Telefonické objednávky pondělí – pátek, 9 – 17 hod. tel. 734 751 677

Polední stín, Kroniky Havranů 2

Barclay James: Kroniky Havranů 2 - Polední stín

Mohou Havrani slavit vítězství? Seslali zkázonosné kouzlo a vypudili prastaré zlo. Na Balaie však stále zuří válka a kontinentu hrozí další nebezpečí. Kouzlo vytvořilo na nebi trhlinu, spojení s dračí dimenzí. Havrani, legendární skupina žoldnéřů, musejí ve válkou zmítané zemi čelit hordám Wesů a zradě těch, které kdysi považovali za přátele. Pokud selžou, padne Balaia pod křídly bezpočtu draků…

Havrani stáli mlčky na hlavním parvském náměstí. Bitva skončila jejich vítězstvím, Zloděj úsvitu byl seslán, Černokněžní páni zničeni a jejich hlavní město se proměnilo opět jen v město mrtvých. Na obloze nad Havrany však visel následek mocného zaklínadla – dimenzionální trhlina vedoucí do nicoty, hnědá, přelévající se, cizí, zlověstná a roztahující se na balaiském nebi jako dravá šelma.

Přečtěte si i EXKLUZIVNÍ UKÁZKU Z POLEDNÍHO STÍNU

Na druhé straně náměstí Darrick spolu se zbytkem jízdy čtyř univerzit smetl poslední chabý odpor a nyní už se svými muži vršil těla mrtvých na dvě pohřební hranice – Wesy, akolyty a strážce Černokněžných pánů na jednu, vlastní padlé na druhou. Se svými mrtvými zacházeli jejich druhové s posvátnou úctou, která byla naprostým opakem toho, jak nedůstojně smýkali a pohazovali s těly nepřátel. Styliann se s protektory zdržel v troskách pobořené pyramidy, kde společně hledali cokoliv, co by jim mohlo poskytnout nějaké vodítko k informacím o zkázonosném návratu Pradávných, který naštěstí netrval příliš dlouho.

Ticho na náměstí bylo doslova hmatatelné. Darrickovi muži se mlčky věnovali svému chmurnému úkolu a na nebi okolo trhliny nebylo vidět jediného ptáka. Otevřeným prostranstvím se proháněl vítr, rozrážel se o zdi budov, ale nezněl hlasitěji než tichý šepot.

Havrani zvítězili, ale opět jen za cenu těžkých ztrát.

Přečtěte si i UKÁZKU a EXKLUZIVNÍ UKÁZKU ze Zloděje úsvitu (Kroniky Havranů 1)

Barclay James: Kroniky Havranů 1 - Zloděj úsvitu

Denser se ztěžka opíral o Hirada a z druhé strany ho podpírala a kolem pasu držela Erienna. Barbarovi po boku stál Ilkar a na druhé straně hrobu mlčeli Will, Thraun a Neznámý Válečník.

Všichni shlíželi dolů na přikrytou postavu Jandyra, podél těla mu ležel luk a na těle meč, jílec pod bradou, špička u stehen.

Havrani se tiše ponořili do zármutku. Život z Jandyra vyprchal právě v okamžiku jejich největšího triumfu. Po všem, co dokázal přežít, s ním osud nakonec neměl slitování.

Obzvláště pro Ilkara to byla těžká ztráta. Elfů bylo na Balaie málo, protože dávali přednost teplému podnebí jižních zemí. Sem, na Severní kontinent, jich nepřiplouvalo mnoho – většinou jen tehdy, když vyslyšeli volání magie, a i takových případů bylo čím dál méně. Umínil si, že další maření elfích životů už v budoucnu nepřipustí.

Ale nejsmutnější ze všech byli Will s Thraunem, protože před nimi ležel mrtvý jejich dlouholetý přítel, který padl v balaiských službách. Co pro něho začalo jako obyčejná záchranná mise, skončilo na schodech hrobky Černokněžných pánů po zoufalé honbě za kouzlem, které mohlo jako jediné zachránit Balaiu před dávným zlem. Jandyr však zemřel dřív, než se dozvěděl, že uspěli. Život dovedl být někdy krutý. A smrt v nepravou chvíli ještě krutější.

