Lasičkovo štěstí, Michael Williams

Williams Michael: Hrdinové 3 - Lasičkovo štěstí

Lasičkovo štěstí je třetí kniha ze série Dragonlance: Hrdinové, již vydává nakladatelství FANTOM Print. Autorem románu je Michael Williams, jehož povídky jsme si mohli přečíst v již dříve Návratem vydaných knihách Dragonlance: Příběhy I ,I/2, II a III, a který se kromě prozaické tvorby věnuje i psaní básní.

Hlavní hrdina a vypravěč příběhu, předpubertální kluk Galen, jemuž přezdívají Lasička, vyrůstá se svými dvěma staršími bratry a otcem ve staré tvrzi obklopené močálem, který se neustále a v podstatě nezvladatelně rozrůstá. Příběh začíná v okamžiku, kdy se Lasičkův nejstarší bratr Alrik, sadista a naprostý hlupák, má stát panošem Solamnijského rytíře sira Bayarda. Ten do tvrze přijíždí cestou na rytířský turnaj, ale hned první noc je mu ukradena zbroj (čehož je Lasička napůl nedobrovolným spolupachatelem). Lasičkovým přičiněním padne podezření na Alrika – a panošem se tak stane (opět napůl nedobrovolně) sám Lasička. Společně s Bayardem odjíždí a cesta vede, jak jinak, právě přes močál plný různých podivných bytostí…

Označení „hrdina“ je u Lasičky více ironií než čímkoli jiným, protože Galen je zbabělý, prolhaný a nečestný malý spratek, ochotný v případě, že by byl ohrožen jeho život, kohokoli zradit. S bratrem Alrikem svému okolí a sobě navzájem dělají peklo ze života (například s chutí podpalují učitele). V průběhu děje se pak Lasička sice pozvolna mění, ale k nějaké zásadní proměně jeho čistě sobeckého charakteru nedojde.

Ostatní postavy se pak pohybují na hraně vážně míněné dobrodružné fantasy a úsměvné nadsázky, která se víc než předchozím svazkům Hrdinů podobá třeba Hinesovu Goblinovi, u něhož je žánrové zařazení taky přinejmenším sporné. Nevadí to, ale čtenář připravený na knihu podobnou třeba Knaakově Legendě o Humovi, může být nemile překvapen – většina osob se totiž hrdinských činů nedopouští z čistoty duše, ale prostě proto, že chtějí přežít.

Na určitých pasážích je pak jasně patrné, že Williams je zároveň i básník, děj románu se nikterak nežene vpřed, autor se s jednotlivými situacemi, do nichž hrdiny zavádí, skoro až mazlí a pokouší se využít jejich potenciál bezezbytku. Pomalé tempo tak typické pro první část knihy nakonec ale přece jen zrychlí a své si tak užijí i pravověrní zastánci akčních příběhů.

Lasičkovo štěstí je v rámci cyklu Dragonlance zvláštní a nehrdinské čtení. Pokud však čtenář přijme Williamsovu hru za svou, nakonec se určitě pobaví. Nehledě na to, že pro fanoušky knih z tohoto světa je pořízení tohoto svazku v podstatě povinností…

  • Michael Williams: Lasičkovo štěstí
  • vydal: Fantom Print, 2007
  • přeložila: Kateřina Niklová
  • obálka: Duane O. Meyers
  • 272 stran / 239 Kč
28. ledna 2008, Marek Hrubý