Telefonické objednávky pondělí – pátek, 9 – 17 hod. tel. 734 751 677

Angelologie, Danielle Trussoniová

Trussoni Danielle: Angelologie

Výchozí myšlenkou knihy je citát z knihy Genesis 6:1–2:
„Když se lidé začali množit na zemi a rodily se jim dcery, synové Boží viděli že dcery lidské byly překrásné, a brali si za ženy všechny jichž se jim zachtělo.“
To však nezůstalo bez následků, proto budeme citovat dále (Genesis 6:4):
„Za oněch dnů, kdy synové božští vcházeli k dcerám lidským a ty jim rodily, vznikali na zemi obři, ba ještě i potom. To jsou ti bohatýři dávnověku, mužové pověstní."

Autorka vzala tyto biblické citace doslova a po světě tedy kráčejí „pověstní“ – synové a dcery andělů strážců (Gregorové, Grigori) a lidských žen, kteří svou rasu nazvali Nefilim (český kralický překlad uvádí syny Enakovi, ekumenický překlad Anákovce, v Tóře se však překládají prostě jako obři). Autorka své náměty čerpá nejen z knihy knih, ale občas zajde až za její hranice do Knihy Henochovy (Enochovy), což je biblický text, který se nakonec do Starého zákona nedostal (apokryf).

Hlavní hrdinkou knihy je mladá jeptiška Evangeline, která žije svůj poklidný život v malém klášteře v New Yorku. Její rozsáhle popisovaný život spočívá v psaní odmítavých dopisů zájemcům o studium rozsáhlých klášterních sbírek uměleckých děl a modliteb až do chvíle, kdy se objeví mladý kunsthistorik se zvláštním zájmem o korespondenci dávno zesnulé manželky proslulého boháče a významné sběratelky umění Abigail Rockefelerové s bývalou před­stavenou kláštera.

Zdánlivě nevinná žádost spustí lavinu událostí, které se daly těžko předpokládat. Korespondence totiž může obsahovat cestu k ukrytému tajemství, o něž stojí nejen potomci padlých andělů, ale rovněž angelologové – lidé, kteří zasvětili život studiu a boji s monstry, která jen využívají lidi k vlastnímu obohacení a pohodlnému životu.
Nefilim totiž po svých andělských předcích zdědili nejen krásu, sílu a vysoký vzrůst, ale také absenci svědomí a víru ve svou nadřazenost nad lidmi, kterým skrytě vládnou. Angelologie jako věda (součást teologie) o andělech skutečně existovala a největší rozkvět zažívala ve středověku, kdy se teologové byli schopni do krve pohádat o to, kolik andělů se vejde na špičku jehly. Angelologie se zabývala především katalogizací andělů na sféry podle blízkosti k Bohu a zkoumala zjevení andělů. Podle autorky tato věda přežila do současnosti a změnila se na světskou podzemní organizaci zkoumající a bojující s Nefilim.

Z předchozího popisu by se mohlo zdát, že román je další variantou na populární vědecké detektivky Dana Browna, které často využívají náboženských motivů. Do jisté míry tomu tak i je, ale zatím co Brown čtenáře drží přibitého u knihy výbornou gradací a lavírováním na úzké hranici mezi realitou a fikcí, Trussoniová zahlcuje čitatele množstvím popisných pasáží a odboček do dětství a dospívání nejen hlavní hrdinky, ale i dalších vedlejších postav románu. Zhruba polovina díla jsou vzpomínky postav na různé situace nebo dokonce vzpomínky na čtení deníku vzpomínek další osoby o angelologické výpravě koncem prvního tisíciletí po Kristu.
Čtenáři se pak mohou vybavit vzpomínky ve vzpomínkách („Tak takové to tedy bylo“) ve hře Němý Bobeš Járy Cirmana. Rovněž se nekoná žádné velké lavírování mezi realitou a fikcí – obě strany jsou jasně odděleny a čitatel nemá problém poznat, kde končí pravda a začíná fabulace.

Román se bere velmi vážně a nenabízí žádné humorné rozptýlení. Všechny postavy jsou seriozní a boj mezi angelology a Nefilim je bojem na život a na smrt. Možná je to škoda a špetka humoru by dokázala oživit rozsáhlé suchopárné popisné pasáže. Přitom život mladé jeptišky v současném New Yorku a její setkání s bohémským kunsthistorikem přímo vybízejí k troše jiskření a nabízejí prostor pro zábavné situace.
Postava hlavní hrdinky prochází v průběhu příběhu přerodem od bohabojné jeptišky až po téměř akční hrdinku. Bohužel přitom prodělává i těžko uvěřitelné obraty, kdy bez mrknutí oka odhodí roky v klášteře i řeholní sliby a pouští se do světských dobrodružství. Je snazší uvěřit v anděly procházející se po zemi než v takový přerod. V jednu chvíli se jeptiška Evangeline trápí nad zmeškanou dobou modlitby a za okamžik se čerstvě zamilovaná akční hrdinka Evangeline v džínech vrhá zachraňovat svou babičku do kruhu nepřátel.

Závěrem lze říci, že jde o velmi zajímavé téma vezoucí se na vlně zájmu vyvolané romány Dana Browna, ale na rozdíl od nich příliš nezvládá ono skládání mozaiky skutečnosti a fikce, kde čtenář netuší v jaké části se zrovna nachází. Román není vysloveně špatný, ale trpí velmi pomalým tempem a přehlceností zbytečnými popisy. Rovněž osoba hlavní hrdinky je zpočátku popsána uvěřitelně a vyváženě, ale s postupem času se stává méně a méně realistickou. Vzhledem k oceňovanému prvním románu autorky Falling Through The Earth a zajímavému tématu se jedná o zklamání a promarněnou šanci, i když své čtenáře si román jistě najde.

  • Trussoniová, Danielle: Angelologie.
  • Překlad Markéta Demlová.
  • Obálka Jana Šťastná.
  • Knižní klub, Praha 2010.
  • 424 stran / 399 Kč.
13. ledna 2011, Piter

Diskuze k článku

Žádný příspěvek.

Přidat komentář

Název komentáře
Vaše jméno (povinné)
Váš e-mail
Potvrzení captcha Text, který vidíte na obrázku nalevo.

Tučné Kurzíva Podčiarknuté

Jiné HTML značky nejsou povoleny.
Citaci provedete předsazením > před každý řádek citovaného textu (např. z jiného příspěvku).