Neznámý začal melodicky pronášet slova, jimiž se Havrani loučili se svými zemřelými členy: „Na severu, na východě, na jihu, na západě. Přestože jsi odešel, budeš navždy jedním z Havranů, jedním z nás, a my nikdy nezapomeneme. Bohové nechť se usmívají na tvoji duši. Hodně štěstí nyní i na věčnosti.“

Will pokývl. „Děkuji,“ vypravil ze sebe. „Těch poct si doopravdy cením. Teď s ním ale chceme být s Thraunem sami.“

„Samozřejmě,“ řekl Ilkar a obrátil se k odchodu.

„Já ještě chvíli zůstanu,“ pravila tiše Erienna a opatrně se odpoutala od Densera. „Koneckonců mi chtěl zachránit rodinu.“ Will přikývl a čarodějka k němu a k tvaroměnci přiklekla, aby s nimi sdílela smutek a nevyslyšená přání.

Neznámý, Hirad a Denser dohnali Ilkara a všichni čtyři usedli v závětří tunelovitého vstupu do pyramidy. Vysoko nad hlavou se jim na obloze rozpínala obří, hrozivá trhlina. O něco dál na náměstí pokračovali Darrickovi muži v kupení těl na pohřební hranice. Kamenné dláždění pokrývaly velké kluzké skvrny zasychající krve a tu a tam si hřejivý vítr pohrával s cárem nějakého oděvu. Styliann byl s protektory stále v pyramidě, kde bezpochyby rozebírali a podrobně zkoumali každou runu, mozaiku a malbu.

Generál Ry Darrick se k nim připojil právě ve chvíli, kdy Neznámý dokončoval rozesílání hrnků s kávou naplněných z Willova bublajícího hrnce. Chvíli jen mlčky stál.

„Velice nerad to říkám,“ začal, „ale i když jsme dosáhli velkého vítězství, je nás jen asi tři sta a mezi námi a domovem stojí přes padesát tisíc Wesů.“

„K smíchu, že?“ ozval se Ilkar. „Jen pomyslete, co všechno jsme dnes dokázali, a výsledkem je jenom to, že jsme dali Balaie naději. Nic víc.“

„To nám ty oslavy vítězství dlouho nevydržely,“ zahučel Hirad.

„Nezlehčuj, co jsme dokázali,“ ozval se Denser, který ležel na zádech s rukama za hlavou. „Překazili jsme další pokus Černokněžných pánů získat nadvládu nad Balaiou, a to není všechno – zbavili jsme se jich nadobro a máme teď mnohem větší naději uspět ve válce. Takové vítězství můžeme oslavovat pořád.“

„Budu na to myslet,“ řekl Hirad a na tvář se mu vrátil úsměv.

„Nezapomínejte,“ promluvil opět Denser, „že Wesové jsou teď bez magie.“

„A my zase bez armády,“ řekl sklesle Ilkar.

„Snad se budeme mít kam vrátit…“ přemítal nahlas Neznámý.

„Některé věci by nám mohla pomoci vyjasnit Společná mysl,“ nadhodil Denser.

„Díky za snahu, Densere,“ pohlédl na něho Ilkar, „ale ty by ses měl spíš trochu vyspat.“

„Byl to jen návrh,“ opáčil temný mág podrážděně.

„Na Společnou mysl jsme od Podkamene trochu daleko, nemyslíš?“ poznamenal Ilkar a poplácal ho po rameni.

„Selyna ji odsud zvládla,“ ozval se Styliannův hlas. Havrani sebou překvapeně trhli a otočili se. Z přítmí tunelu vedoucího do pyramidy vyšel pán Xeteského pahorku. Protektoři zůstali daleko za ním v útrobách budovy. Styliann byl pobledlý a unavený, dlouhé vlasy po ramena měl zplihlé a rozpuštěné, protože ztratil šňůrku, která mu je svazovala do koňského ohonu.

