Lincův John Francis Kovář 29 potí krev a bloudí prachem zkáz, Míla Linc: V prachu a krvi (JFK 29)

Linc Míla: JFK 29 - V prachu a krvi

Koho by napadlo, že missisipský záliv proudí do sedmnáctého století a k tomu do České země? Johna Francise Kováře jistě ne. Dějepis nikdy nepovažoval za silnou stránku svých vědomostí. Ovšem středověk znal jako krutou dobu, těžkou pro život, natož pro dosažení předem stanovených cílů. Ale už nemůže spoléhat na pomoc Agentury EF a do svých smělých plánů nezahrnuje možnost onemocnění.

Když se John F. K. dostane ze zajetí řeky, a na pokraji sil konečně dosáhne pevné půdy, pohlédne do očí jiné tváři smrti. Leží před ním zohavená mrtvola s fialovými boláky po těle. Zem je zplundrovaná a zpustlá a řádí zde morová epidemie. Vzápětí je pronásledován žoldáky, posléze se dozvídá bližší informace o území, na němž se ocitl. Však i v cizí a drsné historii žili dobří lidé, proto Kovář záhy navazuje přátelství s kupečkem Fabbrim, který nejenže disponuje lékem, který dokáže zmírnit postup moru v lidském metabolismu, dokonce zná i tajemného muže v kápi, k jehož tajuplné přezdívce směřují všechny nevysvětlitelné záhady, včetně osob, majících velký zájem o Johnovo dopadení.

Tři dekády pro třicetiletou válku tentokrát nestačí

Johnovi je jasné, že prošel portálem mezi světy. O třicetileté válce už také slyšel. Tahle její alternativa ale nikdy neskončila. Vestfálský mír nesjednán. Evropské národy se ničí v obrovském konfliktu. Kulturní dědictví se rozkrádají a pohřbíjí v lačnosti vojsk a v kapsách následujících lapků. Frýdlantské panství je pod železným panováním Albrechta z Valdštejna nejmocnějším v Čechách. Praha se rozpadá a její někdejší krásy a autority nyní zbývají trosky. Plzeň se podřídila područí svaté inkvizice. A Kovář se musí přes všechna úskalí dostat až na jih, do Benátek. Cestou plnou bolesti a vzpomínek, bičován volbou: být dobrým nebo zvolit menší zlo?

Míla Linc v pěti bodech

  • Narozený 13. října 1982 v Praze.
  • Je českým autorem fantasy literatury; v počátcích své tvorby se stal známý díky povídkám, v nichž se objevuje dobrodruh Roggeveev.
  • Z jeho známějších povídek lze jmenovat například Žlutého draka (dobrodružná fantasy), Děti Štěstěny (historická fantasy) nebo třeba také Skřety (inspirace Tolkienem).
  • V současné době pracuje v Městské knihovně v Praze.
  • Z jeho tvorby je vidět, že se rád nechává inspirovat dějinami, to vysvětluje jeho zájem zejména o 17. století.

Znalosti předcházejí autentičnost

Míla Linc je historikem tělem i duší. To ví každý, kdo ho zná anebo s ním alespoň párkrát hovořil či se o jeho osobu zajímal. Veřejným tajemstvím je i jeho obliba třicetileté války a období středověku. Nadto je Míla zrovna ten typ spisovatele, který nežli napíše danou scénu, tisíckrát si ji ozkouší z mnoha úhlů a ten nejšílenější, ovšem nejpravděpodobnější ve finále vtiskne do svého rukopisu. Tedy ve většině případů. Zdali se nechal unášet i mississippskými proudy nelze stoprocentně říci. A přičtou-li se k tomu hodiny soukromých studií o dobových reáliích, je třeba očekávat skutečně věrohodnou literární expedici do let minulých.

Agentovi JFK 29 určitě nelze vytýkat slohové ani stylistické chyby. Konečně je to již Lincova několikátá publikace a člověk věří, že ke své práci přistupuje zodpovědně. V knize se nachází pouze jeden nebo dva překlepy, což je v moderní fantastice jev zcela zanedbatelný. Připočte-li se k dobru i svižnost celého textu, dostává se do čtenářových rukou plnohodnotné pokračování série, za jehož zpracování by se nemusel stydět ani velký Jiří Walker Procházka nebo Miroslav Žamboch.

A příště budoucnost či raději opět minulost

Míla Linc nedávno prohlásil, že o možnosti podílet se na sérii Agenta JFK snil dlouhou dobu, než ho zakladatelé cyklu oslovili, ale že neměl potřebu se sám nabízet, nýbrž čekal, až bude povolán do řad autorů. Prý možnost autorského podílu vnímá coby jakési vyznamenání, které jemu samému naznačuje, že už začíná být opravdovým spisovatelem.

Leckdo ale rovněž ví, že je Míla Linc přehnaně skromný kníratý mužík, neboť za spisovatele by se klidně mohl považovat už od období, co byl vydán jeho úspěšný román Stín Černého hvozdu.

A co dál? Jistě doufat, že Míla Linc neusne na vavřínech, že ho múza neopustí a že se od něho čtenáři dočkají ještě mnoha desítek románů. A ještě alespoň deseti příběhů o osudech Johna Francise Kováře.

  • Míla Linc: V prachu a krvi (JFK 29)
  • Triton, E. F., 2012
  • obálka: Petr Vyoral
  • 224 stran, 209 Kč (v e-shopu Fantasye již za 188 Kč)
25. března 2013, Jakub Gergela