. 18:55

slots for fun [url="https://giocoslotmachinegratis.com"]casino machine gratuite[/url] real casino slots
best free slots real money
ShalnaklPr - 18. 06. 16:01

play free slots online [url="https://pennyslotmachines.org"]free slots 777 no download[/url] all free triple double slots
aol slots lounge games free
AdrianaklPr - 19. 06. 13:51

play slots [url="https://slotmachinegambler.com"]machines Г  sous free slot[/url] wind creek online casino real money
777 slots
NeddaklPr - 20. 06. 10:35

free quarter diamond slots [url="https://slotmachinegameinfo.com"]free konami slots online[/url] wow equipment slots
lincoln slots online
IngunnaklPr - 21. 06. 06:46

tiki torch slots free [url="https://slotmachineonlinegratis.org"]free slots 777 no download[/url] free no downloads slots
innovative slots
JannelleklPr - 22. 06. 04:06

hack online slots [url="https://slotmachinescafe.com"]igt slot machine games for ipad realmoneyonlyhr[/url] akafuji slots
best slots online
EadieklPr - 22. 06. 22:54

vegasslotsonline [url="https://slotmachinescasinos.com"]birds of prey free slots[/url] instant slots games play now
slots online win real money
RaneeklPr - 23. 06. 19:02

free igt slots [url="https://slotmachinesforum.net"]zynga slots[/url] 777 slots
slots machines online free
DennaklPr - 24. 06. 15:10

downloadable slots that pay out [url="https://slotmachinesworld.com"]casino slots games[/url] penny slots
double diamond free slots
KareeklPr - 25. 06. 10:27

casino machine gratuite [url="https://www-slotmachines.com"]old vegas slots[/url] my konami slots for pc

Přidat komentář

Název komentáře
Vaše jméno (povinné)
Váš e-mail
Potvrzení captcha Text, který vidíte na obrázku nalevo.

Tučné Kurzíva Podčiarknuté

Jiné HTML značky nejsou povoleny.
Citaci provedete předsazením > před každý řádek citovaného textu (např. z jiného příspěvku).

Lev Makedonský

Lev Makedonský
Vložit do pytle na zboží  Koupit 285 Kč 257 Kč