„Mohu?“ zeptal se a ukázal na kouřící hrnec. Neznámý pokrčil rameny a přikývl. Styliann si nabral hrnek kávy a usedl mezi ně.

„Přemýšlel jsem,“ začal.

„Existuje vůbec něco, co neumíte?“ podivil se Denser sarkasticky.

Styliannovi blýsklo v očích. „Urychlovače Zloděje úsvitu byly možná zničeny, ale pořád jsem tvůj nadřízený. Bylo by dobré, kdybys na to nezapomínal.“ Odmlčel se. „Selyna byla odbornicí na Společnou mysl. Těsně předtím, než dorazila sem do Parve, ohlásila, že odsud vyrážejí početné síly a směřují k Podkameni. Ještě tam nebudou, takže se s nimi cestou k průsmyku jistě setkáme.“ Styliann zkřivil ústa, jako by mu bylo zatěžko vyslovit následující slova. „Prozatím bychom tedy měli spolupracovat.“

Nálada kolem ohně ochladla a jako první promluvil Neznámý. „Váš poslední zásah, přestože vítaný, bych jen stěží nazval cílenou snahou o pomoc. Není to tak dávno, co jste se nás pokusil všechny zabít – na mě jste chtěl poštvat protektory, a teď čekáte, že s vámi budeme spolupracovat?“ Neznámý odvrátil tvář k pyramidě s ustaraným výrazem.

„Dostali jsme se až sem i bez vaší pomoci, takže se bez ní dostanem i zpátky,“ prohlásil Hirad.

Styliann si je poklidně měřil a v koutcích úst mu pohrával slabý úsměv.

„Jste dobří, to se musí nechat,“ řekl, „ale neuvědomujete si vážnost situace. Bez mé pomoci se zpátky na východ nikdy nedostanete. Nezapomeňte, že když jste jeli sem, byl pro vás Podkamenský průsmyk zprůchodněný pomocí kouzla, ale teď už bude zcela jistě uzavřen. Jsem v dosahu Společné mysli a mám kontakty, které mohou zajistit, že bude opět otevřen. Vy podobné kontakty nemáte a Darrick podléhá mně a čtyřem univerzitám.“

„Takže se zdá, že nás vlastně vůbec nepotřebujete,“ řekl Hirad. Styliann se usmál.

„Havrani se vždycky hodí. Chci vás mít po ruce.“

Neznámý přikývl. „Předpokládám, že s námi máte nějaké konkrétní plány?“

„Ano, vybral jsem jednu trasu. Taktiku nechám na generálovi.“ Pohlédl šikmo na Darricka, který během celého rozhovoru mlčel a výraz se mu nepatrně změnil pouze ve chvíli, když Styliann připomněl jeho podřízené postavení v řetězci velení.

„Možná byste nám mohl prozradit, kudy ta vaše trasa povede, můj pane,“ ozval se generál.

Hiradovi tepala ve spáncích krev. Cítil, že se potřebuje napít. Pokud možno alkoholu, aby tu bolest alespoň dočasně potlačil. Vyskočil na nohy a vykročil k ohni.

„V pořádku, Hirade?“ staral se Ilkar.

„Ani ne,“ odpověděl. „Strašně mě bolí hlava.“ Vtom mu po zádech přeběhl mráz, jako by mu na ně někdo sklepal rychle tající sníh ze stromu. Něco ve vzduchu se změnilo a barbar ucítil zvláštní zachvění, které nemělo nic společného s hřejivým větrem.

Zastavil se a vzhlédl k blankytně modré obloze, kterou narušovala pouze obří, poklidně se přelévající trhlina. Podíval se přímo do ní a uviděl, jak se její skvrnitý povrch divoce rozvlnil, vyklenul se ven a na zlomek vteřiny se rozevřel. Ovzduší klidného parvského odpoledne prořízl hlasitý řev. Triumfální, apokalyptický, strašný.

Hirad vykřikl, otočil se a slepě vyrazil k lesu vzdálenému několik mil na východ. V trhlině se totiž právě zhmotnila jeho nejstrašnější noční můra, která ho pronásledovala už od setkání se Ša-Kaanem.

