Budoucnosti, Peter Crowther (ed.)

ed. Crowther Peter: Budoucnosti

Antologie Budoucnosti editora Petera Crowthera obsahuje čtyři novely britských autorů fantastiky, jejichž díla se pohybují někde na pomezí hard sci-fi a space opery. Pro české čtenáře se jedná o setkání se třemi dobrými známými (Stephen Baxter, Peter F. Hamilton a Paul McAuley) a jedním nezaslouženě opomíjeným (Ian McDonald), jemuž v češtině vyšlo pouze několik kratších prací. Mezi tyto drobty však bohužel patří i do Budoucností zařazený Příběh Tendeléo, který se před lety objevil už v Ikarii.

Společným motivem novel je vize, jak se bude vyvíjet osud lidstva v nejbližší budoucnosti, a základním tématem, jež všichni autoři řeší, je pocit zodpovědnosti, který by měl člověk tváří v tvář realitě, s níž se setkává, mít. A je jedno, jestli se to týká celého lidstva (Baxter, McDonald), nebo jednoho konkrétního člověka, jehož smetla nelítostná historie (McAuley) či obyčejné sobectví a netolerance (Hamilton).

A tak se hrdinové Baxterovy hard sci-fi Prach reality (jež patří do autorovy série Xeelee) musí vyrovnat s dilematem, jak naložit s kolaboranty – faraony, kteří spolupracovali s mimozemskou civilizací Qaxů okupujících naši planetu, když právě jenom oni jsou nositeli vzpomínek na lidskou historii. Hamiltonova novela Jak rostou stromy, odehrávající se v alternativním světě, kde Zemi vládnou rodiny dlouhověkých, je zase dvě století dlouhou detektivní honbou za vrahem mladého studenta, na jejímž pozadí člověk suverénním způsobem dobývá vesmír. Motiv kolaborace se vrací i v McAuleyho Jak se tvoří historie, kde v kulisách zničené vesmírné alternativy Paříže hledá vyslanec stopy po vůdci vzbouřenců, a zároveň se kvůli své zbabělosti stane nechtěným spoluviníkem skoro až antické tragédie neopětované lásky. McDonaldův Příběh Tendeléo zase připomene prostředím Resnickovu Kirinyagu, zde je ale lidstvo konfrontováno s mimozemskou civilizací, která sice dokáže vymýtit chudobu afrických slumů, ale zároveň lidi definitivním způsobem zcela změní.

Budoucnosti je kvalitní, lehce nadprůměrná antologie, vycházející z tradic klasické sci-fi. Místy připomene Clarka, místy Asimova a místy třeba Simaka. Zároveň ale plně reflektuje současné výdobytky vědy, a tak se jedná o pozoruhodnou konfrontaci tradičních postupů s moderními vizemi dnů příštích.

  • Peter Crowther (ed.): Budoucnosti
  • vydal: Laser-books, Plzeň 2007
  • přeložil: kolektiv překladatelů
  • obálka: Jan Patrik Krásný
  • 376 stran / 229 Kč

(převzato z magazínu Pevnost 4/2007)

17. května 2007, Jiří Popiolek