Noční běžci prolamují otrocká pouta fantasy, Lynn Flewelling: Návrat stínu (Noční běžci 4)

Flewelling Lynn: Návrat stínu

Návrat stínu volně navazuje na předchozí díly Nočních běžců, je v něm však rozehrána nová zápletka a podstatné události připomenuty tak, aby se v příběhu neztrácel ani čtenář, které dosud o nočních běžcích Seregilovi a Alekovi nečetl.

Skala je stále ve válce s Plenimarem a skalská královna Phoria se po smrti své matky snaží upevnit vládnoucí pozici. Čaroději Therovi nakázala rozpustit Pozorovatele a Aleka se Seregilem poslala do Aurënenu, aby přivedli domů její mladší sestru, princeznu Kliu. Na cestě z přístavu Gedre do Bokhthersy jsou však noční běžci přepadeni Zengaty a odvezeni do Plenimaru na trh s otroky.

Brzy vyjde najevo, že přepadení nebylo náhodné a že někdo měl spadeno právě na Aleka se Seregilem. Na otrokářské lodi jsou oba milenci rozděleni a jeden o druhém netuší, je-li ten druhý živý ani kde je mu konec. Zatímco starší Seregil se ocitá v pomstychtivých rukách dávného milence a zrádce, Alek je prodán alchymistovi Yhakobinovi, jenž má o mladíka zájem kvůli jeho hazadriëlfaieské krvi zděděné po matce.

Lynn Flewelling v Nočních běžcích představuje svět, v němž na jedné straně existuje relativně pokroková Skala, kde není rozdíl mezi postavením mužů a žen ve společnosti a kde je jiná sexuální orientace něčím zcela běžným, nad čím se nikdo nepozastavuje. Na druhé straně pak stojí feudální Plenimar, kde jsou lidé otroky a zachází se s nimi jako s věcmi a ještě hůř, pokud je otrok jiné rasy.

Oproti módní současné urban fantasy Lynn Flewelling v milostné lince mezi oběma protagonisty nezachází dál než k pohlazení či polibku. Intimnější situace nechává odehrát takříkajíc za oponou ložnice; klidné vody klasické fantasy touto sérií až do takové míry nečeří. V Návratu stínu autorka do vztahu Seregila a Aleka zasévá semínko sváru a žárlivosti v podobě jak lásky dávné, tak lásky nové, a zpestřuje tím tak po třech dílech relativně zevšednělou milostnou linku.

Lynn Flewelling v pěti bodech

  1. Lynn Flewelling (*1958, Presque Isle, Maine, USA) je pseudonym Lynn Elizabeth Beaulieu, americké spisovatelky, která vystudovala angličtinu a historii, později ještě starověkou řečtinu, literaturu a veterinární medicínu.
  2. Její první román Štěstí ve stínech (1996) byl magazínem Locus oceněn jako nejlepší prvotina a nominován na Compton Crook Award.
  3. Na prvotinu navázala romány Příchod tmy (1997) a Zrádcův měsíc (1999).
  4. Do světa vystavěného v Nočních běžcích se autorka vrátila v Tamířině trilogii (Dítě proroctví, Skrytý válečník, Královna věštců) a navázala na něj knihami Shadows Return (2008), The White Road (2010) a Casket of Souls (2012), které k vydání chystá i Fantom Print.
  5. Lynn Flewelling do svých knih včleňuje a zkoumá sociální otázky, zejména s ohledem na původ, postavení a pohlaví.

Naivní Alek, jak byl představen v první knize Štěstí ve stínech, už po Seregilově boku dospěl. Zachoval si sice svou otevřenou, přímou, bezelstnou povahu, ztratil ale některé zábrany a neváhá ani zabít, když jsou v ohrožení životy jeho přátel. Seregil je navenek stále ten sebejistý, drzý, vtipný frajírek, uvnitř ho však sžírají útrapy minulosti, ztráta přítele a rádce Nysandera. Obviňuje se z toho, že stáhl Aleka na scestí a že je příčinou jejich nynějších problémů. Z ostatní postav – na klasickou fantasy je jich překvapivě málo – stojí za zmínku jen staří známí Thero a Micum, kteří se vydávají hledat unesené přátele, a zrádný Ilar, jenž je tak rozporuplný, že stejně jako oba hlavní hrdinové si ani čtenář není jistý, co si o něm má myslet.

Po pomalejším rozjezdu příběhu autorka rozehrává napínavější situace teprve od okamžiku, kdy se oba noční běžci pokoušejí uniknout z otroctví, tedy až v poslední třetině románu. I do té chvíle se však dějí dostatečně poutavé věci, aby udržely čtenářovu pozornost – Seregilovo střetnutí s mužem z dávné minulosti a pravidelné noční můry jsou ale jen čajíček oproti tomu, jaké pokusy provádí alchymista s Alekem.

Čtenář sleduje oba hrdiny v rychle se střídajících kapitolách, má tak stále přehled, co se s oběma děje, nemusí se vracet spoustu stran, aby si připomněl, co se stalo naposledy v druhé linii příběhu. Na druhou stranu se tím však ztrácí to napětí, ten téměř panický strach, který mají oba milenci o sebe navzájem. Největší očekávání čtenáře tak směřuje k jedinému bodu – co vzejde z pokusů s Alekovou krví. Výsledek je rozhodně překvapivý a dá se očekávat, že sehraje roli i v dalších pokračováních.

Z pera Lynn Flewelling vzešel klasický dobrodružný fantasy příběh, který sice extrémně neohromí, ale ani nezklame. Z jejích příběhů čiší jakási laskavá, podmanivá poutavost, ale především si její hrdiny čtenář rychle a snadno oblíbí, drží jim palce a je zvědavý na jejich další patálie.

  • Lynn Flewelling: Návrat stínu (Noční běžci 4)
  • Fantom Print; 2013
  • překlad: Hana Vlčinská
  • obálka: Miquel Coimbra
  • 288 stran/ 269 Kč (v e-shopu Fantasye již za 188 Kč)
10. listopadu 2013, Renata Heitelová