Nedlouho poté, co Balaiané zvítězili, museli čelit definitivní porážce a naprosté likvidaci. Na jejich oblohu přilétl drak.

  • překlad: Jan Kovář
19. července 2012, James Barclay

Diskuze k článku

ryd1lto4
ErickAporo - 13. 06. 2017 06:09

wh0cd8327950 generic caverta atarax prices ACOMPLIA viagra soft propecia
Generic Acticin With Free Shipping Overseas
Keldryday - 19. 06. 2017 21:00

For Sale Discount Generic Acticin Real Generic Kamagra Commande Cialis 20 Mg
Kamagra Prix En Pharmacie
Keldryday - 26. 06. 2017 04:38

Cialis 20mg Tadalafil Levitra Where To Buy Buy Clomiphene
Kamagra Prix En Pharmacie
Keldryday - 26. 06. 2017 04:38

Cialis 20mg Tadalafil Levitra Where To Buy Buy Clomiphene
Kamagra Prix En Pharmacie
Keldryday - 26. 06. 2017 04:38

Cialis 20mg Tadalafil Levitra Where To Buy Buy Clomiphene
Kamagra Prix En Pharmacie
Keldryday - 26. 06. 2017 04:38

Cialis 20mg Tadalafil Levitra Where To Buy Buy Clomiphene
Kamagra Prix En Pharmacie
Keldryday - 26. 06. 2017 04:38

Cialis 20mg Tadalafil Levitra Where To Buy Buy Clomiphene
Kamagra Prix En Pharmacie
Keldryday - 26. 06. 2017 04:38

Cialis 20mg Tadalafil Levitra Where To Buy Buy Clomiphene
Kamagra Prix En Pharmacie
Keldryday - 26. 06. 2017 04:38

Cialis 20mg Tadalafil Levitra Where To Buy Buy Clomiphene
Kamagra Prix En Pharmacie
Keldryday - 26. 06. 2017 04:38

Cialis 20mg Tadalafil Levitra Where To Buy Buy Clomiphene
Cialis Effets Secondaires
Keldryday - 30. 06. 2017 13:24

Real Viagra Online Canadian Pharmacy viagra Awc Conadian Pharmacy Promo Code
Cialis Effets Secondaires
Keldryday - 30. 06. 2017 13:24

Real Viagra Online Canadian Pharmacy viagra Awc Conadian Pharmacy Promo Code
Cialis Effets Secondaires
Keldryday - 30. 06. 2017 13:24

Real Viagra Online Canadian Pharmacy viagra Awc Conadian Pharmacy Promo Code
Cialis Effets Secondaires
Keldryday - 30. 06. 2017 13:24

Real Viagra Online Canadian Pharmacy viagra Awc Conadian Pharmacy Promo Code
Cialis Effets Secondaires
Keldryday - 30. 06. 2017 13:25

Real Viagra Online Canadian Pharmacy viagra Awc Conadian Pharmacy Promo Code
Cialis Effets Secondaires
Keldryday - 30. 06. 2017 13:25

Real Viagra Online Canadian Pharmacy viagra Awc Conadian Pharmacy Promo Code
Cialis Effets Secondaires
Keldryday - 30. 06. 2017 13:25

Real Viagra Online Canadian Pharmacy viagra Awc Conadian Pharmacy Promo Code
Cialis Effets Secondaires
Keldryday - 30. 06. 2017 13:25

Real Viagra Online Canadian Pharmacy viagra Awc Conadian Pharmacy Promo Code
Viagra Online Farmacia
Keldryday - 02. 07. 2017 20:38

Best Sites For Low Price Cialis cialis online Cialis Generique En Belgique
Viagra Online Farmacia
Keldryday - 02. 07. 2017 20:38

Best Sites For Low Price Cialis cialis online Cialis Generique En Belgique
Viagra Online Farmacia
Keldryday - 02. 07. 2017 20:38

Best Sites For Low Price Cialis cialis online Cialis Generique En Belgique
Viagra Online Farmacia
Keldryday - 02. 07. 2017 20:38

