Smělý , Jack Campbell

Campbell Jack: Ztracená flotila 2 - Smělý

Po počátečním oťukávání se současným velením a po nečekaném úspěchu při operaci provedené pod jeho velením se zdá, že si vydobyl respekt a úctu, je to však jen zdání na povrchu. Aby se stal opravdu respektovaným a uznávaným velitelem ne proto, že je oživlou legendou, ale protože je opravdu schopným velitelem, ho bude stát ještě spoustu úsilí. Nejvíce pochybností o jeho schopnostech, ale hlavně záměrech a cílech, kupodivu nemají podřízení nebo velitelé, ale zástupkyně civilní vlády – koprezidentka Rionová.

Další bitva po úspěšném úniku z bezvýchodné situace v domovské soustavě protivníka na sebe nenechá dlouho čekat – a právě tehdy se projeví Jackova smělost v plné síle. Namísto aby se snažil flotilu přivést co nejkratší cestou domů, což by udělal téměř každý, logicky zvážil, že právě tato cesta bude nepřítelem nejvíce bráněna a tudíž nejobtížnější. Vydá se tedy prakticky opačným směrem, což mu za cenu prodloužení cesty umožňuje procházet syndickými soustavami, které přílet jeho flotily neočekávají a nebezpečí těžkých bojů je zde tudíž mnohem menší. Zároveň to flotile poskytne nečekanou možnost osvobodit zajatecký tábor, v němž jsou internováni zajatí příslušníci aliančních sil.

To ovšem přinese nečekanou komplikaci v osobě kapitána Falka, kdysi úspěšného velitele, jemuž však roky strávené v zajetí značně narušily psychickou odolnost a který se není schopen ani ochoten přizpůsobit Jackově strategii. Falco svým chováním vyprovokuje ve flotile něco, co se velice podobá vzpouře nebo přinejmenším neuposlechnutí rozkazů. Jak jinak lze totiž hodnotit skutečnost, že část flotily při stanovení dalšího postupného cíle cesty tento směr nezvolí a vrhne se právě tam, kde podle všech předpokladů čeká největší soustředění nepřátelských sil.
Nejzávažnějším problémem se však pro Jackovo konání stanou nikoli probíhající válečné operace, ale odhalení podivného vzorce rozmístění hyperprostorových bran ve spojení s jejich možnou proměnou v totálně ničivou zbraň, která hrozí vyhubením lidstva nebo alespoň zdecimováním a izolací a následným úpadkem jednotlivých soustav osídlených lidmi. Kdo asi má na takovém vývoji zájem?

Očekávám, že postupné odhalování, zatím pouze hypotetického nepřítele, bude v souběhu s dalšími hrdinskými činy Jackovy „ztracené armády“ na cestě domů, jedním z nosných prvků děje.
V množství fantasy sérií o záchraně světa, upířích romancí nebo čarodějnických příběhů působí tato čistá space opera osvěžujícím a příjemným dojmem. Není to sice dílo, které by bylo tím překvapivým novátorským činem jako třeba ve své době byly Nadace nebo Nonstop, ale je to poctivě odvedená práce s dobrým příběhem, který působí dostatečně uvěřitelně a reálně.
Vesmírné bitvy jsou líčeny s pochopením pro to, jak by asi skutečně probíhaly bojové operace v kosmu s plným využitím možností, které skýtá prodleva mezi vydáním rozkazu a dobou, která uplyne, než se tento rozkaz dostane k tomu, kdo ho má provést, stejně jako mučivé čekání, zda nepřítel nestihne reagovat včas.

To, že se lidské charaktery asi ani v budoucnosti příliš nezmění, je také dost pravděpodobné a proto ani motivace a činy jednajících hrdinů nejsou v rozporu s tím, co čtenář očekává.
Trochu mě zmátl název. Předpokládala jsem, že jako byl Neochvějný vybrán do názvu podle lodi, z níž Jack učinil svou vlajkovou loď, i Smělý bude jménem lodi, která bude v ději hrát klíčovou roli. Není tomu tak. Smělý sice je důležitou součástí flotily, ale žádný zvláštní význam či speciální úkol v ději neplní. Jméno Smělý tak zůstává jen vyjádřením další vlastnosti kapitána Gearyho.

Karty jsou rozdány, zahájení hry proběhlo ve velkém stylu, výhled do další zápletky je naznačen – tak nezbývá nic jiného, než aby si čtenář počkal na další díl osudů Jacka, jeho flotily i celého lidstva.

  • Jack Campbell: Smělý
  • vydal: Fantom Print, Ostrava 2010
  • překad: Jiří Matyskiewicz
  • přebal: Petr Willert
  • 320 stran / 229 Kč
13. listopadu 2010, Zdenka Štouračová