Best Sites For Low Price Cialis cialis online Cialis Generique En Belgique
Viagra Online Farmacia
Keldryday - 02. 07. 2017 20:38

Best Sites For Low Price Cialis cialis online Cialis Generique En Belgique
Viagra Online Farmacia
Keldryday - 02. 07. 2017 20:38

Best Sites For Low Price Cialis cialis online Cialis Generique En Belgique
Viagra Online Farmacia
Keldryday - 02. 07. 2017 20:38

Best Sites For Low Price Cialis cialis online Cialis Generique En Belgique
Viagra Online Farmacia
Keldryday - 02. 07. 2017 20:38

Best Sites For Low Price Cialis cialis online Cialis Generique En Belgique
Cheepest Generic Viagra
Keldryday - 08. 07. 2017 12:48

Mono In Infants After Taking Amoxicillin viagra online prescription Vendita Viagra Bari
Cheepest Generic Viagra
Keldryday - 08. 07. 2017 12:48

Mono In Infants After Taking Amoxicillin viagra online prescription Vendita Viagra Bari
Cheepest Generic Viagra
Keldryday - 08. 07. 2017 12:48

Mono In Infants After Taking Amoxicillin viagra online prescription Vendita Viagra Bari
Cheepest Generic Viagra
Keldryday - 08. 07. 2017 12:48

Mono In Infants After Taking Amoxicillin viagra online prescription Vendita Viagra Bari
Cheepest Generic Viagra
Keldryday - 08. 07. 2017 12:48

Mono In Infants After Taking Amoxicillin viagra online prescription Vendita Viagra Bari
Cheepest Generic Viagra
Keldryday - 08. 07. 2017 12:48

Mono In Infants After Taking Amoxicillin viagra online prescription Vendita Viagra Bari
Cheepest Generic Viagra
Keldryday - 08. 07. 2017 12:48

Mono In Infants After Taking Amoxicillin viagra online prescription Vendita Viagra Bari
Cheepest Generic Viagra
Keldryday - 08. 07. 2017 12:48

Mono In Infants After Taking Amoxicillin viagra online prescription Vendita Viagra Bari
Isotretinoin Worldwide Price Amex Accepted Online
Chasengave - 09. 07. 2017 12:53

Strep Throat Treatment How Much Amoxicillin cialis online Generic Pyridium Best Website With Overnight Delivery
Isotretinoin Worldwide Price Amex Accepted Online
Chasengave - 09. 07. 2017 12:53

Strep Throat Treatment How Much Amoxicillin cialis online Generic Pyridium Best Website With Overnight Delivery
Isotretinoin Worldwide Price Amex Accepted Online
Chasengave - 09. 07. 2017 12:53

Strep Throat Treatment How Much Amoxicillin cialis online Generic Pyridium Best Website With Overnight Delivery
Isotretinoin Worldwide Price Amex Accepted Online
Chasengave - 09. 07. 2017 12:53

Strep Throat Treatment How Much Amoxicillin cialis online Generic Pyridium Best Website With Overnight Delivery
Isotretinoin Worldwide Price Amex Accepted Online
Chasengave - 09. 07. 2017 12:53

Strep Throat Treatment How Much Amoxicillin cialis online Generic Pyridium Best Website With Overnight Delivery
Isotretinoin Worldwide Price Amex Accepted Online
Chasengave - 09. 07. 2017 12:54

Strep Throat Treatment How Much Amoxicillin cialis online Generic Pyridium Best Website With Overnight Delivery
Isotretinoin Worldwide Price Amex Accepted Online
Chasengave - 09. 07. 2017 12:54

Strep Throat Treatment How Much Amoxicillin cialis online Generic Pyridium Best Website With Overnight Delivery
Isotretinoin Worldwide Price Amex Accepted Online
Chasengave - 09. 07. 2017 12:54

Strep Throat Treatment How Much Amoxicillin cialis online Generic Pyridium Best Website With Overnight Delivery
Allergic To Keflex
KennCheery - 09. 07. 2017 12:58

Propecia Generico Bologna viagra Boutique En Ligne Site Dura Dapoxetine
Allergic To Keflex
KennCheery - 09. 07. 2017 12:58

Propecia Generico Bologna viagra Boutique En Ligne Site Dura Dapoxetine
Allergic To Keflex
KennCheery - 09. 07. 2017 12:58

Propecia Generico Bologna viagra Boutique En Ligne Site Dura Dapoxetine
Allergic To Keflex
KennCheery - 09. 07. 2017 12:58

Propecia Generico Bologna viagra Boutique En Ligne Site Dura Dapoxetine
Allergic To Keflex
KennCheery - 09. 07. 2017 12:58

Propecia Generico Bologna viagra Boutique En Ligne Site Dura Dapoxetine
Allergic To Keflex
KennCheery - 09. 07. 2017 12:58

Propecia Generico Bologna viagra Boutique En Ligne Site Dura Dapoxetine
Allergic To Keflex
KennCheery - 09. 07. 2017 12:58

Propecia Generico Bologna viagra Boutique En Ligne Site Dura Dapoxetine
Allergic To Keflex
KennCheery - 09. 07. 2017 12:58

Propecia Generico Bologna viagra Boutique En Ligne Site Dura Dapoxetine
Buy Nexium Online Uk
Keldryday - 14. 07. 2017 08:39

Zithromax Where To Buy cialis buy online Viagra Ho Provato
Buy Nexium Online Uk
Keldryday - 14. 07. 2017 08:40

Zithromax Where To Buy cialis buy online Viagra Ho Provato
Buy Nexium Online Uk
Keldryday - 14. 07. 2017 08:40

Zithromax Where To Buy cialis buy online Viagra Ho Provato
Buy Nexium Online Uk
Keldryday - 14. 07. 2017 08:40

Zithromax Where To Buy cialis buy online Viagra Ho Provato
Buy Nexium Online Uk
Keldryday - 14. 07. 2017 08:40

Zithromax Where To Buy cialis buy online Viagra Ho Provato
Buy Nexium Online Uk
Keldryday - 14. 07. 2017 08:40

Zithromax Where To Buy cialis buy online Viagra Ho Provato
Buy Nexium Online Uk
Keldryday - 14. 07. 2017 08:40

Zithromax Where To Buy cialis buy online Viagra Ho Provato
Buy Nexium Online Uk
Keldryday - 14. 07. 2017 08:40

Zithromax Where To Buy cialis buy online Viagra Ho Provato
Propecia Shed Generic
KennCheery - 15. 07. 2017 07:45

Cialis 10 Mg Precio Farmacia Espana viagra Cialis Acquisto In Farmacia
Propecia Shed Generic
KennCheery - 15. 07. 2017 07:45

Cialis 10 Mg Precio Farmacia Espana viagra Cialis Acquisto In Farmacia
Propecia Shed Generic
KennCheery - 15. 07. 2017 07:45

Cialis 10 Mg Precio Farmacia Espana viagra Cialis Acquisto In Farmacia
Propecia Shed Generic
KennCheery - 15. 07. 2017 07:45

Cialis 10 Mg Precio Farmacia Espana viagra Cialis Acquisto In Farmacia
Propecia Shed Generic
KennCheery - 15. 07. 2017 07:45

Cialis 10 Mg Precio Farmacia Espana viagra Cialis Acquisto In Farmacia
Propecia Shed Generic
KennCheery - 15. 07. 2017 07:45

Cialis 10 Mg Precio Farmacia Espana viagra Cialis Acquisto In Farmacia
Propecia Shed Generic
KennCheery - 15. 07. 2017 07:45

Cialis 10 Mg Precio Farmacia Espana viagra Cialis Acquisto In Farmacia
Propecia Shed Generic
KennCheery - 15. 07. 2017 07:45

Cialis 10 Mg Precio Farmacia Espana viagra Cialis Acquisto In Farmacia
Levitra 20 Mg Precio En Espana
Chasengave - 20. 07. 2017 08:58

Viagra Wirkung viagra Priligy Yahoo Answers
Levitra 20 Mg Precio En Espana
Chasengave - 20. 07. 2017 08:58

Viagra Wirkung viagra Priligy Yahoo Answers
Levitra 20 Mg Precio En Espana
Chasengave - 20. 07. 2017 08:59

Viagra Wirkung viagra Priligy Yahoo Answers
Levitra 20 Mg Precio En Espana
Chasengave - 20. 07. 2017 08:59

Viagra Wirkung viagra Priligy Yahoo Answers
Levitra 20 Mg Precio En Espana
Chasengave - 20. 07. 2017 08:59

Viagra Wirkung viagra Priligy Yahoo Answers
Levitra 20 Mg Precio En Espana
Chasengave - 20. 07. 2017 08:59

Viagra Wirkung viagra Priligy Yahoo Answers
Levitra 20 Mg Precio En Espana
Chasengave - 20. 07. 2017 08:59

Viagra Wirkung viagra Priligy Yahoo Answers
Levitra 20 Mg Precio En Espana
Chasengave - 20. 07. 2017 08:59

Viagra Wirkung viagra Priligy Yahoo Answers
Site Pour Acheter Levitra
KennCheery - 20. 07. 2017 10:42

Acheter Kamagra Ligne Suisse generic cialis Amoxicillin Tooth Abscess
Site Pour Acheter Levitra
KennCheery - 20. 07. 2017 10:42

Acheter Kamagra Ligne Suisse generic cialis Amoxicillin Tooth Abscess
Site Pour Acheter Levitra
KennCheery - 20. 07. 2017 10:42

Acheter Kamagra Ligne Suisse generic cialis Amoxicillin Tooth Abscess
Site Pour Acheter Levitra
KennCheery - 20. 07. 2017 10:42

Acheter Kamagra Ligne Suisse generic cialis Amoxicillin Tooth Abscess
Site Pour Acheter Levitra
KennCheery - 20. 07. 2017 10:42

Acheter Kamagra Ligne Suisse generic cialis Amoxicillin Tooth Abscess
Site Pour Acheter Levitra
KennCheery - 20. 07. 2017 10:42

Acheter Kamagra Ligne Suisse generic cialis Amoxicillin Tooth Abscess
Site Pour Acheter Levitra
KennCheery - 20. 07. 2017 10:42

Acheter Kamagra Ligne Suisse generic cialis Amoxicillin Tooth Abscess
Site Pour Acheter Levitra
KennCheery - 20. 07. 2017 10:42

Acheter Kamagra Ligne Suisse generic cialis Amoxicillin Tooth Abscess
Reputable Pharmacies In Mexico
Keldryday - 21. 07. 2017 09:19

Viagra En Pharmacie generic cialis Zoloft Require Prescription In Canada
Reputable Pharmacies In Mexico
Keldryday - 21. 07. 2017 09:19

Viagra En Pharmacie generic cialis Zoloft Require Prescription In Canada
Reputable Pharmacies In Mexico
Keldryday - 21. 07. 2017 09:19

Viagra En Pharmacie generic cialis Zoloft Require Prescription In Canada
Reputable Pharmacies In Mexico
Keldryday - 21. 07. 2017 09:19

Viagra En Pharmacie generic cialis Zoloft Require Prescription In Canada
Reputable Pharmacies In Mexico
Keldryday - 21. 07. 2017 09:19

Viagra En Pharmacie generic cialis Zoloft Require Prescription In Canada
Reputable Pharmacies In Mexico
Keldryday - 21. 07. 2017 09:19

Viagra En Pharmacie generic cialis Zoloft Require Prescription In Canada
Reputable Pharmacies In Mexico
Keldryday - 21. 07. 2017 09:20

Viagra En Pharmacie generic cialis Zoloft Require Prescription In Canada
Reputable Pharmacies In Mexico
Keldryday - 21. 07. 2017 09:20

Viagra En Pharmacie generic cialis Zoloft Require Prescription In Canada
4wjd92fd
ErickAporo - 28. 07. 2017 20:12

wh0cd617866 methotrexate vermox clindamycin karela
Quiniela Con Propecia Justvex
Justcreerb - 30. 12. 2017 13:47

Avana Pills Zentel Drugs France http://costofcial.com - cialis Cialis O Viagra Mejor Amoxicillin Suspension Dosage For Cat Generikum Cialis cialis Keflex 250 Mg Kamagra 100 Without Prescription Where Can I Buy Cialis Online Cheap Buy Tadacip Online Category Tadacip http://costofcial.com - online pharmacy Propecia With Minoxidil Male Pattern
Amoxicillin Allopurino Evenign
Evenign - 22. 02. 2018 11:17

Comprar Cialis Generico Por Internet Trustedonlinepills generic cialis Cialis Cagliari Propecia Tumore Effetti Collaterali
viagrabs.com Thomaserbar
Thomaserbar - 09. 04. 2018 05:34

can you take viagra with l arginine viagra online can you take viagra while breastfeeding buy viagra online discovered husband taking viagra
viagrabs.com Thomaserbar
Thomaserbar - 09. 04. 2018 05:34

can you take viagra with l arginine viagra online can you take viagra while breastfeeding buy viagra online discovered husband taking viagra
viagrabs.com Thomaserbar
Thomaserbar - 09. 04. 2018 05:34

can you take viagra with l arginine viagra online can you take viagra while breastfeeding buy viagra online discovered husband taking viagra
viagrabs.com Thomaserbar
Thomaserbar - 09. 04. 2018 05:34

can you take viagra with l arginine viagra online can you take viagra while breastfeeding buy viagra online discovered husband taking viagra
viagrabs.com Thomaserbar
Thomaserbar - 09. 04. 2018 05:34

can you take viagra with l arginine viagra online can you take viagra while breastfeeding buy viagra online discovered husband taking viagra
viagrabs.com Thomaserbar
Thomaserbar - 09. 04. 2018 05:34

can you take viagra with l arginine viagra online can you take viagra while breastfeeding buy viagra online discovered husband taking viagra
viagrabs.com Thomaserbar
Thomaserbar - 09. 04. 2018 05:34

can you take viagra with l arginine viagra online can you take viagra while breastfeeding buy viagra online discovered husband taking viagra
viagrabs.com Thomaserbar
Thomaserbar - 09. 04. 2018 05:34

can you take viagra with l arginine viagra online can you take viagra while breastfeeding buy viagra online discovered husband taking viagra
cialis online BrianarVoilk
Jasonduash - 14. 04. 2018 04:35

when will the patent on cialis expire buy cialis online buy cialis in japan cialis canada buying cialis online yahoo answers
viagra plus without prescription Excet
HarryExcet - 20. 07. 2018 04:37

buy viagra online viagra or cialis without a prescription buy viagra no prescription poland viagra without prescription buy viagra online order viagra without rx online http://lamarlandscaping.com/#viagra low cost viagra without perscription
viagra without prescription Excet
HowardHar - 27. 07. 2018 10:51

cialis 20 mg estados unidos brand viagra without prescription viagra in canada without prescription viagra without prescription prezzo cialis 20 mg in farmacia viagra or cialis without a prescription brand cialis professional 20 mg viagra from canada without prescription http://thebestofsexology.com/#cialis-20mg
Top 20 Pinoy Philippines Metalcore/Post Hardcore Bands Excet
Lomerbroog - 17. 08. 2018 08:41

Descargar 10) Istinto Di Rivalsa MP3 Gratis http://ralphswain.com

Přidat komentář

Název komentáře
Vaše jméno (povinné)
Váš e-mail
Potvrzení captcha Text, který vidíte na obrázku nalevo.

Tučné Kurzíva Podčiarknuté

Jiné HTML značky nejsou povoleny.
Citaci provedete předsazením > před každý řádek citovaného textu (např. z jiného příspěvku).

Kroniky Havranů 2 - Polední stín

Kroniky Havranů 2 - Polední stín
Vložit do pytle na zboží  Koupit 299 Kč 149 Kč

Kroniky Havranů - trilogie

Kroniky Havranů - trilogie
Vložit do pytle na zboží  Koupit 897 Kč 449 Kč